Vízia : Vyrábame najvhodnejšie technické riešenia, ktoré odstránia akékoľvek bariery vo vašej domácnosti a v živote. 


,, Na začiatku to bola veda a výskum. "

Popis a história spoločnosti:

               Spoločnosť SPIG s.r.o. je slovenský výrobca výťahov, zdvíhacích zariadení a javiskovej techniky. Spoločnosť  bola založená v roku 1998.
Zakladateľmi sú pani Monika Ponická – konateľka a pán Ing. Petr Slabina csc. - inovátor, vývojár a hlavný konštruktér.  
Pán Slabina predtým než navrhol koncept šikmých a zvislých plošín, ktoré slúžia na prekonávanie výškových bariér, pracoval ako audítor ISO 9000  v spoločnosti DetNorskeVeritas. Neskôr pod jeho vedením založili štátnu skúšobňu vo Zvolene, kde zastával funkciu riaditeľa. Taktiež konštruoval divadelnú techniku s pánom Prof. Jiřím Svobodom pre svetové divadlá ako je OpenHouse v Zürichu. Jeho diela boli na svetovom turné napríklad v Japonsku a pán Slabina spolu s nimi ako autorský dozor. Vo Zvolene sa v ďaka spoločnosti SPIG v roku 1998 začali konštruovať a vyrábať zdvíhacie zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a iné špeciálne typy výťahov. V spoločnosti SPIG s.r.o. pán Ing. Slabina s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb.  Okrem týchto zariadení sa v spoločnosti SPIG zamerali aj na vývoj zdvíhacích zariadení s veľkou nosnosťou, ktoré sú vhodné aj pre veľké výrobné haly s nepretržitou prevádzkou. Pán Slabina istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG v šiestich predstaveniach.

  Spoločnosť SPIG sa venuje najmä pomoci ľuďom v domácnostiach.


 

Monika ponická                 Petr Slabina          


Sortiment spoločnosť SPIG s.r.o.

Šikmé plošiny, zvislé plošiny, schodolezy, stropné zdviháky, stoličkové výťahy, nákladné výťahy, divadelná technika. 


                     SPIG zastáva aj silné sociálne cítenie. | INAK OBDARENÍ | KLUB SPIG

          Pani Ponická vytvorila atmosféru vďaka ktorej sme schopní ľuďom v domácnostiach pomôcť a dostať ich z problémov.
Pani Monika Ponická spolu s mamičkou našej spokojnej klientky pani Ivetkou Buriánekovou začali spolu vydávať časopis INAK OBDARENÍ.