Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou

SPIG zdvíhacie zariadenia
Centrum sociálnych služieb TAU Turie
9. októbra 2015

Domov sociálnych služieb ARCHA – Bánovce nad Bebravou

SPIG zdvíhacie zariadenia

Vzhľadom ktomu, že som vyštudovala špeciálnu asociálnu pedagogiku apedagogiku voľného času, zamerala som sa na emocionálnu oblasť, ktorá je náročná avýsledky prináša až po mnohých rokoch. Keďže naši klienti potrebujú stimulovať zmysly – zrak, sluch, hmat, zaradili sme pre nich vzariadení práve terapie, ktoré ich podporujú, zlepšujú amôžu priniesť dobré výsledky.

Vnašom DSS – Archa realizujeme: Arteterapiu – diela, ktoré pri nej vznikajú sú originálne, autentické, uklientov vzniká sila prežitku.
Biblioterapia v našom zariadení prebieha individuálnou askupinovou formou terapie. Čítanie samo osebe je úžasným aktom, ktoré klientom ponúka iný svet, plný rozmanitých vôní, chutí a zážitkov. Zariadenie už niekoľko rokov úzko spolupracuje s Mestskou knižnicou Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou.
Formou dramatoterapie sa snažíme prelomiť emocionálnu bariéru, ukazujeme klientom, ako sa dá tešiť zo života, ako prežívať chvíle šťastia, slúži k osobnostnému rastu, ku korekcii nežiaducich postojov a správania.
Egroterapia slúži ako súbor opatrení, ktoré majú za cieľ vyplniť voľný čas našich klientov a odstrániť nudu, pocit menejcennosti a neužitočnosti, má zvýšiť dôveru, udržať alebo prípadne zlepšiť fyzickú kondíciu, rozvíjať jemnú motoriku.

Našim klientom veľmi dobre padne posedieť si v príjemnom prostredí, pri ezoterickej a relaxačnej hudbe apopíjať si rôzne bylinkové čaje, rozprávať sa oliečivých účinkoch rastlín a byliniek. Preto sme zaviedli fytoterapiu agardenterapiu. Počas fytoterapie sa využíva aj reminiscenčná metóda, tzv. terapia spomienkami, klienti si prostredníctvom nej uvedomujú vlastnú identitu, pričom si precvičujú aj pamäť. Tréningom pamäti sa posilňuje zdravé sebavedomie audržiava sebestačnosť klienta vzhľadom kjeho postihnutiu.
Muzikoterapia pomáha uvoľniť sa, saturovať svoje emocionálne potreby, nájsť cestu k iným cez spoločné zážitky. Pri terapii hrou má klient možnosť bezprostredne a spontánne vypovedať o svojom vnútornom svete aj bez slov.
Fyzioterapiu amasáže majú klienti taktiež k dispozícii.

V našom zariadení sa práca s klientmi zakladá nadvoch nerozlučných princípoch:
1. Princíp normalizácie – ide opokračovanie pri realizovaní myšlienky vytvárania obvyklých domácich podmienok pre mládež adospelých spostihnutím osnahu normalizovať ich životné podmienky vzariadení.
2. Princíp integrácie – nadväzuje naprincíp normalizácie. Cieľom je, aby osoby spostihnutím nežili segregovane, aby mali denné činnosti, spôsoby anávyky čo najpodobnej- šie zdravým ľuďom. Takýmto spôsobom pomáhame skvalitniť život aj rodičom arodinným príslušníkom, nakoľko pocit ,že je oich blízkych dobre postarané, im umožňuje venovať sa aktivitám, na ktoré nemajú počas 24- hodinovej starostlivosti o blízkeho čas. Práve preto je prioritou nášho zariadenia spustenie pobytovej formy pre 20 klientov. Uvedenú pobytovú formu DSS – Archa oficiálne otvára dňa 01.04.2016. Spolupracujeme sverejnosťou – inštitúciami, rodinnými príslušníkmi, obyvateľmi mesta, obcí apod. Pôsobíme ako výukové stredisko pre stredné školy, vysoké školy, opatrovateľské kurzy. Pravidelne k nám prichádzajú absolventi na praktické vyučovanie. Pomáhajú nám dobrovoľníci.
Pracovný tím zamestnancov zariadenia zastrešuje riaditeľka zariadenia, prostredníctvom dvoch vzájomne prepojených úsekov: Úseku terapií a sociálnej služby – špeciálna pedagogička, pracovná terapeutka, fyzioterapeutka, masérka, sociálna pracovníčka. Úsek ekonomického a prevádzkovo technického zabezpečenia – účtovníčka, administratívna pracovníčka, kuchárka aupratovačka. Od01.04.2016 bude fungovať aj tretí úsek: Úsek opatrovateľstva azdravotnej služby. Kapacita novootvorenej pobytovej formy je 20 klientov, kapacita ambulantnej formy je 28 klientov.


Vprípade záujmu nás môžete kontaktovať:
tel.: 038/7600058, mobil 0915781774
e-mail: archa.bn@mail.com

Uvidieť nás môžete naFB: Archa DSS Bánovce nad Bebravou.

Štatutárny zástupca Archa, n. o. ariaditeľka DSS – Archa: Mgr.Renáta Števčíková

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this