UPSVaR

3D SHOWROOM ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

Máte možnosť prezrieť si zdvíhacie zariadenia v 3D priestorev pohodlí Vášho domova.
3D prehliadka šikmá plošina 1

3D showroom zdvíhacích zariadení je pre Vás dostupný 24 hodín denne. Oboznámite sa so schodiskovými plošinami, stropným zdvihákom, stoličkovým výťahom. ďalej sú tu pre Vás online ukážky schodolezov, zvislé plošiny, domáce výťahy, úpravy vozidiel, elektrický prídavný pohon HURT-e… všetko z pohodlia Vášho domova.
 

Prekonávanie bariér

Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľnými a bezpečnými zariadeniami na prekonávanie schodiskových bariér
 

Šikmé schodiskové plošiny - SK výrobca

Vďaka šikmej schodiskovej plošine sa človek stáva pri zdolávaní schodiska samostatnejším a mobilnejším, pretože schodisková plošina je samoobslužné zariadenie. Zvýšte kvalitu Vášho života, ľahko používateľným a bezpečným zariadením, schodiskovou plošinou.
 

Schodolezy

Osoba s ŤZP (ťažkým zdravotným postihnutím) v prípade, že sa jedná o vozíčkara pri zdolávaní schodiska na schodoleze sedí priamo na invalidnom vozíku. Schodolez sa ľahko pripína o vozíček. Jazda na schodoleze si nevyžaduje veľkú fyzickú námahu, skôr ľahko naučiteľnú zručnosť. Naučiť sa používať schodolez trvá prvých pár jázd.
Schodolezy-blog
 

Stoličkový výťah

Ovládnite všetky priestory Vášho domova a opäť sa otvorte vonkajšiemu svetu. Stoličkový výťah Vám pomôže zabezpečit si pohodlnú a bezpečnú jeseň života. Zdolá schody namiesto Vás. Vyjsť alebo zísť schodisko už nebude problém, ale príjemná chvíľa. Posadíte sa do pohodlnej sedačky, zapnete si pás a už iba riadite jazdu smerom nahor, alebo dole po schodisku.
Stoličkový výťah
 

Stropný zdvihák

Stropný zdvihák vďaka jednoduchej manipulácií a ovládaniu zvýši kvalitu života ZŤP osôb, aj ich asistentom. Z postele alebo z invalidného vozíka Vás stropný zdvihák zodvihne úplne bez námahy a bezpečne vďaka motoru LUNA. Pod pacienta na lôžku vkladáme závesný vak bez jeho nadvihovania, ako pri polohovaní. Na vozíku sediacej ŤZP osobe, vak len zasunieme za chrbát a pásy pretiahneme popod nohy, opäť bez nadvihovania, alebo akejkoľvek inej námahy. Vďaka stropnému zdviháku môžete bezpečne opatrovanú osobu polohovať.
Stoličkový výťah

Zvislé plošiny - domáce výťahy

Zvislé zdvíhacie plošiny so skrutkovým a hydraulickým pohonom Sú ideálnym riešením pre inštalácie bez veľkých stavebných úprav. Predpríprava pred inštaláciou si vyžaduje iba pevný základ pod rámom, ktorý tvorí samonosná koštrukcia. Nie je potrebná žiadna priehlbeň, pokiaľ je možné umiesniť pred nástupom do kabíny nájazdový klin, prípadne priehlbeň 80 mm. Pri skrutkových zvislých zdvíhacích plošinách sa v ráme nachádza elektrický pohon a skrutka.
 

Úpravy vozidiel pre ZŤP osoby HURT

Vozidlo s automatickou prevodovkou • Ručné ovládanie MERO 3. • Ručné ovládanie MERO 2 (vpravo, vľavo). • Plyn krúžok na volante + brzda MERO 2, alebo MERO 3. • Plynová páčka vľavo, brzda MERO 2 vpravo. • Pre ovládanie plynu viac variantov - motocyklová rukoväť, páčka. Možno riešiť aj elektronicky pre veľmi jednoduchý chod.

BLOG O ZDVÍHACÍCH ZARIADENIACH

Články z časopisu INAK OBDARENÍ

6. februára 2015

Ako si vybaviť príspevok na schodiskovú plošinu

Rozhodla som sa dať si urobiť schodiskovú plošinu v dome. Oslovila som jednu nemenovanú firmu. Pán ... prišiel pomeral a povedal, že mu je ľúto ale nevojde nám plošina na schody. Bola som sklamaná, no nenechala sa odbiť. Surfovala som po internete ado oka mi padla firma SPIG, ktorá ihneď zareagovala na môj email. Pán Slabina prišiel, pozrel na schody, premeral, aja len tak čakala, čo mi odpovie. Vydýchla som si, keď sa usmial a povedal„ Všetko sa dá, len treba chcieť “. No azačal kolotoč vybavovania.

15. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Preukaz ŤZP

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím majú nárok na rozličné zľavy a výhody. Potrebujú však k tomu preukaz. Nárok naň má osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo rozhodnutie o preukaze. Pri rozhodovaní o preukaze sa žiadosti podávajú na oddelení posudkových činností úradu prace sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého bydliska.
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosťvykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Lekárskou posudkovou činnosťou sa:

• hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby,
• určuje miera funkčnej poruchy,
• posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia,
• posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP,
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná:
a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
b) na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote určenej príslušným úradom,
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Dnes by som Vám drahí čitatelia chcela predstaviť jeden zákon, ktorého dopad nasvoj život sdieťaťom sautizmom alebo iným postihnutím môžete niekedy pocítiť navlastnej koži. Ako opatrovatelia svojich detí ste podpísali naÚPSVR papier, že vprípade akýchkoľvek zmien do8 dní príslušný úrad upovedomíte otejto skutočnosti atakou zmenou je aj fakt, že vaše dieťa pobudne napríklad vnemocnici viac ako mesiac.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu

Ďalší peňažný príspevok nakúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky (úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby sťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky) rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.
17. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.
Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú stouto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa.

18. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná napomoc inej fyzickej osoby naúčely tohto zákona, ak je odkázaná naosobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona osociálnych službách.

Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada napotrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti oseba, starostlivosti odomácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú zrodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this