Centrá

16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Centrum Svetielko

Zriaďovateľ Centra Svetielko, občianske združenie Viera – Láska – Nádej vzniklo na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých detí aby vyplnilo prázdne miesto v tejto oblasti v Prešove a okolí. Najväčším zrealizovaným projektom združenia je zriadenie a prevádzkovanie centra pre viacnásobne postihnuté deti Svetielko. Jeho poslaním je poskytovať vysoko kvalitnú, komplexnú a odbornú činnosť zameranú na ich všestranný rozvoj.

25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Otvorenie KINESIS centra

Vauguste 2013 sme so spolumajiteľom ariaditeľom KINESIS centra Mgr.Martinom Malovcom, ponúkli rakúskym, slovenským avposlednom období aj nemeckým a českým klientom jedinečný a efektívny Therasuit program pre deti a dospelých s neuromuskulárnymi poruchami. KINESIS centrum sa nachádza vrakúskom mestečku Bisamberg.
10. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Rehabilitačné centrum Nadácie POMOC JEDEN DRUHÉMU v Hlohovci

Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku už desiaty rok. Poslaním nadácie je najmä podpora ľudí sťažkým osudom, ktorí prostredníctvom webovej stránky www.pomocjedendruhemu.sk, zverejňujú svoje životné príbehy ažiadajú darcov opomoc. Pri čítaní príbehov sa často stretávame s ťažkým osudom handicapovaných detí aich rodín, najmä detí sdetskou mozgovou obrnou aďalšími neurovývojovými poruchami.
17. novembra 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Komunitné centrum Fončorda

Raz ma zaujala jedna myšlienka - odkaz pre tých, ktorí stále pomáhajú iným. „Majáky nebehajú po mory, aby zachraňovali lode. Proste len pevne stoja asvietia.“ Pred vyše rokom sme prijali pozvanie nabudovanie niečoho nového. VBanskej Bystrici začali vznikať komunitné centrá a to naše je na kopci nad Fončordou.
4. januára 2017
SPIG zdvíhacie zariadenia

Služby včasnej intervencie sú tu pre vás

Konečne, povzdychnú si mnohí zvás, ktorí ste sa sinakosťou svojich detí borili dlhé roky sami. Čakali nastretnutie spriaznených duší, odborných či laických, ktoré vás vo vašom žití spostihnutým dieťatkom posunulo ďalej – ďalej kpoznaniu (...ochorenia svojho dieťatka, spôsobu zaobchádzania sním, poznaniu seba, partnera, priateľstva,...) akpochopeniu, kvyrovnanejšiemu anaplnenejšiemu žitiu napriek (ne)možnostiam. Tento „zázrak“ sa udial osobným zainteresovaním dôležitých osôb z Nadácie SOCIA a MPSVaR, ktoré to mohli ovplyvniť.
8. februára 2017
SPIG zdvíhacie zariadenia

Založenie kreatívnej dielne v Pracovno-socializačnom centre Impulz

Vďaka finančnej podpore Mestskej časti Petržalka vo výške 2700 Eur sme mohli rozšíriť tvorivé aktivity pre klientov rehabilitačného strediska vPSC Impulz. Dvanásť klientov smentálnym postihnutím tak dostalo príležitosť na sebavyjadrenie, posilnenie jemnej ahrubej motoriky ainých zručností.
27. augusta 2017
SPIG zdvíhacie zariadenia

Rehabilitačné Centrum Natália

Centrum Natália bolo otvorené vroku 2014 za účelom rehabilitácie detí amládeže sdetskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom aďalšími neurovývojovými poruchami, ktorým je odporučené cvičenie TheraSuit metódou.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this