• ZDVÍHACIE ZARIADENIA

Zvislé zdvíhacie plošiny ZPS bez ohradenia dráhy

Zvislé plošiny, môžeme vyrobiť aj bez ohradenia dráhy. Rovnako sa považujú za kompenzačné pomôcky pretože sa vďaka ním dajú prekonávať architektonické bariéry. Zvislé plošiny sú určené do zdvihu 5,5 m. Spĺňajú všetky bezpečnostné predpisy a majú takmer nulovú poruchovosť.

Skrutkový pohon je mimoriadne spoľahlivý, nie je citlivý na tepelné zmeny, neklesá, netreba meniť olej a podobne.
Rozmerovo, dizajnovo aj nosnosťou je možné tieto plošiny prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Kabína zvislej plošiny obsahuje ovládacie prvky, ktoré sú dizajnovo navrhnuté pre ľahké ovládanie, samozrejme ich vzhľad,
rovnako ako vzhľad kabíny je súčasťou vzájomnej dohody a záleží zovňajšku interiéru, resp. exteriéru v ktorom bude plošina slúžiť.

Zvislé plošiny, ktoré vyrábame sa dajú považovať za nadštandardné. Vzhľad zariadenia prispôsobivý vaším požiadavkám a funkcionalite.
Zariadenie može byť v prevedení s otvorenou polo-kabínou vďaka bezpečnostným prvkom, ktoré spoľahlivo

- Dvere kabíny sa ľahko otvárajú a zamkýnajú elektrickým kľúčom
- Zvislá plošina funguje spoľahlivo desiatky rokov.
- 100 percentná profesionalita zo strany konštruktérov
- 100 percentná profesionalita zo strany výroby.


Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe.
Toto zariadenie môžete spoľahlivo používať vo vašej domácnosti, verejných inštitúciách, v interiery, v exteriéry..kdekoľvek vrámci noriem a vhodných rozmerov.

Zariadenie slúži aj na premiestňovanie osoby s ŤZP alebo poskytovanie pomoci od inej osoby.Zariadenie spĺňa normu:
STN ISO 9386-1, Zvislé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Licenciu na výrobu a montáž týchto zariadení má výhradne SPIG.
- Zariadenie sa vyrába na báze vlastnej projekcie
- Zariadenie prešlo vývojom, prvé montáže sú z pred 20 rokov. .
Prílohy na stiahnutie

formulár - zvislé plošiny
vytahy-plosiny-zvisle-Formular-spig.PDF
Elektro pre zvislé plošiny
vytahy-plosiny-zvisle-elektro.pdf
Zvislé plošiny bez šachty
vytahy-zvisle-plosiny-bez-sachty-spig.PDF

Doklady, ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať pri žiadosti o príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia podľa zákona 33.

Prekonávanie Architektonických bariér

  Slovenský výrobca Šikmých schodiskových plošín a zvislých plošín. .
  ...

          

Podpora schopností pri mobilite a sebaobsluhe

  Šikmá schodisková plošina, Zvislá plošina, Stoličkový výťah
  ...

 

Potrebujete zdvíhacie zariadenie? Získajte viac informácií o stoličkovývh výťahoch, šíkmých schodiskových plošinách, zvislích plošinách, ale najma o možnostiach financovania zariadení pre ŤZP.

Napíšte nám

We lift the world - Dvíhame svet

  STROPNÝ ZDVIHÁK ERGOLET
 • Je veľmi šikovná jednoducho ovládateľná kompenzačná pomôcka , bez námahy využiteľná v domácnosti.
 • kúpací vak , ale aj toaletný vak sú bedrové, vďaka čomu je možné ich používať ležmo aj v sede. .
 • ...

                            


           

Stropný zdvihák je pravá ruka vozíčkara

Záujem o stropný zdvihák

Poskytovanie pomoci od inej osoby

  Schodolezy majú obrovskú výhodu v tom, že sú prenosné a využiteľné na viacerých schodiskách.
  ...


 

Ak máte záujem odskúšať schodolez

Odskúšať schodolez