Krajina nepoznaná, občianske združenie

SPIG zdvíhacie zariadenia
OZ JASANIMA
8. novembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie BCF
14. januára 2016

Krajina nepoznaná, občianske združenie

SPIG zdvíhacie zariadenia

Krajina nepoznaná, občianske združenie so sídlom v Košiciach vzniklo zaregistrovaním naMV SR 11.11.2013 avzmysle platných stanov občianskeho združenia sa zameriava naširoké spektrum zdravotných asociálnych znevýhodnení, no vprvom rade napodporu týchto rodín ako celkov.

Zuvedeného dôvodu staviame našu činnosť natýchto štyroch základných piliéroch:
1. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži, dospelákom s mentálnym hendikepom.
2. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži, dospelákom so somatickým (telesným) hendikepom.
3. Podpora a pomoc rodinám, deťom, mládeži a dospelákom so psychosociálnym hendikepom.
4. Podpora apomoc rodinám, deťom imládeži snadaním.

Krajina nepoznaná vznikla, aby spoločne sodborníkmi, vspolupráci sďalšími organizáciami neziskového sektora, no najmä medzi rodinami navzájom, odkrývala potenciál v deťoch, mládeži i dospelákoch s mentálnym, somatickým (telesným), psychosociálnym hendikepom, aj vdeťoch snadaním. Sme tu, aby sme boli tým povestným spojovníkom, pomocnou rukou imajákom nádeje. Okrem aktivít pre deti a mládež (karnevaly, divadelné predstavenia, tvorivé dielne) je naša pozornosť venovaná aj rodičom.

Z už realizovaných prednášok uvedieme témy:
Prirodzené zlepšovanie zraku pomocou Batesovej metódy
Problém ako spracovať skutočnosť, že mám hendikepované dieťa
Ako komunikovať s dieťaťom, ktoré nedáva takú spätnú väzbu ako zdravé deti alebo nedáva žiadnu spätnú väzbu (deti smentálnym hendikepom).
Ako sa vyhnúť frustrácii zpomalého či žiadneho napredovania hendikepovaného dieťaťa.

Počas prednášok sa o Vaše deti postarajú naši dobrovoľníci. Sme nesmierne vďační o.z. Červený nos, lebo deťom zakaždým prinesú obrovskú radosť počas našich karnevalov akongresov. Najeseň roku 2015 nám bolo cťou usporiadať už druhý ročník kongresu Na cestách od integrácie k inklúzii, kde sa účastníkom kongresu predstavili odborníci zoblasti liečebnej pedagogiky, logopédie, arteterapie, Petö inštitút, Centrum včasnej intervencie, Nadácia Socia, Claudianum aďalší zaujímaví hostia.
Počas kongresu prebiehala výstava zdravotných pomôcok firiem Spig s.r.o., Reha- CARE s.r.o., Ottobock, THUASNE.

Odovzdávanie Plakety J. A. Komenského
Tradíciu venovania Komenského plakiet ako morálneho ocenenia pedagogickým kolektívom ijednotlivcom zaich snahu ointegratívne prístupy vo vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením sme zaradili donášho zoznamu aktivít vroku 2015. Pevne veríme, že v roku 2016 sa nám „roztrhne vrece“ sVašimi návrhmi, koho by sme mohli týmto spôsobom predovšetkým morálne oceniť zasnahu olepší život inak obdarených detí, mládeže, ale aj dospelákov. Prvá takáto plaketa putovala vroku 2015 ZŠ sMŠ vNižnej Slanej zadlhodobé integratívne prístupy vo vzdelávaní žiakov so zdrav. znevýhodnením, v súčasnosti 46 žiakov s ľahkým i stredným stupňom mentálneho hendikepu, sDownovým syndrómom, narušenou komunikačnou schopnosťou, ADHD i rozličnými špecifickými poruchami učenia a pani PhDr. Drdulovej, predsedníčke o.z. SBaH.
Aj vroku 2016 sa Krajina nepoznaná uchádza očesť byť prijímateľom Vašich 2% zdaní.
Pozývame všetky rodinky, odborníkov a dobrovoľníkov, ktorí chcú byť súčasťou nášho občianskeho združenia, aby sa o našich aktivitách informovali na fb. stránke Krajina nepoznana o.z. alebo mailom na: oz. krajina.nepoznana@gmail.com

Krajina nepoznaná, občianske združenie
Údaje oprijímateľovi: IČO: 42324602, DIČ: 8122162629 Právna forma: občianske združenie
Názov: Krajina nepoznaná
Ulica: Vodárenská, číslo 13 PSČ: 04001, Obec: Košice
číslo účtu.: 5050653328 / 0900
www.krajinanepoznana.estranky.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this