Svetielko nádeje

25. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Téma: Dobrovoľníctvo

Ľudia si povedia, že dobrovoľníctvo je jednoduchá vec. Zavolám si pár ľudí atí urobia to, čo potrebujem. Možno to takto platí, pokiaľ sa robia manuálne práce, ktoré zdravý človek zvláda aje schopný realizovať. Ak chcete zohnať dobrovoľníkov k „inak obdareným detičkám“, ako sú deti s autizmom, je to omnoho ťažšie.
2. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Dobrovoľníctvom môžeme získať viac, než dáme

Zákon č. 406 z 21. októbra 2011 o dobrovoľníctvea o zmene a doplnení niektorých zákonovdefinuje dobrovoľníka ako fyzickú osobu,ktorá na základe svojho slobodného rozhodnutiabez nároku na odmenu vykonáva preinú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebovo verejný prospech dobrovoľnícku činnosťzaloženú na svojej schopnosti, zručnosti alebovedomosti a spĺňa podmienky ustanovenétýmto zákonom“.
2. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Dobrovoľnícka návštevná služba

Dobrovoľnícka práca má v ľudskej spoločnostidlhú tradíciu. Dnešná terminológia judefinuje ako prácu, ktorú vykonáva človekbez nároku na finančnú odmenu a z vlastnejvôle. Zároveň je dobrovoľníctvo spôsob,ako formovať členov spoločnosti a budovaťv nich altruizmus a filantropiu. Realizácia
projektu Dobrovoľníckej návštevnej službybola motivovaná hlavne potrebou nahradiťsociálne kontakty, ktoré detský pacienti dlhodobohospitalizovaní na Klinike pediatrickejonkológie a hematológie strácajú.

„Radosť z konania dobra je jediným skutočnýmšťastím.“Lev Nikolajevič Tolstoj
28. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Aj Banskobystrické Svetielko nádeje, o.z. vníma integráciu veľmi citlivo

Deti na oddelení Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie v Banskej Bystrici sú mnohokrát hospitalizované zdôvodu svojho ťažkého zdravotného stavu niekoľko týždňov a nie zriedka aj mesiacov. Strácajú sociálny kontakt s prostredím, ktoré im je inak veľmi blízke.
28. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Usporiadanie hodnôt mám opäť posilnené

Počas opekania som zbadala veľký kočík. Taký, aký som ešte nevidela. Žiadny moderný rozmar. Veľký, priestranný, sveľkými kolesami. Vybrala som sa zamaminkou dieťaťa, ktoré v kočíku ležalo a veľmi som sa na ňu tešila. Ivetka. Veľmi milá askromná osôbka, vďaka ktorej som sa stala prispievateľkou do„jej“ časopisu.
17. septembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Svetielko nádeje aj tento rok organizuje výlety a rekondičné pobyty doma i v zahraničí

Občianske združenie Svetielko nádeje – centrum pomoci detskej onkológie v Banskej Bystrici organizuje pravidelne počas roka výlety a rekondičné pobyty doma ivzahraničí. Viac sme sa otejto téme zhovárali sMgr.Ľubošom Moravčíkom, sociálnym pracovníkom OZ.
10. októbra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ochrana imunity chorého pacienta s onkologickým, alebo hematologickým ochorením

NaKlinike pediatrickej onkológie ahematológie vBanskej Bystrici ležia detskí pacienti srôznymi onko-hematologickými diagnózami, vrámci ktorých mávajú zníženú imunitu. Znížená imunita môže mať rôzne stupne a delíme ju na tri základné režimy a podľa toho, v akom režime sa dieťa nachádza, nadverách jeho izby je umiestnená tabuľka snázvom: voľný režim, maskový režim aleukopenický režim.


8. novembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ďakujeme vám!

Sme veľmi vďační každému, kto sa rozhodne zorganizovať charitatívnu akciu v prospech Svetielka nádeje, či už ide o výťažok z tomboly, alebo zo vstupného, či z darčekových predmetov... Uvedomujeme si, čo zaprípravou takejto akcie je, čo je potrebné urobiť, koho osloviť, čo získať, kde ušetriť, ako spropagovať...
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this