Príspevky z UPSVaR

AKCIA: ELEKTRICKÝ VOZÍK K SCHODOLEZU, STOLIČKOVÝ VÝŤAH

AKCIA:  K SCHODOLEZU ELEKTRICKÝ VOZÍK K-energy ZADARMO, pre viac info volajte na 0903 221 795 alebo píšte na obchod@spig.sk AKCIA: STOLIČKOVÝ VÝŤAH HOME GLIDE,  druhý kus zľava 50%, pre viac info volajte na 0903 221 795 alebo píšte na obchod@spig.sk

SPIG, .s.r.o. opatrenia proti koronavírusu

Pridajte sa k našej komunite na facebooku

Šikmé schodiskové plošiny - SK výrobca

Vďaka šikmej schodiskovej plošine sa človek stáva pri zdolávaní schodiska samostatnejším a mobilnejším, pretože schodisková plošina je samoobslužné zariadenie. Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľným a bezpečným zariadením, schodiskovou plošinou.

Schodolezy

Osoba s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím) v prípade, že sa jedná o vozíčkara pri zdolávaní schodiska na schodoleze sedí priamo na invalidnom vozíku. Schodolez sa ľahko pripína o vozíček. Jazda na schodoleze si nevyžaduje veľkú fyzickú námahu, skôr ľahko naučiteľnú zručnosť. Naučiť sa používať schodolez trvá prvých pár jázd.

Stoličkový výťah

Ovládnite všetky priestory Vášho domova a opäť sa otvorte vonkajšiemu svetu. Stoličkový výťah Vám pomôže zabezpečit si pohodlnú a bezpečnú jeseň života. Zdolá schody namiesto Vás. Vyjsť alebo zísť schodisko už nebude problém, ale príjemná chvíľa. Posadíte sa do pohodlnej sedačky, zapnete si pás a už iba riadite jazdu smerom nahor, alebo dole po schodisku.

Stropný zdvihák

Stropný zdvihák vďaka jednoduchej manipulácií a ovládaniu zvýši kvalitu života ZŤP osôb, aj ich asistentom. Z postele alebo z invalidného vozíka Vás stropný zdvihák zodvihne úplne bez námahy a bezpečne vďaka motoru LUNA. Pod pacienta na lôžku vkladáme závesný vak bez jeho nadvihovania, ako pri polohovaní. Na vozíku sediacej ŤZP osobe, vak len zasunieme za chrbát a pásy pretiahneme popod nohy, opäť bez nadvihovania, alebo akejkoľvek inej námahy. Vďaka stropnému zdviháku môžete bezpečne opatrovanú osobu polohovať.

Zvislé plošiny - domáce výťahy

Zvislé zdvíhacie plošiny so skrutkovým a hydraulickým pohonom Sú ideálnym riešením pre inštalácie bez veľkých stavebných úprav. Predpríprava pred inštaláciou si vyžaduje iba pevný základ pod rámom, ktorý tvorí samonosná koštrukcia. Nie je potrebná žiadna priehlbeň, pokiaľ je možné umiesniť pred nástupom do kabíny nájazdový klin, prípadne priehlbeň 80 mm. Pri skrutkových zvislých zdvíhacích plošinách sa v ráme nachádza elektrický pohon a skrutka.

Úpravy vozidiel pre ZŤP osoby HURT

Vozidlo s automatickou prevodovkou • Ručné ovládanie MERO 3. • Ručné ovládanie MERO 2 (vpravo, vľavo). • Plyn krúžok na volante + brzda MERO 2, alebo MERO 3. • Plynová páčka vľavo, brzda MERO 2 vpravo. • Pre ovládanie plynu viac variantov - motocyklová rukoväť, páčka. Možno riešiť aj elektronicky pre veľmi jednoduchý chod.
20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla slúži nazmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom

Peňažný príspevok nakompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou opsa so špeciálnym výcvikom slúži nazmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených sťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby. Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou opsa so špeciálnym výcvikom sú výdavky nakrmivo anaveterinárnu starostlivosť.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok naúpravu osobného motorového vozidla Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby sŤZP anaúpravu osobného motorového vozidla . Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať najej prepravu.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na pomôcku, sa môže poskytnúť:
• peňažný príspevok nakúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
• peňažný príspevok naúpravu pomôcky.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok naprepravu slúži nazabezpečenie prepravy osoby sŤZP najej pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ak je odkázaná naindividuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť osoby sŤZP prekonávať architektonické bariéry apodporujú sa jej schopnosti pri mobilite asebaobsluhe. Zariadenie slúži aj napremiestňovanie osoby sŤZP alebo poskytovanie pomoci odinej osoby.
26. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Druhy príspevkov z UPSVaR

Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona opeňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Otie treba žiadať na úradoch práce asociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky poskytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To závisí od druhu príspevku.
9. apríla 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na opravu pomôcky

Peňažný príspevok slúži na:
• opravu pomôcky,
• opravu úpravy pomôcky,
• opravu úpravy osobného motorového vozidla,
• opravu zdvíhacieho zariadenia.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this