Návod na použitie SCHODOLEZU

OBSAH 
 
 
 
1.  Identifikačné údaje     .............................................................................. 3

2.  Upozornenie     ....................................................................................... 4

3.  Opis častí prístroja    ............................................................................... 9
3.1   Všeobecný opis   ................................................................................. 9

3.2   Elektrický panel   ................................................................................ 11


KOMPLETNÝ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SCHODOLEZOV NÁJDETE PO KLIKNUTÍ NA TENTO ODKAZ. 3.3   Elektrické kontakty   ........................................................................... 11
3.4   Pripojenie invalidného vozíka    .......................................................... 11
3.5  Držadlový panel   ................................................................................ 12
3.6   Opierka hlavy   ................................................................................... 13
4.  Technické údaje     ................................................................................ 13
4.1   Rozmery    .......................................................................................... 13
4.2   Manipulačné rozmery    ...................................................................... 13
4.3   Hmotnosti    ........................................................................................ 13
4.4   Elektrické vlastnosti    ......................................................................... 14
4.5   Samostatné operácie   ........................................................................ 14
4.6   Teplota prostredia     ........................................................................... 14
4.7   Rýchlosť       ........................................................................................ 14
5.   Prvé štartovanie        ............................................................................. 14
5.1   Testovanie bez držadla   ..................................................................... 14
5.2   Jazdná skúška   ................................................................................... 15
5.3   Vhodnosť vozíka   ............................................................................... 16
5.4   Kontrola elektrickej bezpečnosti    ....................................................... 16
5.5   Spojenie držadla a podvozku   ............................................................ 16
5.6   Odpojenie držadla   ............................................................................. 17
5.7   Denné používanie   ............................................................................. 17
6.  Pripojenie vozíka   ................................................................................. 18
7.  Zjazd po schodoch   .............................................................................. 22
7.1   Sklon schodiska   ............................................................................... 22
7.2   Jazda nahor    ..................................................................................... 22
7.3   Jazda nadol   ...................................................................................... 23
8.  Odpojenie vozíka   ................................................................................ 25
9.  Dobíjanie batérií   .................................................................................. 25
10.  Transport schodolezu   ........................................................................ 26
11.  Údržba   ............................................................................................... 27
11.1   Čistenie   ........................................................................... ............... 27
11.2   Čistenie pásov   ................................................................................ 27
11.3   Výmena vonkajšej poistky   .............................................................. 27
11.4   Výmena vnútornej poistky   .............................................................. 27
11.5   Kontrola bezpečnostného pásu   ...................................................... 28
11.6   Čistenie kontaktov   .......................................................................... 28 

Máte záujem odskúšať schodolez ? Bezplatne u Vás doma...

Odskúšať schodolez