Sociálna poisťovňa

5. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti. (vlastná skúsenosť):

Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18 tka vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v mieste bydliska kde sme zisťovali čo treba doložiť na posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv.400 ku a začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Platenie poistného

Aké poistné štát platí zapoistencov štátu avakej výške. Štát platí zafyzickú osobu poistné:
• nastarobné poistenie 18% zvymeriavacieho základu (ak je sporiteľom vII. pilieri, Sociálna poisťovňa postupuje 4% príslušnej DSS),
• nainvalidné poistenie 6% zvymeriavacieho základu,
• dorezervného fondu solidarity 2% zvymeriavacieho základu.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Môžem sa evidovať na úrade práce ak som poberateľom invalidného dôchodku?

Ak ste uznaný zainvalidného občana azdravotný stav Vám umožňuje pracovať, chcete pracovať ahľadáte si vhodné zamestnanie, môžete osobne požiadať ozaradenie doevidencie uchádzačov ozamestnanie naúrade práce, sociálnych vecí arodiny vmieste Vášho trvalého pobytu.
24. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti

Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18-tka, vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v mieste bydliska, kde sme zisťovali, čo treba doložiť na posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv. 400-vku a začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné kvyplneniu tohto tlačiva. Ortopedické, očné, neurologické vyšetrenie.
9. augusta 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Kto môže byť poistencom štátu

Zaurčité skupiny fyzických osôb – MATKA alebo OSOBA STARAJÚCA SA O DIEŤA, POBERATEĽ OPATROVATEĽSKÉHO PRÍSPEVKU, OSOBNÝ ASISTENT osoby sťažkým zdravotným postihnutím – štát posplnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné nadôchodkové poistenie. Sú to POISTENCI ŠTÁTU.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this