Centrum samostatného života

16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Preč s inštitúciami

Keďže nás považujú za „chorých“, prevažuje názor držať nás v izolácii od sveta - v ústavoch, domovoch sociálnych služieb, v rôznych staniciach opatrovateľskej služby, zvláštnych chránených pracoviskách, v špeciálnych školách, kam nás treba voziť špeciálnou prepravnou službou... Okolo nás, resp. na riešenie našich problémov vznikli a denne vzniká množstvo inštitúcií.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Diskriminácia postihnutých

Všade na svete sú ľudia s postihnutím diskriminovaní. Diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie – môžeme chodiť do špeciálnych škôl, môžeme pracovať v chránených dielňach, môžeme bývať v domovoch sociálnych služieb, môžeme sa prepravovať špeciálnou prepravou... (ak vôbec môžeme).
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Čo znamená nezávislý spôsob života

Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako ako nepostihnuté osoby.My sme sa rozhodli termín „Independent“ prekladať ako samostatný, čo lepšie vystihuje jeho podstatu než nezávislý.Každý jednotlivec a každé postihnutie je iné, preto je každá osoba s postihnutím jedinečná.

17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ako to bolo a je na Slovensku?

Do roku 1989 existovali na Slovensku rôzne formy starostlivosti oľudí spostihnutím, ktoré boli skôr zamerané naústavnú starostlivosť anaopatrovateľskú službu vdomácom prostredí. Väčšina znás bola izolovaná odspoločnosti, odsúdená nadoživotie vústavoch alebo doma medzi štyrmi stenami. Vústavoch sa onás staral zdravotnícky personál asociálni pracovníci, ktorí riadili naše životy odrána dovečera, deň čo deň, rok čo rok.
20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Práva pacientov

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody a nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Každý je zodpovedný zaochranu apodporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť ktomu zabezpečí primerané podmienky. Každý má právo na zdravé životné podmienky a zdravé životné prostredie, na ochranu zdravia, na zdravotnú starostlivosť a zodpovedajúcu pomoc v prípade choroby, ohrozenia chorobou, alebo ak je poškodenie zdravia trvalé.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this