Ako si vybaviť príspevok na schodiskovú plošinu

SPIG zdvíhacie zariadenia
Preukaz ŤZP
15. februára 2015

Ako si vybaviť príspevok na schodiskovú plošinu

SPIG zdvíhacie zariadenia


Vprvom rade som si bola vyzdvihnúť tlačivá z ÚPSVaR :

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
Lekársky nález, ktorý som dala vyplniť obvodnému lekárovi. On priložil najnovšie lekárske nálezy od odborných lekárov ( neurológ, gastroenterológ, pneumológ,.. )
Vžiadosti som čo najpresnejšie uviedla dôvod /nevyhnutnosť/ potreby danej pomôcky ako zjednoduší život v rodine. Ďalej som doložila:
– potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok.
– vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Všetko som odovzdala na UPSVaR ačakala na vyjadrenie oschválení žiadosti. UPSVaR má 60 – 90 dní na odpoveď. Mne prišla kladná odpoveď s výzvou na doplnenie dokladov sdátumom doloženia.Vo firme SPIG nám vystavili predfaktúru aj cenovú ponuku, odovzdala som to na ÚPSVaR ačakala na rozhodnutie.
Do mesiaca som mala doma komplexný posudok a rozhodnutie oschválení príspevku na kúpu schodiskovej plošiny suvedenou výškou príspevku.Hneď som firme vyplatila zálohu, aby mohli začať vyrábať schodiskovú plošinu na mieru.Keď mali hotové prišli anamontovali nám plošinu. Veľmi sme sa potešili aboli sme prekvapení ako sa im to podarilo presne na mieru urobiť. Píšem na mieru, lebo naozaj to vyšlo na milimeter. Vzákrutách posúvam kočiar dopredu alebo dozadu, aby sme sa vytočili. Je to úžasné keď nemusím chodiť po schodoch anosiť Katku na rukách. Takto sa dieťa prevezie vkočiari rovno do svojej izby.

Na UPSVaR som odovzdala faktúru apotvrdenie ozaplatení ( výpis zúčtu apríjmový doklad), keďže sa vyplácalo na dva krát.

Iveta Burianeková

Júl -august 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this