• ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Šikmá schodisková plošina SPZ - Priamy elektrický prívod

Dráha plošiny je nerezová a dokáže v zmysle noriem s výplňou, ktorá tiež môže byť z antikoru nahradiť pôvodné zábradlie. Vyrábame na mieru šikmé schodiskové plošiny podľa potreby klienta a žiadaných rozmerov. Zdvíhacie zariadenie projektujeme na mieru a často krát vynájdeme aj atypické riešenie. Dizajn zariadení je navrhovaný, na ľahké využitie bez pomoci a asistencie. Dodáva kompenzačnej pomôcke uľahčenú použiteľnosť.

1. Popis zariadenia:
Šikmá plošina typ SPZ3 225 pre trvalé inštalovanie je zariadenie na prekonávanie architektonických bariér. Pohybuje sa po dráhe, ktorá má tvar zábradlia. Dráha je štandardne z nerezu. Rozmery plošiny sú zvolené tak, aby splnili požiadavky telesne postihnutých osôb. Ovládacie prvky plošiny sú umiestnené s ohľadom na jednoduchú obsluhu a dosah.
Pre priamu dráhu je určený typ SPZ, pre dráhu so zákrutami typ SPU.
Po použití sa plošina zloží a neprekáža na schodisku.

Plošina môže mať dve varianty sklápania nájazdových rámp a podlahy: mechanické a elektrické.
Elektrické sklápanie je vhodné, ak plošinu budú využívať osoby s rôznym stupňom postihnutia. Plošina je vybavená mikročipom a je možné automaticky navoliť spôsoby jazdy, sklápania či iné funkcie.
V prípade stálej obsluhy zaškoleným personálom zvyčajne postačuje prevedenie s mechanickým sklápaním.


2. Doba plnenia:
Termíny začnú plynúť na základe podpisu zmluvy a úhrady zálohy dodávateľovi: do 2 mesiacov.


3. Záruka:
Garančné záruky: poskytujeme štandardne 60 mesačnú záruku na časti spojené s budovou, 24 mesačnú záruku na technické zariadenie a 6 mesiacov na batérie, ak sú inštalované.

Garancie sú v zhode so zárukami výrobcu a sú podmienené uzavretím servisnej zmluvy s užívateľom a pravidelným vykonávaním servisných prehliadok v termínoch daných vyhláškou č. 508/2009 Z.z., prvá do 6 mesiacov od montáže (neplatená), druhá a ďalšie po 1. roku, platené. Pri častejšom používaní doporučujeme každých 6 mesiacov. Skúška a revízia po 3. rokoch.

Prílohy na stiahnutie

Elektro pre šikmé plošiny
vytahy-sikme-plosiny-elektro-spig.pdf
Technické parametre Šikmé plošiny
vytahy-sikme-plosiny-technicke-parametre.pdf
prospekt jednotlivých typov plošín
sikme-plosiny-spig.pdf
formulár pre šikmé plošiny
vytah-sikma-plosina-Formular-SPU.PDF

Doklady, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať pri žiadosti o príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia podľa zákona 33.

Prekonávanie Architektonických bariér

  Slovenský výrobca Šikmých schodiskových plošín a zvislých plošín. .
  ...

          

Podpora schopností pri mobilite a sebaobsluhe

  Šikmá schodisková plošina, Zvislá plošina, Stoličkový výťah
  ...

 

Potrebujete zdvíhacie zariadenie? Získajte viac informácií o stoličkovývh výťahoch, šíkmých schodiskových plošinách, zvislích plošinách, ale najma o možnostiach financovania zariadení pre ŤZP.

Napíšte nám

We lift the world - Dvíhame svet

  STROPNÝ ZDVIHÁK ERGOLET
 • Je veľmi šikovná jednoducho ovládateľná kompenzačná pomôcka , bez námahy využiteľná v domácnosti.
 • kúpací vak , ale aj toaletný vak sú bedrové, vďaka čomu je možné ich používať ležmo aj v sede. .
 • ...

                            


           

Stropný zdvihák je pravá ruka vozíčkara

Záujem o stropný zdvihák

Poskytovanie pomoci od inej osoby

  Schodolezy majú obrovskú výhodu v tom, že sú prenosné a využiteľné na viacerých schodiskách.
  ...


 

Ak máte záujem odskúšať schodolez

Odskúšať schodolez