Terapie – vyskúšali sme

3D SHOWROOM ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte možnosť prezrieť si zdvíhacie zariadenia v 3D priestorev pohodlí Vášho domova.
3D prehliadka šikmá plošina 1

3D showroom zdvíhacích zariadení je pre Vás dostupný 24 hodín denne. Oboznámite sa so schodiskovými plošinami, stropným zdvihákom, stoličkovým výťahom. ďalej sú tu pre Vás online ukážky schodolezov, zvislé plošiny, domáce výťahy, úpravy vozidiel, elektrický prídavný pohon HURT-e… všetko z pohodlia Vášho domova.
 

Šikmé schodiskové plošiny - SK výrobca

Vďaka šikmej schodiskovej plošine sa človek stáva pri zdolávaní schodiska samostatnejším a mobilnejším, pretože schodisková plošina je samoobslužné zariadenie. Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľným a bezpečným zariadením, schodiskovou plošinou.
 

Schodolezy

Osoba s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím) v prípade, že sa jedná o vozíčkara pri zdolávaní schodiska na schodoleze sedí priamo na invalidnom vozíku. Schodolez sa ľahko pripína o vozíček. Jazda na schodoleze si nevyžaduje veľkú fyzickú námahu, skôr ľahko naučiteľnú zručnosť. Naučiť sa používať schodolez trvá prvých pár jázd.
Schodolezy-blog
 

Stoličkový výťah

Ovládnite všetky priestory Vášho domova a opäť sa otvorte vonkajšiemu svetu. Stoličkový výťah Vám pomôže zabezpečit si pohodlnú a bezpečnú jeseň života. Zdolá schody namiesto Vás. Vyjsť alebo zísť schodisko už nebude problém, ale príjemná chvíľa. Posadíte sa do pohodlnej sedačky, zapnete si pás a už iba riadite jazdu smerom nahor, alebo dole po schodisku.
Stoličkový výťah
 

Stropný zdvihák

Stropný zdvihák vďaka jednoduchej manipulácií a ovládaniu zvýši kvalitu života ZŤP osôb, aj ich asistentom. Z postele alebo z invalidného vozíka Vás stropný zdvihák zodvihne úplne bez námahy a bezpečne vďaka motoru LUNA. Pod pacienta na lôžku vkladáme závesný vak bez jeho nadvihovania, ako pri polohovaní. Na vozíku sediacej ŤZP osobe, vak len zasunieme za chrbát a pásy pretiahneme popod nohy, opäť bez nadvihovania, alebo akejkoľvek inej námahy. Vďaka stropnému zdviháku môžete bezpečne opatrovanú osobu polohovať.
Stoličkový výťah

Zvislé plošiny - domáce výťahy

Zvislé zdvíhacie plošiny so skrutkovým a hydraulickým pohonom Sú ideálnym riešením pre inštalácie bez veľkých stavebných úprav. Predpríprava pred inštaláciou si vyžaduje iba pevný základ pod rámom, ktorý tvorí samonosná koštrukcia. Nie je potrebná žiadna priehlbeň, pokiaľ je možné umiesniť pred nástupom do kabíny nájazdový klin, prípadne priehlbeň 80 mm. Pri skrutkových zvislých zdvíhacích plošinách sa v ráme nachádza elektrický pohon a skrutka.
 

Úpravy vozidiel pre ZŤP osoby HURT

Vozidlo s automatickou prevodovkou • Ručné ovládanie MERO 3. • Ručné ovládanie MERO 2 (vpravo, vľavo). • Plyn krúžok na volante + brzda MERO 2, alebo MERO 3. • Plynová páčka vľavo, brzda MERO 2 vpravo. • Pre ovládanie plynu viac variantov - motocyklová rukoväť, páčka. Možno riešiť aj elektronicky pre veľmi jednoduchý chod.

BLOG O ZDVÍHACÍCH ZARIADENIACH

Články z časopisu INAK OBDARENÍ

15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Liečba svetlom

Liečba a rehabilitácia svetelným žiarením. Znie to neuveriteľne? Neúčinne? Nedôveryhodne? Možno áno, no biolampy majú za sebou už pomerne dlhú cestu. Sú naozaj zdraviu prospešné aj inde, ako len na prezentačných materiáloch výrobcov? Už v starovekej Číne boli pozorované prvé pozitívne účinky svetelného žiarenia.
15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Canisterapia

Čo je to canisterapia? Canisterapia je spôsob terapie, ktorý využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie človeka. Zdravie je definované (podľa WHO-Svetová zdravotnícka organizácia) ako stav psychickej, fyzickej a sociálnej pohody. Canisterapia kladie dôraz predovšetkým na riešenie problémov psychologických, citových a sociálno-integračných. Pôsobenie na fyzické zdravie človeka zahrňuje motivačnú zložku k rehabilitácii a povzbudenie imunity prostredníctvom psychiky.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (podľa Pavla Kolářa)

Metóda DNS predstavuje terapeutický a diagnostický koncept. Cvičenia Metódou DNS vychádzajú z princípov posturálnej ontogenézy. Čo znamená, že cviky sa vykonávajú vo vývojových polohách dieťaťa ako je napr. šikmý sed, poloha na štyroch a mnohé ďalšie. V prípade, keby sme si tieto polohy z detstva zachovali celý život, výrazne by sa znížili ťažkosti s pohybovým aparátom ktoré nás často trápia.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Metóda Therasuit

Metóda TheraSuit je komplexnou metódou rehabilitácie dieťaťa, ktorá nerieši jednotlivé deficity, ale celok a dieťa v tomto systéme nie je pasívnym prijímateľom rehabilitácie, ale aktívnym činiteľom, ktorý sa sám podieľa na vlastnom uzdravovaní. Samotné cvičenie v prvom cykle trvá 3 -4 týždne, každý deň dieťa cvičí 3 hodiny. V prvých dňoch je rehabilitácia zameraná predovšetkým na neurostimuláciu, teda na zobudenie svalov, ktoré dieťa v aktívnom pohybe nedokáže použiť alebo používa zle.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Metóda MFK

MFK je unikátna fyzioterapeutická metóda prepájajúca vedomosti a zručnosti fyzioterapeutov s najmodernejším počítačovým softvérom.
Pre fyzioterapeuta sa vmetóde MFK stáva počítač neoddeliteľnou súčasťou jeho práce. Fyzioterapeut je vďaka nemu schopný nájsť rýchlejším aefektívnejším spôsobom najoptimálnejší spôsob terapie.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Hipoterapia

Začalo to úplne romanticky... Našla som si muža, ktorý mi robil trénera jazdenia. Porozšírení našej rodiny dvoma malými čertíkmi, nás čoraz viac lákala myšlienka navlastného koňa. Moja svokra dodnes nechápe, ako k nám namiesto dreva naobnovu podkrovia prišiel prvý kôň. Zakúpili sme kobylku, ktorá bola určená do talianskej salámy.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Snoezelen

Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje vobzvlášť príjemnom aupravenom prostredí pomocou svetelných azvukových prvkov, vôní ahudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, smentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, sporuchou autistického spektra, poruchami správania aučenia, spsychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých pacientov.
20. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Život so štetcami a náramky z gumičiek

Táto rubrika vznikla pretože chceme prinášať informácie odľudí pre ľudí. Každý nemôže vyskúšať všetko. Pravdepodobne to nejde, ato zviacerých dôvodov. Preto si v tejto rubrike predstavíme každý mesiac iný typ terapie. Jedná sa okonkrétne zariadenia. Sme si vedomí toho, že sdanou metódou pracuje viac zariadení.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this