Najnovšie číslo časopisu Inak Obdarení si možete pozrieť a prečítať v PDF formáte

po kliknutí na tento obrázok.