Cena schodolezu alebo ako sa dostať ku schodolezu čo najľahšie

Schodolez sa pristaví za vozík.
Schodiskové bariéry
22. októbra 2021
Schodolez sa pristaví za vozík.
Schodolez na elektrický vozík
28. marca 2022

Cena schodolezu alebo ako sa dostať ku schodolezu čo najľahšie

Schodolez je skvelý každodenný pomocník o tom niet pochýb.Ste na 100% rozhodnutí,  žeby ste chceli toto zariadenie? Cena schodolezu nie je nízka a ešte v súčasnej dobe, keď nás všetkých trápi súčasná pandémia a dôsledky plynúce z opatrení.

Cena schodolezu už nemusí byť pre Vás trauma.Na schodolez môžete dostať štátny príspevok až do výšky 11 617,88 €. A členstvom v našom Klube SPIG môžete získať až 10% z ceny schodolezu. Takže od nás môžete náš schodolez mať dokonca aj zadarmo.

ako získať zdvíhacie zariadenie (Cena schodolezu)

ako získať zdvíhacie zariadenie

Podmienky pre získanie príspevku na schodolez:
·       ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na zdvíhacie zariadenie;
·       ak sa zdvíhacie zariadenie neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia a nie je porovnateľné so zdvíhacím zariadením poskytovaným z verejného zdravotného poistenia,
·       ak osobe s ŤZP nie je poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou poskytovania tejto služby nezaopatrenému dieťaťu na účely plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sústavnej prípravy na povolanie),
·       ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku.

Na tento príspevok nemáte nárok ak:
·       Ak Váš príjem ako ŤZP osoby prevyšuje päťnásobok životného minima. V dobe písania tohto článku je výška životného minima: 218,06 €, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
151,12 €, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú osobu,
99,56 €, ak ide o dieťa.
·       Ak zariadenie bolo kúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku.

Žiadosť o príspevok na kúpu schodolezu je potrebné podať písomne na príslušnom úrade.
Odporúčame aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých prílohách ku žiadosti, ktoré je k nej potrebné priložiť. Odkaz na stiahnutie žiadosti dostupný kliknutím sem.

Comments are closed.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this