Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

SPIG zdvíhacie zariadenia
Ako si vybaviť prvý alebo nový občiansky preukaz
9. septembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom
6. novembra 2015

Dôchodcovia, ťažko zdravotne postihnutí a deti budú za lieky doplácať o desiatky miliónov eur menej

SPIG zdvíhacie zariadenia

Od októbra 2015 sa pre súčasný okruh poistencov docieli zní- ženie ochranného limitu na25,-€ zakalendárny štvrťrok, rozšíri sa okruh poistencov, naktorých sa ochranný limit vzťahuje. Ide odeti do6 rokov, kde je limit spoluúčasti 8,-€ zakalendárny štvrťrok aťažko zdravotne postihnuté deti mladšie ako 6 rokov – 0,-€. Ďalšou dôležitou zmenou je aj zníženie limitu spoluúčasti. Tento krok ochráni pred vysokými doplatkami zalieky občanov snajnižšími príjmami. Nazáklade toho zaplatia nadoplatkoch zalieky výrazne menej ako doteraz.

Odoktóbra 2015 starobní dôchodcovia, invalidní dôchodcovia a držitelia preukazu ťažko zdravotne postihnutých nebudú platiť zalieky viac ako 100 eur ročne. Doterajší štvrťročný limit sa ustarobných dôchodcov znižuje zo súčasných 45 eur na25 eur, uinvalidných dôchodcov adržiteľov preukazu ŤZP je pokles zo súčasných 30 eur na25 eur. Spôsob, ako sa doplatky dostanú kpacientom, sa nemení. Občania nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do90-tich dní odskončenia kvartálu. Pre MZ SR je sociálne únosná lieková politika prioritou avďaka zmenám, ktoré sa vtejto oblasti zaviedli odapríla 2012, pacienti pocítili pokles doplatkov zamnohé lieky. Zdroj CSŽ: MZ SR

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this