Banská Bystrica v modrom šate

SPIG zdvíhacie zariadenia
Niečo končí, nové príde
13. decembra 2016

Banská Bystrica v modrom šate

SPIG zdvíhacie zariadenia

Modrá farba je farbou komunikácie, osoby s autizmom majú veľakrát problém, práve vnej. Pod vežou sa stretli rodiny sdeťmi, priatelia rodín, sympatizanti apartneri, ktorí symbolicky zapálili sviečky vmodrých kahancoch, na znak prítomnosti čohosi, čo si ľudia ešte stále slabo uvedomujú.
Autizmus sa každým rokom rozpína, ale spoločnosti sa zdá, že sa jej to netýka, žiaľ opak je pravdou. Tento rok zúčastneným prialo pekné počasie. Autizmus sa dostáva do našich životov potichu a vtedy, keď je už viditeľný priveľmi, je väčšinou vo fáze, keď sa sním ťažko pracuje. Autizmus má asi 2 percentá svetovej populácie. Mesto Banská Bystrica má 78758 obyvateľov (štatistika k31.12.2015), to znamená, že na území mesta má autizmus 1575 ľudí. To nie sú len jednotlivci, ale trpí tým celá rodina. Že ich nevidieť? Ktosi môže namietať.

Pravda je, že autizmus je psychiatrická diagnóza apreto sa v rodinách táto téma tabuizuje. Inokedy vkombinácii sinými diagnózami, ako je detská mozgová obrna ainé, sa autizmus schová za ne. Ale autizmus nemožno prehliadnuť.
Deti, ktoré sú neprispôsobivé vbežných materských školách často vypadávajú zkolektívu už len preto, lebo zamestnávajú personál viac, ako tie ostatné. Neprimerané správanie, rituáli, afekty, neskorá reč, neznášanlivosť s inými deťmi, absencia sociálnych interakcií, zvláštna stereotypná hra, vyhradené záujmy, opozdená reč, respektíve žiadna po druhom veku dieťaťa, echolálie (opakovanie alebo napodobňovanie počutých slov inej osoby), toto je len zlomok symptómov, ktorým by rodičia mali prikladať význam.

Autizmus u dieťaťa je identifikovateľný už v 12 mesiaci života, aspoň v zahraničí už majú záchyt vtomto veku. Čím skôr sa zmení prístup vpráci sním, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa zaradí do bežného života abude pre spoločnosť prínosom anie záťažou. Vprípade kombinácii sinými diagnózami sa problém násobí. Prísť v nedeľu večer na námestie, obetovať kúsok zpohodlia, stretnúť sa spriateľmi, to sú tie malé kroky, ktorými sa všetci posúvame vpred.

Ďakujeme OZ BCF, OZ Kompas – centru rozvoja, Priekopníku, rodičom z OZ SPOSA BB, blízkym apriateľom za podporu, prítomnosť na našom podujatí. Mestu Banská Bystrica, EBC za vysvietenie budov aprimátorovi mesta za záštitu. Povedomie oautizme sa musí zvyšovať rovnakou mierou, akou sa meria jeho výskyt 1 z 50, podľa nových štatistík v USA. Spoločnosť nemôže byť kautizmu ľahostajná, týka sa každého znás, ovplyvňuje naše životy, či sa nám to páči, alebo nie. Zasahuje do všetkých systémov štátu, zdravotníckeho, sociálneho, vzdelávacieho, právneho. Autizmus nie ľahký, ale spoločnou komunikáciou, počúvaním, podporou a pomocou sa dá v živote rodín s osobami s autizmom veľa zmeniť. Je však aj na nich, aby sa nebáli o autizme hovoriť nahlas a naučili sa interpretovať reálne potreby svojich detí. Ak to neurobia, čaká ich tvrdý pád do reality.

Mária Helexová SPOSA BB

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this