Občianske združenia a nadácie

3. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Margarétka, občianske združenie

Ak nevládzeš bežať, tak kráčaj, ak nevládzeš kráčať, tak sa plaz ... Ale hlavne choď dopredu ... !

Margarétka bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky vjúli 2003 ako nepolitické občianske združenie pre zdravotne a telesne postihnuté detí a ich rodiny. Jej hlavnou úlohou, rozvíjať osobnosť týchto ľudí zaujímavými akciami a aktívne zlepšovať ich zdravotný stav rehabilitačnými cvičeniami. Margarétka vznikla vBanskej Štiavnici, kde ma aj dones sídlo sceloslovenskou pôsobnosťou.

16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Občianske združenie Milan Štefánik

Kultúrne benefičné podujatia spojené s náučno-výchovnými workšopmi pre mentálne a zdravotne postihnutých na Slovensku majú svoju tradíciu a úspešné výsledky pri vzdelávaní. Vyučujeme hendikepované deti a osoby pri kultúrnych podujatiach pod vedením skúsených inštruktorov workšopy ZUMBA tancov, aerobiku, zásady prvej pomoci, lukostreľby, jogy, spoločenských tancov, enkaustiky – maľovanie horúcim voskom, košikárstvo, prútikárstvo, modelovanie z hliny, origami – skladanie z papiera, maľovanie na telo, na textil.
20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Stacionár Margarétka

Vsúčasnosti existuje mnoho ,,hniezdočiek“ určených pre ľudí ktorí vnímajú tento svet inak. Jedným znich je aj denný stacionár Margarétka vBanskej Štiavnici, slúžiaci natento účel. Jeho rôznorodosť predstavujú najmä klienti srozličnými diagnózami. Keďže nikto nevie aké je to dívať sa na okolité dianie očami chorého človeka, či sa už jedná o schizofrenika, autistu alebo jedinca postihnutého Downovým syndrómom, nemôžeme takýchto ľudí posudzovať ako knihu podľa obalu alebo ich nechať ,,odstrčených“ na pokraji spoločnosti a považovať ich za ,,vyvrheľov“.
20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom SPOSA Banská Bystrica (SPOSA BB)

SPOSA BB vznikla 23.7.2001. Prvým predsedom sa stal pán PaeDr.Martin Golema. Ďalší členovia boli rodičia detí sautizmom. To, že sa rodičia podujali nazaloženie organizácie SPOSA vmeste Banská Bystrica vyvstalo zpotreby zriadenia novej triedy pre deti s touto špecifickou vývinovou poruchou. Na špeciálnej základnej škole naĎumbierskej ulici bola zriadená prvá trieda pre deti sautizmom vBanskej Bystrici, ktorej vzniku napomohla aj SPOSA BB.
20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Občianske združenie NOŽIČKA

Veľkou a nakoniec aj víťaznou skúškou vôle a trpezlivosti ako rodičia sme prešli. Pred ôsmimi rokmi sa nám narodila dcérka Viktorka, ktorá trpí diagnózou DMO. Choroba vlastného dieťaťa nás nezlomila, ale naopak, naštartovala k myšlienke, ako pomôcť sebe aj druhým rodičom s podobným osudom. Apreto sme rozhodli založiť občianske združenie Nožička.
26. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Pomôžme pomáhať

Prečo práve názov „Pomôžme pomáhať“? Kedy aprečo vzniklo vaše združenie?
Naše združenie vzniklo v roku 2006 a dali sme si názov Pomôžme pomáhať. Vzniklo včase, keď bola moja dcéra chorá aja som nevedela, na koho sa obrátiť. Oslovila som jednu známu, ktorá sa liečila na leukémiu a poprosila ju, či by neprišla k nám domov a povedala dcére, že musí bojovať a dá sa to zvládnuť.
26. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

ONAS – občianske združenie

Je mnoho organizácii, ktoré združujú ľudí so spoločnými záujmami, no každá je špecifická svojim prístupom. Pomoc osamelým, opusteným, chorým či postihnutým je častou náplňou činnosti občianskych združení, no nie všetky organizácie majú dostatočný prehľad o danej problematike.
26. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Občianske združenie Ostrov

Nikto nie je ostrov, sú medzi nami apotrebujú nás . . . Je citát zo známeho Simmelovho románu Nikto nie je ostrov. Celý román sa nesie vduchu nevypovedanej otázky, ako by sa mala moderná spoločnosť správať kmentálne postihnutým. Je to aj takým mottom občianskeho združenia.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this