Terapie – vyskúšali sme

15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Canisterapia

Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.
15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Liečba svetlom

Liečba a rehabilitácia svetelným žiarením. Znie to neuveriteľne? Neúčinne? Nedôveryhodne? Možno áno, no biolampy majú za sebou už pomerne dlhú cestu. Sú naozaj zdraviu prospešné aj inde, ako len na prezentačných materiáloch výrobcov? Už v starovekej Číne boli pozorované prvé pozitívne účinky svetelného žiarenia.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Pavla Kolářa)

Metóda DNS predstavuje terapeutický a diagnostický koncept. Cvičenia Metódou DNS vychádzajú z princípov posturálnej ontogenézy. Čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch a mnohé ďalšie. V prípade, keby sme si tieto polohy z detstva zachovali celý život, výrazne by sa znížili ťažkosti s pohybovým aparátom ktoré nás často trápia.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Metóda Therasuit

Metóda TheraSuit je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní. Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4 týždne, každý deň dieťa cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým na neurostimuláciu, teda na zobudenie svalov, ktoré dieťa v aktívnom pohybe nedokáže použiť alebo používa zle.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Metóda MFK

MFK je unikátna fyzioterapeutická metóda prepájajúca vedomosti a zručnosti fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softvérom.
Pre fyzioterapeuta sa vmetóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším aefektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Hipoterapia

Začalo to úplne romanticky... Našla som si muža, ktorý mi robil trénera jazdenia. Porozšírení našej rodiny dvoma malými čertíkmi, nás čoraz viac lákala myšlienka navlastného koňa. Moja svokra dodnes nechápe, ako k nám namiesto dreva naobnovu podkrovia prišiel prvý kôň. Zakúpili sme kobylku, ktorá bola určená do talianskej salámy.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vobzvlášť príjemnom aupravenom prostredí pomocou svetelných azvukových prvkov, vôní ahudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, smentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, sporuchou autistického spektra, poruchami správania aučenia, spsychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný avývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje navšetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta.
Bazálna stimulácia sa uplatňuje hlavne vstarostlivosti o:
• deti adospelých voblasti zmyslového vnímania,
• deti adospelých sťažkými zmenami voblasti hybnosti akomunikácie,
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this