Batesova metóda

SPIG zdvíhacie zariadenia
Frekvenčná terapia zvukom
7. decembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Tajomstvo dlhovekosti v úlohe liečby spektra autistických porúch
14. februára 2016

Batesova metóda

SPIG zdvíhacie zariadenia

Dr.Bates sa počas svojho pôsobenia postupne stával stále viac nespokojným skonvenčnou oftalmologickou praxou anásledne začal svoj vlastný výskum voblasti zrakových porúch. Pozoroval pacientov s refrakčnými chybami (napr. krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť) uktorých dochádzalo kspontánnemu zlepšeniu, niekedy až kúplnému vymiznutiu symptómov. To ho viedlo kpochybnostiam ojednom znajzákladnejších predpokladov všeobecne uznávanej oftalmologickej praxe, ato: že vprípade, že sa upacienta prejaví refrakčná chyba, nie je možné robiť nič iné, než predpísať okuliare.

Dr.Bates nebol spokojný sprevládajúcou teó- riu akomodácie (schopnosť oka prispôsobiť sa ostrému videniu na rôzne vzdialenosti) – t.j., že za akomodáciu je zodpovedné zakrivenie šošovky oka aže je to jej nepružnosť, ktorá zapríčiňuje refrakčné chyby. Celé roky Dr.Bates cítil, že vprocedúre predpisovania okuliarov pacientom s očnými problémami, niečo nesedí. „Prečo“, pýtal sa, „ak sú okuliare správnym riešením, musia byť opakovane zosilňované, keďže oči pod ich vplyvom sa oslabili? Logicky, ak je liek dobrý, dávka by sa mala postupne znižovať tak ako sa pacientov stav zlepšuje.“ Dr. Bates sa vzdal svojej lukratívnej praxe aodišiel dolaboratória naColumbia University venovať sa štúdiu zraku aignoroval všetko čo sa naučil zučebníc. Bates robil pokusy na zvieratách a preskúmal tisícky párov očí. Nikdy sa neobmedzil na bežnú vyšetrovňu, ale svoj retinoskop nosil stále so sebou, pričom kontroloval refrakčný stav očí ľudí izvierat vrôznych situáciách. Veľa času strávil sdeťmi, pričom sa pokúšal objaviť príčinu ich zrakových porúch. Bates skúmal oči ľudí keď boli šťastní, smutní, nahnevaní avystrašení. Použitím retinoskopu zistil, že refrakčný stav oka nebol statický, ako to uvádzali učebnice, ale menil sa výrazne vzávislosti odemočného stavu.

Počas svojho výskumu Dr.Bates zistil, že:
• Normálny zrak je vo svojej podstate variabilný
• Chybný zrak sa môže zlepšiť ako aj zhoršiť
• Slabý zrak aočná choroba spolu úzko súvisia
• Zrak je dôležitým indikátorom duševného, emocionálneho atelesného zdravia

Vo svojej knihe Perfect Sight Without Glasses (Perfektný zrak bez okuliarov) Dr. Bates píše o zlepšení svojho vlastného zraku. Venoval sa skúmaniu myopie (krátkozrakosti) a zistil, že on sám sa stáva presbyopikom (vetchozrakým). Mnohí oční špecialisti mu povedali, že jeho šošovka je „tvrdá ako kameň“ a že „nikto pre neho nemôže nič urobiť“. Intenzívnym štúdiom vlastného prípadu postupne nachádzal spôsoby, ako predchádzať napätiu vočiach vždy, keď čítal, aznovu nadobudol schopnosť zaostriť na písmo veľkosti N5 (veľkost písma N5) zo vzdialenosti cca 10 až 45cm – „vyliečil“ tak svoju presbyopiu. Očom je Batesova metóda Je to systém zrakového vzdelávania, ktorého cieľom je zlepšiť zrak azdravie očí cez zmenu správania.

Batesova metóda vychádza ztoho, že:
• Zrak je variabilný
• Zrak reaguje nanajrôznejšie formy stresu, aje ich spoľahlivým indikátorom
• Je možné identifikovať rozdiely vsprávaní medzi tými, ktorí vidia normálne aabnormálne a„vymodelovať“ normálne zrakové správanie


Batesova metóda pozostáva hlavne zpostupov na:
• skúmanie odlišnosti medzi normálnymi aabnormálnymi reakciami
• dosiahnutie relaxácie apohybu
• anapoznanie vzťahu medzi centrom aperifériou tak, aby sa dosiahlo to, čo Dr. Bates opísal ako „Central Fixation“ (centrálna fixácia) – žiaduci stav, kedy oči amyseľ pracujú spoločne abez námahy. Ide odosiahnutie uvoľneného, plynulého spojenia s vizuálnym svetom cez odstránenie napätia/námahy z aktu videnia; očiam amysli je umožnené fungovať normálne: keď sa toto udeje, väčšina ťažkostí spojených sočami azrakom sa zlepší sama odseba.

Komu je Batesova metóda určená
Metóda je vhodná pre každého, bez rozdielu veku, amôže pomôcť vnasledovných prípadoch: krátkozrakosť (myopia); ďalekozrakosť (hypermetropia); astigmatizmus; zhoršenie zraku spôsobené vekom (presbyopia); škúlenie (strabizmus); tupozrakosť (amblyopia). Ľudia svážnymi zrakovými problémami ako je šedý zákal (katarakta), zelený zákal (glaukóm), makulárna degenerácia ap. taktiež zaznamenali zlepšenie pri praktizovaní metódy.

Ako prebieha samotný proces zlepšovania zraku Batesova metóda nie je terapia. Vpodstate ide o zrakové vzdelávanie. Klient absolvuje sedenia sučiteľom Batesovej metódy, ktorý ho vniekoľkých lekciách naučí ako správne používať zrak. Vysvetlí mu základné princípy metódy anázorne predvedie techniky, ktoré z týchto princípov vychádzajú. Nejedná sa o žiadne zložité cvičenia, ani o „tvrdý dril“. Práve naopak, námaha, úsilie, snaha a pod. v tejto metóde nemajú miesto. Je dôležité, aby jednotlivé techniky či aktivity robil klient so záujmom a na základe motivácie, bez zbytočného stresu a napätia. Mnohé z aktivít sa postupne stávajú bežnou rutinou, ako je napr. umývanie zubov.

Ide o to, aby sa klient naučil používať zrak uvoľnene, bez napätia, čiže pôjde hlavne ozmenu návykov vspôsobe pozerania. Môže sa rozhodnúť pre absolvovanie individuálnych konzultácií alebo seminára, pokiaľ mu viac vyhovuje práca vkolektíve.

Kontakt Daniela Maťuchová Skuteckého 30, 97401 Banská Bystrica
0907885501
daniela.matuchova@gmail.com
www.provitalis.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this