Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

SPIG zdvíhacie zariadenia
Kedy strácate nárok opakovaný peňažný príspevok?
10. októbra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Klub SPIG
7. decembra 2015

Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom

SPIG zdvíhacie zariadenia

Vprípade násilia fyzického alebo psychického blízkymi osobami sa otom možno vie, ale vačšinou sa o tom mlčí. Mlčí sa preto, lebo zdravotne postihnutí vstrachu otom rozprávať či dokonca ho nahlásiť, radšej trpia, pretože sú nanásilníka, tyrana vrodine odkázaný. Toto však nie je správne riešenie.

Treba sa ozvať abrániť hneď vzárodku. Zvlášť treba venovať špeciálnu pozornosť deťom aženám so zdravotným postihnutím. Syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa sa vanglosaskej literatúre označuje ako CAN – Child Abuse and Neglect .

Tento pojem zahŕňa nielen aktívne formy ubližovania, ale aj rôzne pasívne formy. Podľa inej definície sa zatýranie, zneužívanie azanedbávanie dieťaťa považuje akékoľvek nenáhodné, vedomé (prípadne inevedomé) konanie rodiča alebo inej osoby voči dieťa- ťu, ktoré je vdanej spoločnosti neprijateľné alebo odmietané a ktoré poškodzuje telesný, duševný ispoločenský stav avývoj dieťaťa, prípadne spôsobí ijeho smrť (Dunovský akol., 1995). Medzi najčastejšie formy páchania domáceho násilia na deťoch patrí opakované fyzické apsychické týranie, verbálne útoky, najmä vyhrážanie.

Ak niečo také zaregistrujete v rodine alebo blízkom okolí, neváhajte a ihneď volajte:
• Funguje bezplatná Linka detskej istoty – 0800116111. Tieto linky fungujú pre celé Slovensko.
• Ďalšou linkou, naktorú je možné telefonovať je Detská linka dôvery – 0800117878.
• Takisto linky – Linka – Pomoc ohrozeným deťom – 0262247877
• Je zriadená aj Národná linka pre ženy za- žívajúce násilie sčíslom 0800212212, je to bezplatná non-stop linka.

Národná linka pre ženy je dostupná všetkým ženám, teda aj tým, ktoré majú sťažených prístup k potrebným k informáciám, majú zdravotný alebo iný hendikep. Pri akútnom ohrození alebo v istých presne vymedzených situáciách poradkyne so súhlasom ženy kontaktujú políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá jej môže pomôcť. Národná linka je zároveň miestom prvého kontaktu, kde sú ženám poskytnuté všetky dôležité informácie onásilí páchanom naženách, najmä o násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne odpovedajú taktiež na základné otázky týkajúce sa právnej pomoci aasistujú ženám pri hľadaní ďalšej pomoci vjej regióne.
Krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia podľa jednotlivých krajov nájdete na internete:

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/urady/BR/databaza_subjektov_pomoci_1.pdf

Ľ.G

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this