Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

SPIG zdvíhacie zariadenia
Platenie poistného
17. februára 2015

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

SPIG zdvíhacie zariadenia

Ortopedické, očné, neurologické vyšetrenie. Ani jedno z týchto vyšetrení nemôže byť staršieho dáta ako jeden mesiac. Keď sme mali všetky vyšetrenia zaevidované na tlačive 400 vke odovzdali sme to detskej lekárke a tá ešte urobila základné vyšetrenia syna ako váha, výška, tlak a podobne. Doplnila chýbajúce informácie na tlačive a to sme odovzdali na Posudkovom oddelení v mieste bydliska.

Každému rodičovi doporučujem pri odovzdávaní všetkých dokladov ktoré odovzdávajú vyhotoviť si kópie originálov a pri ich odovzdávaní požiadať potvrdenie na kópiách, že pracovníčky prevzali originály. V budúcnosti sa vyvarujú komplikáciám typu,, toto ste neodovzdali, toto tu chýbalo“. Potom sme čakali kým nás nepozvú pred komisiu posudkového lekára, ktorý rozhodne či je dieťa ozaj odkázané na ID alebo na DIČ.
U nášho syna išlo o ID ale ostali sme zarazení, keď nám domov prišlo rozhodnutie, že syn nespĺňa kritériá na plný invalidný dôchodok( ID) takže sme podali odvolanie v ktorom sme žiadali o znovuposúdenie jeho zdravotného stavu a zdôraznili sme, že syn je odkázaný len na pomoc inej osoby tak nechápeme ako sa mohlo rozhodnúť len o DIČ.
Podotýkam, že syn je celý život na invalidnom vozíku a jeho diagnózy na tlačive zneli DMO, Kvadruparéza ťažkého stupňa, Raynaudov syndróm. Až po odvolaní sme sa dočkali, že synovi priznali plný invalidný dôchodok (ID). O invalidný dôchodok sme požiadali začiatkom septembra (syn mal 18 rokov 26.sept.) a priznanie sme obdržali v koncom novembra, takže vybavenie dôchodku trvalo cca 3 mesiace. Dôchodok mal priznaný od dovŕšenia 18 roku a suma od dátumu dovŕšenia 18 tky mu bola prirátaná a vyplatená v prvej výplate dôchodku v decembri.

Ak môžem poradiť rodičom, ktorých čaká vybavovanie ID pre svoje deti je dobré aby požiadali o pozastavenie rodinných prídavkov na dieťa, ktorému sa vybavuje ID, lebo potom budú musieť vracať sumu, ktorá im bola vyplatená po dovŕšení po 18 roku a aj okolo toho je dosť vybavovačiek. To isté sa vzťahuje aj na bonus k rodinným prídavkom
Lýdia Bieliková Augustínová

Skúsenosť Janky Štiblárovej, ktorej dcéra Veronika má DMO, je ležiaca amuseli požiadať ozbavenie svojprávnosti na právne účely.
Mesiac pred dovŕšením 18 rokov dieťaťa, podať na okresný sud žiadosť na zbavenie svojprávnosti na právne úkony.
K žiadosti je potrebne doložiť: prefotený rodný list dieťaťa, lekársku správu( neurológ. alebo psychiater), ustanovenie inej osoby za opatrovníka (manžel, stará mama) ,písomný súhlas danej osoby, čestne prehlásenie tejto osoby o úplnej spôsobilosti na právne úkony – overene na matrike…….
V deň 18 narodenín dieťaťa isť na sociálnu poisťovňu (ak matka poberá príspevok za opatrovanie) odhlásiť sa z dôchodkového poistenia a aj sa hneď prihlásiť na dôchodkové poistenie. Je potrebne doniesť potvrdenie z úradu prace sociálnych veci a rodiny, že poberá príspevok za opatrovanie, nie starší ako 15 dni.Počas čakania na súdne rozhodnutie zájsť na sociálnu poisťovňu s občianskym preukazom dieťaťa a vypýtať si tlačivo pre obvodného lekára.

Zokresného súdu nám prišlo po mesiaci vyrozumenie, že dcérin zdravotný stav musí posúdiť súdny znalec – psychiater. Tak sme čakali ďalší mesiac, kým sme sa dostali na vyšetrenie kpsychiatrovi. O mesiac nám poštárka doručila posudok ačakali sme kým nás zavolali na sud. Tam sme šli bez Veroniky.Prešiel ďalší mesiac, kým nám prišiel rozsudok ozbavení svojprávnosti. Po dvoch týždňoch sme mali vrukách právoplatný rozsudok, aten sme dali potvrdiť na okresnom súde.Spotvrdeným rozsudkom sme ši na sociálnu poisťovňu a priložili ho spolu slekárskym nálezom kžiadosti opriznanie invalidného dôchodku.
Taktiež sme museli založiť dcére účet vbanke, musí mať svoj vlastný.
Dôležité je vybaviť nový občiansky preukaz, v ktorom bude zaznačené, že je dieťa zbavene svojprávnosti.

Päť mesiacov sme čakali kým zo sociálnej poisťovne prišlo rozhodnutie opriznaní plného invalidného dôchodku apeniaze na účet.

Janka Štiblárová

November 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this