Terapie – vyskúšali sme

AKCIA: ELEKTRICKÝ VOZÍK K SCHODOLEZU, STOLIČKOVÝ VÝŤAH

AKCIA:  K SCHODOLEZU ELEKTRICKÝ VOZÍK K-energy ZADARMO, pre viac info volajte na 0903 221 795 alebo píšte na obchod@spig.sk AKCIA: STOLIČKOVÝ VÝŤAH HOME GLIDE,  druhý kus zľava 50%, pre viac info volajte na 0903 221 795 alebo píšte na obchod@spig.sk

AKCIA:

  SPIG, .s.r.o. opatrenia proti koronavírusu

  Pridajte sa k našej komunite na facebooku

  Šikmé schodiskové plošiny - SK výrobca

  Vďaka šikmej schodiskovej plošine sa človek stáva pri zdolávaní schodiska samostatnejším a mobilnejším, pretože schodisková plošina je samoobslužné zariadenie. Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľným a bezpečným zariadením, schodiskovou plošinou.

  Schodolezy

  Osoba s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím) v prípade, že sa jedná o vozíčkara pri zdolávaní schodiska na schodoleze sedí priamo na invalidnom vozíku. Schodolez sa ľahko pripína o vozíček. Jazda na schodoleze si nevyžaduje veľkú fyzickú námahu, skôr ľahko naučiteľnú zručnosť. Naučiť sa používať schodolez trvá prvých pár jázd.

  Stoličkový výťah

  Ovládnite všetky priestory Vášho domova a opäť sa otvorte vonkajšiemu svetu. Stoličkový výťah Vám pomôže zabezpečit si pohodlnú a bezpečnú jeseň života. Zdolá schody namiesto Vás. Vyjsť alebo zísť schodisko už nebude problém, ale príjemná chvíľa. Posadíte sa do pohodlnej sedačky, zapnete si pás a už iba riadite jazdu smerom nahor, alebo dole po schodisku.

  Stropný zdvihák

  Stropný zdvihák vďaka jednoduchej manipulácií a ovládaniu zvýši kvalitu života ZŤP osôb, aj ich asistentom. Z postele alebo z invalidného vozíka Vás stropný zdvihák zodvihne úplne bez námahy a bezpečne vďaka motoru LUNA. Pod pacienta na lôžku vkladáme závesný vak bez jeho nadvihovania, ako pri polohovaní. Na vozíku sediacej ŤZP osobe, vak len zasunieme za chrbát a pásy pretiahneme popod nohy, opäť bez nadvihovania, alebo akejkoľvek inej námahy. Vďaka stropnému zdviháku môžete bezpečne opatrovanú osobu polohovať.

  Zvislé plošiny - domáce výťahy

  Zvislé zdvíhacie plošiny so skrutkovým a hydraulickým pohonom Sú ideálnym riešením pre inštalácie bez veľkých stavebných úprav. Predpríprava pred inštaláciou si vyžaduje iba pevný základ pod rámom, ktorý tvorí samonosná koštrukcia. Nie je potrebná žiadna priehlbeň, pokiaľ je možné umiesniť pred nástupom do kabíny nájazdový klin, prípadne priehlbeň 80 mm. Pri skrutkových zvislých zdvíhacích plošinách sa v ráme nachádza elektrický pohon a skrutka.

  Úpravy vozidiel pre ZŤP osoby HURT

  Vozidlo s automatickou prevodovkou • Ručné ovládanie MERO 3. • Ručné ovládanie MERO 2 (vpravo, vľavo). • Plyn krúžok na volante + brzda MERO 2, alebo MERO 3. • Plynová páčka vľavo, brzda MERO 2 vpravo. • Pre ovládanie plynu viac variantov - motocyklová rukoväť, páčka. Možno riešiť aj elektronicky pre veľmi jednoduchý chod.
  15. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Canisterapia

  Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.
  15. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Liečba svetlom

  Liečba a rehabilitácia svetelným žiarením. Znie to neuveriteľne? Neúčinne? Nedôveryhodne? Možno áno, no biolampy majú za sebou už pomerne dlhú cestu. Sú naozaj zdraviu prospešné aj inde, ako len na prezentačných materiáloch výrobcov? Už v starovekej Číne boli pozorované prvé pozitívne účinky svetelného žiarenia.
  16. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Pavla Kolářa)

  Metóda DNS predstavuje terapeutický a diagnostický koncept. Cvičenia Metódou DNS vychádzajú z princípov posturálnej ontogenézy. Čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch a mnohé ďalšie. V prípade, keby sme si tieto polohy z detstva zachovali celý život, výrazne by sa znížili ťažkosti s pohybovým aparátom ktoré nás často trápia.
  16. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Metóda Therasuit

  Metóda TheraSuit je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní. Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4 týždne, každý deň dieťa cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým na neurostimuláciu, teda na zobudenie svalov, ktoré dieťa v aktívnom pohybe nedokáže použiť alebo používa zle.
  17. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Metóda MFK

  MFK je unikátna fyzioterapeutická metóda prepájajúca vedomosti a zručnosti fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softvérom.
  Pre fyzioterapeuta sa vmetóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším aefektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie.
  17. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Hipoterapia

  Začalo to úplne romanticky... Našla som si muža, ktorý mi robil trénera jazdenia. Porozšírení našej rodiny dvoma malými čertíkmi, nás čoraz viac lákala myšlienka navlastného koňa. Moja svokra dodnes nechápe, ako k nám namiesto dreva naobnovu podkrovia prišiel prvý kôň. Zakúpili sme kobylku, ktorá bola určená do talianskej salámy.
  17. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Snoezelen

  Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vobzvlášť príjemnom aupravenom prostredí pomocou svetelných azvukových prvkov, vôní ahudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, smentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, sporuchou autistického spektra, poruchami správania aučenia, spsychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov.
  17. februára 2015
  SPIG zdvíhacie zariadenia

  Bazálna stimulácia

  Bazálna stimulácia je komunikačný, interakčný avývoj podporujúci stimulačný koncept, ktorý sa orientuje navšetky oblasti ľudských potrieb. Bazálne stimulujúca ošetrovateľská starostlivosť sa prispôsobuje veku a stavu klienta.
  Bazálna stimulácia sa uplatňuje hlavne vstarostlivosti o:
  • deti adospelých voblasti zmyslového vnímania,
  • deti adospelých sťažkými zmenami voblasti hybnosti akomunikácie,
  Previous Next
  Close
  Test Caption
  Test Description goes like this