Jana Žitňanská predstavila slovník pre označovanie zdravotného postihnutia

SPIG zdvíhacie zariadenia
Evidencia vozidiel – Správne poplatky pre ZTP
29. mája 2017
SPIG zdvíhacie zariadenia
Životné minimum a peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
26. augusta 2017

Jana Žitňanská predstavila slovník pre označovanie zdravotného postihnutia

SPIG zdvíhacie zariadenia

Toto je nesprávne pomenovanie, nakoľko ona je síce nepočujúca, ale vie hovoriť. Možno to široká verejnosť nevie, ale mnohí nepočujúci sa vďaka tvrdej drine aza pomoci špeciálnych odborníkov, logopédov, surdopédov vedia naučiť rozprávať. Nesprávne pojmy z oblasti zdravotného postihnutia sa bežne objavujú aj v našich médiach, medzi politikmi či ďalšími aktérmi vystupujúcimi na verejnosti. Preto som vspolupráci skolegyňou Annou Šmehilovou oslovila viacerých odborníkov zoblasti zdravotného postihnutia, organizácie zastrešujú- ce rôzne druhy postihnutia, anajmä vduchu hesla „nič onás bez nás” samotných ľudí so zdravotným postihnutím aby sme zozbierali nesprávne používané termíny aponúkli ich správne znenie.

Pre koho je tento slovník určený?
Lebo vieme, že existuje aj rozšírená jeho verzia. Slovník so základnými respektíve najčastej- šie používanými termínmi je určený predovšetkým novinárom, politikom, tlmočníkom, ale aj širokej verejnosti. Cieľom je, aby sa správne pojmy dostali medzi všetkých ľudí ado bežnej komunikácie tak, aby vbudúcnosti už podobné slovníky nemuseli vznikať. Mali by sme si uvedomiť, že nejde len olingvistiku, ale ooznačovanie konkrétnych ľudí či zraniteľnej skupiny obyvateľstva. Niektoré zastaralé alebo nesprávne vyjadrenia prehlbujú stigmu abariéry. Komplexnejší slovník je určený všetkým, ktorí by sa chceli obozná- miť aj sďalšími správnymi pojmami, ktoré ale nebývajú až také časté vnašej komunikácii.

Môžete uviesť niektoré príklady? Kde robíme najväčšie chyby?
Asi najviac ma odborníci upozorňovali na jeden najčastejšie nesprávne používaný pojem a síce “zdravotné znevýhodnenie”, pričom znevýhodnený je aj človek trpiaci nádchou či kašľom. Nebojme sa preto používať pojem zdravotné postihnutie, ten je správny. Nevhodné je rovnako slovo hendikepovaný. Pochádza zanglického “handicap” aevokuje človeka, ktorý drží čiapku ažobre. Nechajme preto handicap len hráčom golfu.

Spomínali ste, že slovník ste pripravovali v spolupráci s viacerými odborníkmi a okrem všeobecných pojmov vyberá aj správne označovanie zrakového, sluchového, telesného, mentálneho postihnutia či duševných porúch.
Pri týchto postihnutiach robíme chyby asi najčastejšie. Bežne sa stretávam soznačením slepý či hluchý. Ak aj nevieme presne určiť, či je človek nevidiaci alebo slabozraký, slovo slepý by sme mali znašej slovnej zásoby úplne vylúčiť anahradiť “človek so zrakovým postihnutím”. Pretože všade platí, že vprvom rade je to človek aaž vdruhom, že má nejaké postihnutie. Rovnako to platí pre slová hluchý či hluchonemý. Správne by sme mali používať nepočujúci, alebo nedoslýchavý, ohluchnutý. Veľa chýb robíme aj pri mentálnom postihnutí. Dnes už pojmy ako zaostalý, idiot, debil sú naozaj nemiestne anesprávne. Správne sa povie “osoba smentálnym postihnutím”. Na prvý pohľad to znie možno komplikovane, ale skutočne ide len oosvojenie si niekoľkých pojmov, slov, ktoré zvládne každý znás. Ateda oempatiu voči týmto ľuďom, pre ktorých nesprávne pomenovanie ich zdravotného postihnutia veľakrát aj trápi.

Kde môžu záujemcovia nájsť spomínaný slovník?
Slovník je voľne dostupný na stiahnutie na mojej stránke www.janazitnanska.sk. Chystáme aj tlačenú verziu, ktorú chceme rozposlať slovenským redakciam, ústavným činiteľom ale aj všetkým záujemcom, ktorí si oň požiadajú.

Zdroj: Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala europoslnakyňa Jana Žitňanská

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this