Vízia spoločnosti: Chceme vyrobiť a poskytnúť najvhodnejšie technické riešenia, ktoré odstránia akékoľvek bariery vo vašej domácnosti a v živote. 


Popis a história spoločnosti:

               Spoločnosť SPIG s.r.o. je Slovenský výrobca výťahov, zdvíhacích zariadení a javiskovej techniky. Spoločnosť  bola založená v roku 1998, zakladateľmi sú pani Monika Ponická – konateľka a pán Ing. Petr Slabina Csc. Pán Slabina pritom predtým pracoval vo viacerých oblastiach. Má význam spomenúť, že pracoval ako audítor ISO 9000 so zameraním na námornú dopravu v spoločnosti DetNorskeVeritas. Neskor pod jeho vedením bola založená Štátna skúšobňa vo Zvolene, kde zastával aj funkciu riaditeľa. Taktiež konštruoval divadelnú techniku s pánom Prof. Jiřím Svobodom pre svetové divadlá ako je OpenHouse v Zürichu, jeho diela boli na svetovom turné v Japonsku a pán Slabina spolu s nimi ako autorský dozor. V rámci divadiel sa spoznal so spoločnosťou ITS Praha, pre ktorú navrhoval zdvíhacie zariadenia, šikmé schodiskové plošiny. Spoločnosť SPIG mala vzniknúť ako spoločnosť, ktorá by tieto plošiny dovážala z Prahy na Slovensko v rámci jednej krajiny. Tieto plány, žiaľ boli prerušené, pri rozdelení krajín. Spoločnosť SPIG oficiálne vznikla až v roku 1998. S upravením pôvodných návrhov sa vo Zvolene začali od toho roku konštruovať a vyrábať zdvíhacie zariadenia samostatne a stále sa vyvíjajú a vyrábajú, aby každý deň slúžili zdravotne ťažko postihnutým.


 


 

                  V novej spoločnosti SPIG s.r.o. pán Ing. Slabina s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb a zariadenia, ktoré vyvinul spoločnosť dodnes montuje v domácnostiach v ktorých rodinný člen má špeciálnu potrebou v podobe presunu po schodoch na vozíčku. okrem týchto zariadení sa v spoločnosti SPIG zamerali aj na vývoj zdvíhacích zariadení s veľkou nosnosťou, ktoré sú vhodné aj pre veľké výrobné haly s nepretržitou prevádzkou. Pán Slabina istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG v šiestich predstaveniach. Napriek týmto zaujímavým príležitostiam sa spoločnosť venuje najma pomoci ľuďom v domácnostiach 

Sortiment spoločnosť SPIG s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 


                    Okrem technickej, vývojárskej, technologickej a strojárskej oblasti podnik zastáva aj silné sociálne a  emocionálne smery smerom k pomoci. Pani Ponická vytvorila atmosféru vďaka ktorej sme schopní ľuďom v domácnostiach pomocť a dostať ich z problémov. Pomáhať ostatným a váži si ich a aj vlastný život a zdravie. 
Pani Ponica začala popri riadení podniku vydávať časopis INAK OBDARENÍ. Naši klienti sa začali aktívnou tvorbou na časopise zapájať do spoločenského a aktívneho života. Časopis začal byť obľúbení.

Monika Ponická sa so spoluautorkou časopisu pani Ivetou Burianekovou rozhodli založiť občianske združenie INAK OBDARENÍ.