Kúpele Lúčky a.s

SPIG zdvíhacie zariadenia
Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice
2. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Brusno – Kúpele
9. augusta 2015

Kúpele Lúčky a.s

SPIG zdvíhacie zariadenia


Neplodnosť môže byť pre mnohé páry veľkým psychickým trápením. Niekedy sa tento problém dá vyriešiť s prekvapivou ľahkosťou, nastavením správnej liečby apočatie sa čoskoro dostaví. Tradíciu, skúsenosti, kvalitu služieb a skvelé výsledky v tomto smere poskytuje líder v liečbe gynekologických chorôb naSlovensku, KÚPELE LÚČKY a.s.

Lúčky aj po opätovnom rozšírení svojho liečebného zamerania pokračujú naďalej v dlhoročnej tradícii a úspechoch v liečbe gynekologických ochorení. Pri liečbe kúpele využívajú celé spektrum procedúr spolu s liečivou termálnou minerálnou vodou, vďaka ktorej dosahuje liečba veľmi pozitívne výsledky. Jedinečnosť KÚPEĽOV LÚČKY spočíva vliečivej vode, ktorá má vysoký obsah vápnika, až 606 mg/l, so zachovaním odporúčaných pomerov sinými prvkami. Spojenie krásnej prírody a„prameňov zdravia“, blahodarne pôsobí na ľudský organizmus.

Ďalším „pokladom“ sú ľudia, ktorí obetavo pracujú v kúpeľoch a snažia sa klientom vytvoriť prijemné prostredie na regeneráciu tela i duše. U pacientov rezonuje ich teplý ľudský prístup ku každému jednému klientovi a snaha pomôcť mu, vďaka čomu sa opakovane radi vracajú.
Liečba samozrejme prebieha pod lekárskym dozorom. Už odapríla 2006 je vKÚPEĽOCH LÚČKY zriadená aj gynekologicko-pôrodnícka ambulancia.

KÚPELE LÚČKY zároveň poskytujú veľké množstvo liečebných a relaxačných pobytov, a práve preto sú skvelým miestom pre celú rodinu.
Viac ako tisíc slov však povedia príbehy našich úspešne liečených klientov.
Jednou znich je aj pani Mariana zTrenčína. „Vroku 2002 sa mi po komplikáciách spojených s mimomaternicovým tehotenstvom výrazne znížila šanca ďalšieho otehotnenia. Moja diagnóza znela sekundárna sterilita. Pol roka pozákroku som absolvovala liečbu vKÚPE- ĽOCH LÚČKY – procedúry ako rašelinové zá- baly, elektroliečba ašpeciálne cvičenia vbazéne s liečivou vodou pôsobiacou zvnútra i zvonka. Mesiac pobytu v pokojnom prírodnom prostredí ma tiež vytrhol zhektiky všedných dní apomohol mi nájsť vnútorný pokoj, čo bolo v mojej situácii rovnako dôležité. Som presvedčená, že aj účinky liečby výrazne prispeli ktomu, že dnes môžem vidieť, ako moja dcérka Ela objavuje „svet okolo“.

Šťastne skončil aj príbeh páru z Prahy. „Právě před rokem nastupovala moje žena Jiřina na lázeňskou léčbu ve Vašich lázních. Manželka předtím absolvovala lázeňské pobyty vČechách, ale uVás byla velice spokojená. Aoco více, poabsolvování lázeňského pobytu otěhotnela, o což jsme se snažili mnoho let. Věříme tomu, že prodělaná lázeňská péče uVás, spolu spokroky vlekářské vědě, učinili tento zázrak. Nyní je naší holčičce 2,5 měsíce“.


Ak teda hľadáte riešenie problému neplodnosti prírodnou cestou, pod dohľadom odborníkov s viac ako 300-ročnou históriou, KÚPELE LÚČKY sú to správne miesto. Kúpeľná liečba pre pacientky s gynekologickými ochoreniami KÚPELE LÚČKY, aj po rozšírení indikačných zameraní, stále ostávajú verné svojej dlhoročnej tradícii – liečbe gynekologických ochorení. V rámci tejto indikácie liečime všetky podskupiny. Pri liečbe týchto pacientiek využívame celé spektrum procedúr, ktoré je možné v našich kúpeľoch poskytnúť. Najčastejšie sú unás liečené stavy pogynekologických operáciách. Druhou najčastejšou indikačnou skupinou je sterilita aporuchy ovariálnej činnosti.

Dnes sa problémy sterility riešia napracovisku IVF (pracovisko asistovanej reprodukcie), ale aj vtejto dobe utýchto pacientiek má kúpeľná liečba svoje nezastupiteľné miesto. Preliečené pacientky majú až 90 %-nú úspešnosť vIVF. Nepopierateľne má natom zásluhu unikátna minerálna voda aprocedúry, ktoré sú vnej vykonávané.

Unikátna liečivá minerálna voda KÚPELE LÚČKY a.s. disponujú minerálnou vodou s blahodarnými účinkami na liečbu rozličných ochorení, nakoľko jej zloženie – vápnik, železo, oxid uhličitý astopové prvky, liečia pooperačné stavy a zvyšujú celkovú imunitu. Liečivá minerálna voda zdvoch vrtov sa využíva vo svojej prirodzenej forme vbazénoch, aj vo všetkých separátnych kúpeľoch.

Ako prísť naliečenie doKÚPEĽOV LÚČKY?

Máte gynekologické problémy, ste pogynekologickej operácii alebo túžite otehotnieť anedarí sa Vám?
Oslovte svojho ošetrujúceho lekára – gynekológa apožiadajte ho ovypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu. Kúpeľný návrh vypísaný lekárom je potrebné doručiť doVašej zdravotnej poisťovne. Hneď pri vypísaní, prípadne pri doručení dozdravotnej poisťovne, požiadajte o pridelenie návrhu do KÚPEĽOV LÚČKY a.s. Poisťovňa návrh posúdi a v prípade, že spĺňate všetky náležitosti, ho schváli a pošle Vám oznámenie oschválení návrhu nakúpeľnú liečbu.

KÚPELE LÚČKY liečia nasledovné indikácie:
• Onkologické choroby
• Choroby tráviaceho ústrojenstva
• Choroby zporuchy látkovej výmeny ažliaz svnútornou sekréciou
• Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
• Nervové choroby
• Choroby pohybového ústrojenstva
• Ženské choroby
• Choroby zpovolania
• Prevencia apodporná liečba osteoporózy

KÚPELE LÚČKY a.s., 03482 Lúčky
tel.: +421 (0)44 4375561 tel.: +421 (0)44 4375111
e-mail: kupele@kupele-lucky.sk
http://kupele-lucky.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this