Brusno – Kúpele

SPIG zdvíhacie zariadenia
Kúpele Lúčky a.s
29. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Kúpele Turčianske Teplice
9. októbra 2015

Brusno – Kúpele

SPIG zdvíhacie zariadenia

Okolité hory aštíty Nízkych Tatier zvádzajú pohľady naich vysoké končiare.

Prírodná liečivá voda
Kliečebným účinkom sa využívajú pramene prírodných liečivých minerálnych vôd klasifikovaných ako „prírodná minerálna voda, vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogén- uhličitanovo-síranovo, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov asíranov, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka afluoridového iónu, slabo kyslá, studená. Využívajú sa štyri minerálne pramene – Ondrej, Ludvik, Paula aĎumbier, všetky pramene majú prakticky rovnaké chemické zloženie, pričom všetky sú využívané na pitnú kúru a prameň Ondrej súčasne kpríprave minerálnych uhličitých kúpeľov. Prameň „Ondrej“ je tiež plnený vplniarni Kúpeľov Brusno vo viacerých objemoch vo fľašiach aexpedovaný domaloobchodnej siete pod obchodným názvom „Brusnianka“.

Vody sa používajú najmä napitné kúry aminerálne kúpele. Účinok pitných kúr je najvýraznejší pri ochorení tráviaceho ústrojenstva a účinok minerálnych kúpeľov je najmä pri ochoreniach srdcovo-cievneho, pohybového akožného aparátu. Symbolom Brusnianky je medveď.
Vlesoch Slovenského Rudohoria môžete naraziť namedvede, vlky, rysa, vysokú ačiernu zver, výnimkou nie sú ani draví vtáci. Vriečkach sa niekedy vyskytuje vydra. Práve medveď je považovaný za kráľa slovenských zvierat, tak ako Brusnianka má ambíciu kraľovať kvalitným slovenským minerálnym vodám.

Kúpeľná liečba v skupine „A“ – komplexná
Ubytovanie,strava aj liečba sú plne hradené zdravotnou poisťovňou. Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Vypísaný návrh nakúpeľnú liečbu doručí poistenec napobočku zdravotnej poisťovne. Okonkrétne kúpele je nutné požiadať zdravotnú poisťovňu pri predložení návrhu. Poschválení kúpeľnej liečby zdravotná poisťovňa oznámi poistencovi, do ktorých kúpeľov zaslala návrh. Kúpele podľa zmluvných podmienok akapacitných možností pridelia nástupný termín azašlú písomné potvrdenie rezervácie- Predvolanie nakúpeľnú liečbu.
Poistenci vsk. „A“ platia povinný poplatok 1,66 € /deň.

Odpoplatku sú oslobodení:
• nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety,
• osoby v hmotnej núdzi (musia sa preukázať rozhodnutím úradu práce, soc. vecí arodiny odávke vhmotnej núdzi – vtomto prípade platia len prvé 3 dni t.j. 4,98 €/deň)
Pred nástupom dokúpeľov musí praktický lekár potvrdiť váš aktuálny zdravotný stav. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní. Dĺžka pobytu je uvedená vrozhodnutí oschválení kúpeľnej liečby anie je ju možné meniť.

Nezabudnite si priniesť:
• predvolanie nakúpeľnú liečbu,
• občiansky preukaz,
• preukaz poistenca,
• potvrdenie praktického lekára o vašom aktuálnom zdravotnom stave,
• lieky, ktoré pravidelne užívate,
• oznámenie oschválení kúpeľnej starostlivosti odzdravotnej poisťovne.
Odporúčame vám doniesť si plavky, oblečenie aprezuvky vhodné naprocedúry.

Doplatky zanadštandard:
• obec Brusno stanovuje sadzbu dane zaubytovanie 1 € naosobu/ noc,
• príplatok zajednolôžkovú izbu 13 €/noc,
• príplatok zabufetové raňajky 1,50€/noc,
• odvoz zo železničnej aautobusovej stanici vBrusne.
Pri príchode do Brusna autobusom alebo vlakom Vám radi zabezpečíme odvoz zo stanice priamo doLiečebného domu Poľana. Túto požiadavku je nutné nahlásiť si najneskôr deň vopred naktoromkoľvek zuvedených telefónnych čísel aj vnočných hodinách. Poplatok zaodvoz je 1€, platí sa narecepcii LD Poľana pri príchode napobyt. Všetky služby vrátane procedúr sú poskytované v LD Poľana**** – „pod jednou strechou“.

Kúpeľná liečba v skupine „B“ – príspevková
Poisťovňa hradí zaliečebné procedúry, poistenec si dopláca zastravu aubytovanie. Návrh nakúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár alebo odborný lekár nazáklade zdravotného stavu poistenca. Vypísaný návrh nakúpeľnú liečbu doručí poistenec napobočku zdravotnej poisťovne. Poschválení kúpeľnej liečby zašle zdravotná poisťovňa poistencovi návrh sadresami kúpeľov, zktorých si môže vybrať adohodnúť termín nástupu vrámci doby platnosti návrhu, následne odošle schválený Návrh nakúpeľnú liečbu apriložené lekárske správy nanašu adrehodnúť termín aubytovanie podľa cenovej ponuky kúpeľov.
Poistenec, ktorý si vyberie Kúpele Brusno, a.s. atelefonicky, e-mailom alebo listom si dohodn
su: Kúpele Brusno, a.s., Kúpeľná 1/2, 97662 Brusno.

Poskytované služby
Základným liečebným prostriedkom je kúpeľ vminerálnej vode, ktorá tvorí základ pre liečebné procedúry vkúpeľoch vo forme vaňového, sedacieho kúpeľa aformou pitnej kúry. Významný terapeutický účinok majú klasické, reflexné, podvodné masáže, rehabilitačné plávanie, vodoliečebné aelektroliečebné procedúry. Dôležitou súčasťou terapie je liečebný telocvik vindividuálnej askupinovej forme. Komplexnú liečbu dopĺňa aj oddelenie oxygenoterapie, podkožná aplikácia oxidu uhličitého vo forme plynových injekcií asuchý uhličitý kúpeľ.
Kúpele Brusno poskytujú okrem komplexnej kúpeľnej arehabilitačnej liečby aj diagnostické vyšetrenia: kardiologické vyšetrenia EKG, sonografické vyšetrenie srdca, ergometriu, ambulantné monitorovanie krvného tlaku asrdca, biochemické ahematologické vyšetrenia krvi (krvný INR glykemický profil).

Procedúry poskytované v našich kúpeľoch
Kúpele

Vaňový minerálny kúpeľ, Striedavý nožný kúpeľ, Sedací minerálny uhličitý kúpeľ, Perličkový minerálny kúpeľ, Vaňový kúpeľ sprísadami solí alebo éterickými olejmi, Rašelinový minerálny kúpeľ, Vírivý kúpeľ, Vírivý kúpeľ nahorné končatiny, dolné končatiny, Podvodná masáž, Škótske streky

Liečebná rehabilitácia
Rehabilitačné plávanie, Cvičenie vbazéne – hydrokinezioterapia Liečebný telocvik Individuálny telocvik, Skupinový telocvik, Cvičenie vo fitness centre

Masáže
Klasická masáž, Reflexná masáž, Japonská masáž – (Shiatsu), Reflexná masáž chodidiel, Mäkké techniky, Medová detoxikačná masáž, Bankovanie – masáž vákuová, Masáž lávovými kameňmi – masáž pomocou teplých kameňov

Elektroliečba
Hydrogalvan, Diatermia, Svetloliečba, Ultrazvuk, Phyaction, TENS, Diadynamik, Pamatron, Galvanizácia, Interferenčné prúdy Termoterapia Parafínový zábal, Rašelinový zábal

Ostatné procedúry
Plynové CO2 injekcie, Oxygenoterapia, Laseroterapia, Fínska sauna, Parný kúpeľ, Prístrojová lymfodrenáž, Terénna kúra, Diétna liečba, Pitná liečba

Kontakt
Informácie a rezervácie pobytov:
Centrálne rezervačné číslo: +421 484311512, +421 903646114
e-mail: info@kupelebrusno.sk, recepcia@kupelebrusno.sk

Kontaktné osoby:
Oľga Slabeciusová – vedúca ubytovacej prevádzky
Jana Martiakova – referent prijímacej kancelárii
e-mail: info@kupelebrusno.sk
tel.: +421/48 4311512

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this