Peňažné príspevky

3D SHOWROOM ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte možnosť prezrieť si zdvíhacie zariadenia v 3D priestorev pohodlí Vášho domova.
3D prehliadka šikmá plošina 1

3D showroom zdvíhacích zariadení je pre Vás dostupný 24 hodín denne. Oboznámite sa so schodiskovými plošinami, stropným zdvihákom, stoličkovým výťahom. ďalej sú tu pre Vás online ukážky schodolezov, zvislé plošiny, domáce výťahy, úpravy vozidiel, elektrický prídavný pohon HURT-e… všetko z pohodlia Vášho domova.
 

Prekonávanie bariér

Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľnými a bezpečnými zariadeniami na prekonávanie schodiskových bariér
 

Šikmé schodiskové plošiny - SK výrobca

Vďaka šikmej schodiskovej plošine sa človek stáva pri zdolávaní schodiska samostatnejším a mobilnejším, pretože schodisková plošina je samoobslužné zariadenie. Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľným a bezpečným zariadením, schodiskovou plošinou.
 

Schodolezy

Osoba s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím) v prípade, že sa jedná o vozíčkara pri zdolávaní schodiska na schodoleze sedí priamo na invalidnom vozíku. Schodolez sa ľahko pripína o vozíček. Jazda na schodoleze si nevyžaduje veľkú fyzickú námahu, skôr ľahko naučiteľnú zručnosť. Naučiť sa používať schodolez trvá prvých pár jázd.
Schodolezy-blog
 

Stoličkový výťah

Ovládnite všetky priestory Vášho domova a opäť sa otvorte vonkajšiemu svetu. Stoličkový výťah Vám pomôže zabezpečit si pohodlnú a bezpečnú jeseň života. Zdolá schody namiesto Vás. Vyjsť alebo zísť schodisko už nebude problém, ale príjemná chvíľa. Posadíte sa do pohodlnej sedačky, zapnete si pás a už iba riadite jazdu smerom nahor, alebo dole po schodisku.
Stoličkový výťah
 

Stropný zdvihák

Stropný zdvihák vďaka jednoduchej manipulácií a ovládaniu zvýši kvalitu života ZŤP osôb, aj ich asistentom. Z postele alebo z invalidného vozíka Vás stropný zdvihák zodvihne úplne bez námahy a bezpečne vďaka motoru LUNA. Pod pacienta na lôžku vkladáme závesný vak bez jeho nadvihovania, ako pri polohovaní. Na vozíku sediacej ŤZP osobe, vak len zasunieme za chrbát a pásy pretiahneme popod nohy, opäť bez nadvihovania, alebo akejkoľvek inej námahy. Vďaka stropnému zdviháku môžete bezpečne opatrovanú osobu polohovať.
Stoličkový výťah

Zvislé plošiny - domáce výťahy

Zvislé zdvíhacie plošiny so skrutkovým a hydraulickým pohonom Sú ideálnym riešením pre inštalácie bez veľkých stavebných úprav. Predpríprava pred inštaláciou si vyžaduje iba pevný základ pod rámom, ktorý tvorí samonosná koštrukcia. Nie je potrebná žiadna priehlbeň, pokiaľ je možné umiesniť pred nástupom do kabíny nájazdový klin, prípadne priehlbeň 80 mm. Pri skrutkových zvislých zdvíhacích plošinách sa v ráme nachádza elektrický pohon a skrutka.
 

Úpravy vozidiel pre ZŤP osoby HURT

Vozidlo s automatickou prevodovkou • Ručné ovládanie MERO 3. • Ručné ovládanie MERO 2 (vpravo, vľavo). • Plyn krúžok na volante + brzda MERO 2, alebo MERO 3. • Plynová páčka vľavo, brzda MERO 2 vpravo. • Pre ovládanie plynu viac variantov - motocyklová rukoväť, páčka. Možno riešiť aj elektronicky pre veľmi jednoduchý chod.

BLOG O ZDVÍHACÍCH ZARIADENIACH

Články z časopisu INAK OBDARENÍ

14. februára 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Chcem požiadať o peňažný príspevok. Závisí priznanie príspevku od môjho príjmu apríjmu osôb žijúcich vspoločnej domácnosti?
Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu amajetku fyzickej osoby sŤZP.
14. februára 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

O osobnej asistencii

Zo zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - Kto môže požiadať o osobnú asistenciu akde?
5. marca 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažné príspevky na zvýšené výdavky

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) umožňuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím získať rôzne peňažné príspevky. Vzákone je definovaný aj príspevok nazvýšené výdavky aten je rozdelený ešte do ďalších bodov. Vy sa pýtate a my odpovedáme naotázky ztejto oblasti.
7. apríla 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?

Je potrebné vedieť, že:
Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:
• osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa sŤZP vo veku od6 do18 rokov,
• osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby sŤZP,
• sa osobe sŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.
To znamená, že rodinný príslušník dieťaťu od 6 -18 rokov nemôže vykonávať osobnú asistenciu.
7. mája 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Máme bariéry vbyte, ktoré znemožňujú pohyb na vozíku, mám nárok na príspevok naúpravu bytu?
Opeňažný príspevok naúpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môžete požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny ak chcete odstrániť existujúce bariéry, napr. v kúpeľni, kuchyni a podobne.
7. mája 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Je potrebné k žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu doložiť lekársky nález?

Ku každej žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné okrem iných dokladov doložiť aj aktuálny lekársky nález.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo opreukaz alebo oparkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
17. augusta 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Kúpa auta vlastná skúsenosť

Tento rok sme požiadali UPSVaR o peňažný príspevok na kúpu auta. Keď som prišla naúrad so žiadosťou, tak sa ma opýtali, prečo sme sa rozhodli požiadať opríspevok, keď Katka nechodí doškoly. Katka je školopovinná, do februára chodila učiteľka k nám domov. Vo februári po autonehode sme zostali úplne bez auta.
17. augusta 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu auta

Kto môže požiadať opeňažný príspevok nakúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s mobilitou alebo problémy zvládnuť inú situáciu vo verejných dopravných prostriedkoch môžu písomnou formou požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (OMV).
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this