Kluby

5. mája 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Plavecký klub telesne a zrakovo postihnutých športovcov DOLPHlNS v Bratislave

Trochu o nás
Naším pôvodným domovským klubom bol najprv Športový klub IAMES Bratislava, ktorý bol založený vroku 1967. Hlavným zameraním klubu bolo športové horolezectvo. Rozvojom ekonomickej sebestačnosti sa športový klub rozrastal o ďalšie športové arekreačné odvetvia. Športový klub IAMES Bratislava sa ďalej rozvíjal a rastom členskej základne boli športovci začlenení dooddielov: horolezeckého, zjazdového lyžovania, triatlonového oddielu, kulturistiky a silového trojboja.
5. marca 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Záver roka 2015 v našom klube PK TZPŠ DOLPHINS

1. Majstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV, 10. ročník o„Pohár DELFÍNA pre TPŠ“
Už tradične sa koncom mesiaca október konali vNových Zámkoch plavecké preteky 10.ročník o„Pohár DELFÍNA pre TPŠ“ aMajstrovstvá SR hendikepovaných športovcov SPV. Okrem klubov Harkány DSE zMaďarska sa pretekov zúčastnili plavci z PK Humenné, ŠKpZP Košice, ŠKP Košice, OZ Usmej sa na mňa Košice, Trenčianskeho plaveckého oddielu,
18. augusta 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Klub Forresta Gumpa, n.o.

Naša organizácia vznikla vdecembri 2011. Zakladateľkami sme dve mamičky, ktoré máme dieťa so zdravotným postihnutím, Lucia Ta- žiková a Darina Pištejová. Našim cieľom bolo zlepšiť našim deťom, ale aj iným deťom spodobným osudom, podmienky pre ich rozvoj atrávenie voľného času. Celý rok 2012 sme hľadali vhodné priestory, vktorých by sa mohla mládež adospelí so zdravotným postihnutím stretávať azmysluplnou činnosťou rozvíjať svoje zručnosti aschopnosti.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this