Špeciálne školy

16. marca 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Individuálne hodiny tanca v jedinečnej tanečnej škole

Ak ste už absolvovali viacero tanečných kurzov a stále máte nepríjemné pocity pred spoločenskými udalosťami, kedy sa tancu nedá vyhnúť, je to celkom logické. Na kurze ste sa naučili tanečné zostavy, ktoré ovládali všetci účastníci kurzu apartnerky ich zatancovali, hoci ich partneri neviedli. Kolektívny pocit zvládnutia tanečného repertoáru, úspechu zpredvedenej choreografie ivýbornej nálady po vystúpení má svoje čaro adlho ostáva vspomienkach.
10. apríla 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť

História školy
História školy siaha do školského roku 1937/38, kedy niesla názov Zvláštna škola národná pre postihnuté deti vo veku školopovinnom v Bratislave. Škola bola spojená s ústavom a mala troch pedagogických zamestnancov – riaditeľa a dvoch učiteľov.Dobudovy naMokrohájskej ulici bola škola presťahovaná vškolskom roku 1968/69 astala sa súčasťou Ústavu sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež. Odroku 1992 začala škola využívať tzv. opačnú integráciu, teda začala prijímať aj intaktné/zdravé deti.
28. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

SPOJENÁ ŠKOLA – Špeciálna základná škola Ružomberok

V predchádzajúcich článkoch som písala o deťoch, ktoré sú zaradené do C variantu asktorými pracujem už 7 rokov. Teraz by som chcela predstaviť celú našu školu. Spojená škola na ulici Malé Tatry 3, v Ružomberku je obklopená stromami a krásnou prírodou ako vTatrách. Škola obsahuje tri organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu, Základnú školu smaterskou školou pri zdravotníckom zariadení (pri detskej nemocnici), Základnú školu pri zdravotníckom zariadení (Národný endokrinologický ústav vĽubochni).
29. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Spojená škola vo Vrbovom

Vrbové je mesto ležiace pri Piešťanoch. Hoci patrí medzi malé mestá, históriu má veľmi bohatú. Veď kto by znás nepoznal slávneho rodáka zVrbového Mórica Beňovského? Asi každý znás už oňom počul. Hoci prázdniny už začali aškoláci naškolu iste nemyslia, vrozhovore sa vrátime späť doškoly. Dnes Vám chcem predstaviť Spojenú školu naNámestí sv. Cyrila aMetóda, ktorá si vroku 2015 pripomína 25. výročie svojho znovuzaloženia.
8. novembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

„Niekedy je umenie milovať to, čo je múdre akrásne, ale prijať apomáhať tým, ktorí týmto nie sú obdarení, to vyžaduje ozajstnú zrelosť ducha.“
13. januára 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia

Prirodzené začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením je dôležité

V spoločnosti často rezonuje problematika integrácie detí so znevýhodnením. Rozhodovanie o umiestnení telesne, respektíve zdravotne znevýhodneného dieťaťa do školy býva zložité. Nebudeme dieťa dehonestovať? Neuberieme mu šancu naživot v „normálnom“ kolektíve?
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this