Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

SPIG zdvíhacie zariadenia
Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová
6. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Kúpele Lúčky a.s
29. júna 2015

Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice

SPIG zdvíhacie zariadenia

Medzi najčastejšie ochorenia patria:
• Ochorenia a poškodenia pohybovéhoústrojenstva, indik. skupina VII
• Poúrazové a pooperačné stavy vrátaneoperácií medzistavcovej platničky
• Bolesti chrbtice, krížovej oblasti a kĺbov
• Výmeny kĺbov, artritída, osteoporóza
• Nervové zakončenia pohybového aparátu,indik. skupina VI
• Reumatické ochorenia

Klasifikácia minerálnej vody
Prírodná liečivá voda, stredne mineralizovaná,stredne termálna (horúca), neutrálna, hypotonická,síranová, vápenato – horečnatá sozvýšeným obsahom fluóru (1,38 mg/L). Najväčšiezastúpenie má horčík (113,39 mg/L)a vápnik (507,75 mg/L). Okrem týchto vzácnychminerálov obsahuje železo, draslík,bárium, lítium, sodík, amónium, stroncium,mangán a hliník.

Teplota posudzovanej vody nazdroji je52,1 °C. Po ochladení je možné využívať juna vonkajšiu aj vnútornú balneoterapiu –na celotelové aj čiastkovékúpele, aleboaj pitnú liečbu. Termálna voda v kúpeľochSklené Teplice sa využíva predovšetkým priliečbe ochorení pohybového aparátu a prinervových ochoreniach.
Indikačné zameranie pre pitnú liečbu (max.300 – 1 500 ml/deň)
• doplnková liečba osteoporózy ( fluorida vápnik)
• prevencia caries (fluorid)
• funkčné poruchy motility čriev (sírany)
• dyskinézy žlčových ciest (sírany)
• poruchy v tvorbe pankreatických enzýmov(sírany)
• podporná liečba cukrovky (sírany)
• infekcie močových ciest (síran vápenatý)
• čiastočné denné krytie minerálov (fluór,vápnik, horčík)

Procedúry na lekársky predpis
Škótske streky, Diadynamické a interferenčnéprúdy, Diatermia, Ultrazvuk, Solux, Bioptron,Hydrogalvan, Plynové injekcie, Phyaction,,Oxygenoterapia, Magnetoterapia

Ostatné procedúry
Hydrokineziterapia, Parafín, Parafango, Ozonoterapia,Individuálny liečebný telocvik, Skupinovýliečebný telocvik, Rašelinové zábaly,Procedúry na uvoľnenie dýchacíchciest,Inhalácie, Soľná jaskyňa,Skrášľujúce procedúry,Pomarančový peeling – anticelulitídový,Peeling Aloe – Vera – vyhladzujúci
Kakaový zábal na tvár,Zoštíhlenie Prestige body Wrap,Body forming – Majster tvarov,Rolletic – masážny stroj proti celutitíde,Solárium,Zlatá terapia
Sauny,Wellness saunový svet, Rodinná sauna

Thajské masáže
Masáž chodidiel, Tradičná masáž, Aromatickáolejová masáž, Bylinná masáž, Športovámasáž, Masáž chrbta a šije

Termálne bazény
Jaskynný parný kúpeľ – Európsky unikáts teplotou vody 42 st. C., Kúpeľ Márie Terézie,Banský termálny kúpeľ, Termálny bazénRelax Thermal, Termálny bazén v Kúpeľnomdome Goethe

Vodné procedúry
Perlivý kúpeľ, Perlivý kúpeľ s vôňou, Vírivýkúpeľ horných končatín, Vírivý kúpeľ dolnýchkončatín, Šliapací kúpeľ,Škótske streky, Vírivá kaskáda, Whirpool –

1osoba, Whirpool – 2 osoby

Procedúry na zlepšenie lymfatickéhoobehu
Body care, Manuálna lymfodrenáž, Prístrojoválymfodrenáž

Masáže
Klasická masáž, Masáž s vonnými olejmi,Reflexná masáž chodidiel, Reflexná masážliečebná, Kráľovská (Ajurvédska) olejová masáž,Indická masáž hlavy, Podvodná masáž,Masáž lávovými kameňmi HOT STONEMasážne kreslo, Bankovanie


Liečebné termálne kúpele a.s. majúk dispozícii päť kúpeľných domov s celkovoukapacitou 278 lôžok.Kúpeľné domy sa odlišujú štandardom ubytovania,pričom najvyšší štandard ubytovaniaponúkame klientov v KD Goethe a KD Park.
Každý kúpeľný dom má svoju históriu a ponúkapre svojich klientov pobyt plný pohodliaa relaxu. Okrem kúpeľných domov sa v samostatnýchbudovách nachádza európsky unikátJaskynný parný kúpeľ, Banský termálny kúpeľ,Soľná jaskyňa, ktorej súčasťou je aj novovybudovanárodinná sauna v antickom štýle.

Pohostinnosť a dokonalý relax v našich kúpeľochvyužilo aj množstvo slávnych osobnostíako Magda Paveleková, Robo Kazík,Milka Zimková, Gizka Oňová, Miroslav Švába,slovenská olympionička Katka Berešová, ktoránavštevuje naše kúpele pravidelne za účelomregenerácie a relaxu, ruský veľvyslanec,Magda Vášáryová, Marián Labuda, členoviaskupiny Alphaville a IMT Smile, speváci MiroJaroš a Robo Mikla, významní politici akoIvan Valentovič, Daniel Lipšic, člen kráľovskejrodiny Khalifa z Bahrajnu, herci Tomáš Hanák,Vlado Černý a Kristína Turjanová, MájaVelšicová, slávne trio La Gioia, či Maroš Bango s manželkou Saškou

Areál Liečebných termálnych kúpeľov jevhodný aj pre rôzne sústredenia športovýchklubov. Niektoré kluby už pobyty v našichkúpeľoch absolvovali, boli to rôzne skupinykaratistov, futbalistov a aj fitnesiek. Každoročneponúkame našim klientov bohatýprogram vo forme kultúrneho leta, ktoréhosúčasťou je tento rok aj Beata Dubasová,Marcela Laiferová, Jadranka, Zraz veteránskychvozidiel a pod.

Kúpeľný dom Goethe
• kapacita 46 lôžok
• apartmán zariadený v barokovom štýle
• v dome sa nachádza sedavý termálny bazén
• historická kaviareň – Kursalón
• hlavná recepcia a prijímacia kancelária
• podávajú sa tu vodoliečebné procedúrya originálne Thajské masáže

Kúpeľný dom Park
• novozrekonštruovaný kúpeľný dom z prostriedkovEU
• kapacita 43 lôžok + 2 prístelky
• samostatné dvojlôžkové aj bunkové izby
• príjemné apartmány
• výťah
• klienti ubytovaní v KD Park dochádzajúna stravu do KD Lenka
• parkovisko zabezpečené kamerovým systémom

Kúpeľný dom Relax Thermal
• kapacita je 62 lôžok
• bezbariérový prístup
• vonkajší aj vnútorný bazén a vírivá kaskáda
• wellness saunový svet
• procedúry ako napr. vodoliečba, ozonoterapia,rôzne druhy masáží

Kúpeľný dom Lenka
• kapacita 70 lôžok
• apartmán
• na prízemí kúpeľného domu sa nachádzanovozrekonštruovaná centrálna jedáleň sovstupnou halou
• detský kútik

Kúpeľný dom Márie Terézie
• izby tzv. „anglického“ typu so spoločnýmitoaletami a sprchami
• dvojlôžkové, jednolôžkové a bunkové izby
• oddychový termálny bazén, rozdelenýna dve časti, teplota vody v jednej časti bazénumá 37 °C a v druhej časti bazénu 39 °C
• solárium, rekondičné stoly, prístroj vacumove, roletic a pod.
• rôzne druhy masáží

Kedy máte nárok na kúpeľnú liečbu?
Poskytovanie kúpeľnej zdravotnej starostlivostiurčí lekár na základe Vašich zdravotnýchzáznamov. Podľa indikácie určí lekár,či patríte medzi pacientov skupiny A, kedypoisťovňa za Vás hradí všetky náležitosti(strava, ubytovanie, procedúry), alebopatríte do skupiny B, kedy Vám poisťovňaprepláca len liečebné procedúry. Kúpeľnejliečbe musí predchádzať zdravotnástarostlivosť, a to buď nemocničná, aleboambulantná. Pacient má nárok na kúpeľnústarostlivosť jeden alebo dvakrátdo roka v závislosti od indikácií.

Ako vybavíte návrh na kúpeľnú liečbu?
S požiadavkou na kúpeľnú liečbu sa obrátitena svojho všeobecného lekára, pokiaľste poistený v slovenskej zdravotnejpoisťovni. Všeobecný lekár Vás odporučík lekárovi špecialistovi na základezistených indikácií. Na základe správyod lekára špecialistu, všeobecný lekárvypíše návrh na kúpeľnú liečbu. Pacientmá možnosť vybrať si sám kúpele, ktorému podľa zdravotného stavu môže doporučiťlekár. Kúpele je potrebné vyberaťstarostlivo, aby bol pacient schopný absolvovaťliečebné procedúry bez akýchkoľvekproblémov a aby jeho zdravotnýstav nebol kontraindikáciou v tých – ktorýchkúpeľoch. Liečebné termálne kúpeleSklené Teplice sú pre svoju neobyčajnúliečivú vodu, bohatú na magnéziuma kalcium, ako aj iné vzácne minerály,predurčené na liečbu pohybového a nervovéhoaparátu. Voda v kúpeľoch je termálnaa každý deň sa vymieňa, chemickysa neupravuje, nateká do bazénov priamoz prameňov.

Čo ďalej s návrhom na kúpeľnú liečbu?
Návrh na kúpeľnú liečbu, ktorý Vám vypíševšeobecný lekár, je potrebné doručiťv čo najkratšom čase (najneskôr však 6týždňov pred uplynutím doby indikácie)na pobočku zdravotnej poisťovne, v ktorejste poistený. V prípade, že kúpeľný návrhobsahuje všetky náležitosti a je podpísanýlekárom, poisťovňa tento návrh schváli.Po schválení Vám zdravotná poisťovňalistom oznámi schválenie kúpeľnej liečby.Následne je potrebné po výbere kúpeľovrezervovať termín kúpeľnej liečby, ktorátrvá od 21-28 dní.

Rezervácie je možné nahlásiť telefonickyalebo e-mailom:
tel.: 045 677 1061, 0905 413 297,0905 576 350
e-mail: recepcia @kupele-skleneteplice.sk

Recepcia kúpeľov je povinná navrhnúťa potvrdiť Vám termín kúpeľnej liečby,výber kúpeľného domu a typ izby. Potvrdenétermíny sú záväzné a môžu byťzmenené len v odôvodnených prípadoch.

Všeobecne záväzným nariadením obceSklené Teplice bola stanovená daňza ubytovanie 1,00 €/os/noc, ktorá nie jezahrnutá v cene za kúpeľnú liečbu. Uvedenúplatbu je potrebné uhradiť po príchodedo našich kúpeľov pracovníčkamrecepcie.

Liečebné termálne kúpele, a.s.
966 03 Sklené Teplice 100
www.kupele-skleneteplice.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this