Peňažné príspevky

14. februára 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Zisťovanie príjmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Chcem požiadať o peňažný príspevok. Závisí priznanie príspevku od môjho príjmu apríjmu osôb žijúcich vspoločnej domácnosti?
Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu amajetku fyzickej osoby sŤZP.
14. februára 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

O osobnej asistencii

Zo zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - Kto môže požiadať o osobnú asistenciu akde?
5. marca 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažné príspevky na zvýšené výdavky

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) umožňuje osobám s ťažkým zdravotným postihnutím získať rôzne peňažné príspevky. Vzákone je definovaný aj príspevok nazvýšené výdavky aten je rozdelený ešte do ďalších bodov. Vy sa pýtate a my odpovedáme naotázky ztejto oblasti.
7. apríla 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?

Je potrebné vedieť, že:
Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:
• osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa sŤZP vo veku od6 do18 rokov,
• osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby sŤZP,
• sa osobe sŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.
To znamená, že rodinný príslušník dieťaťu od 6 -18 rokov nemôže vykonávať osobnú asistenciu.
7. mája 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Čo chcete vedieť o peňažnom príspevku na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže

Máme bariéry vbyte, ktoré znemožňujú pohyb na vozíku, mám nárok na príspevok naúpravu bytu?
Opeňažný príspevok naúpravu bytu, rodinného domu alebo garáže môžete požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí arodiny ak chcete odstrániť existujúce bariéry, napr. v kúpeľni, kuchyni a podobne.
7. mája 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Je potrebné k žiadosti o peňažný príspevok na osobnú asistenciu doložiť lekársky nález?

Ku každej žiadosti o peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je potrebné okrem iných dokladov doložiť aj aktuálny lekársky nález.
Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu alebo opreukaz alebo oparkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
17. augusta 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Kúpa auta vlastná skúsenosť

Tento rok sme požiadali UPSVaR o peňažný príspevok na kúpu auta. Keď som prišla naúrad so žiadosťou, tak sa ma opýtali, prečo sme sa rozhodli požiadať opríspevok, keď Katka nechodí doškoly. Katka je školopovinná, do februára chodila učiteľka k nám domov. Vo februári po autonehode sme zostali úplne bez auta.
17. augusta 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu auta

Kto môže požiadať opeňažný príspevok nakúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s mobilitou alebo problémy zvládnuť inú situáciu vo verejných dopravných prostriedkoch môžu písomnou formou požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (OMV).
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this