Margarétka, občianske združenie

SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Milan Štefánik
16. februára 2015

Margarétka, občianske združenie

SPIG zdvíhacie zariadenia

Nie sú podstatní tí ľudia, ktorí ťa opustia, ale tí, ktorí pri tebe ostanú v dobrom aj vzlom …

Cieľom Margarétky je zoskupovať rodiny, ktoré majú v rodine inak obdarených, robiť pre nich rôzne akcie astretnutia, kde si vzájomné poradíme, ak je potrebné aj pomôžeme. Snažíme sa udržiavať azlepšovať fyzickú aj psychickú kondíciu našich detí či mládeže ato formou rehabilitačných pobytov pri mori a vklubovni Margarétky. Snažíme sa robiť to čo nás ahlavne našich členov baví, ako napr.:“ pyžamová párty, klobúková párty, karneval, stretnutie sMikulášom, rehabilitačné pobyty vGrécku. Snašimi členmi sme navštívili Parlament, Úrad vlády aj Prezidentsky palác, Slovenské národné múzeum, Slov. televíziu, Tropicarium vBudapešti, Viedeň …

Margarétka vauguste 2012 požiadala oregistráciu poskytovateľov sociálnych služieb a 2.1.2013 otvorila denný stacionár Margarétka – DS. pre osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a sú odkázaní na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.Jeho hlavným cieľom je rozvíjať tvorivosť, kreativitu, fantáziu, hrubú ajemnú motoriku apredovšetkým vzájomnú kooperáciu medzi cieľovými skupinami, prezentovať činnosť avýstupy ztvorivej činnosti na verejnosti, eliminovať predsudky voči ŤZP, lepšie ich spoznať apokúsiť sa ich čo najviac zapojiť do tvorivej činnosti vspoločnosti. Vdennom stacionári mládež (klient) je vedení ksamostatnosti vrámci svojich možnosti, tvorí učí sa hravou formou základy cudzieho jazyka, varí, pečie, vskratke robí čo ho baví.

Hlavným cieľ denného stacionára je podporovať tvorivú činnosť anájsť ukaždého jedinca jeho skrytý talent arozvíjať ho. Vnašom zariadení máme veľmi šikovnú mládež , píšu básne, články do novín, robia prezentácie, fotografujú, tvoria kreatívne ato všetko pod dohľadom našich šikovných asistentiek Biankou, Danielkou aZuzkou.

V dennom stacionári mame kapacitu 16 miest. Zmluvne máme podchytenú mládež (klienta) nielen zBanskej Štiavnici aokolia ale aj z Banskej Bystrice, Podbrezovej či Žiaru nad Hronom. Na zaver len jeden citát, ten povie všetko, čo tu nie je napísané: „ Nie je ťažké milovať dieťa zdravé a krásne, ale len veľká láska sa dokáže skloniť k dieťaťu postihnutému!… . „ Aj my sa snažíme všetko robiť sláskou pre našich inak obdarených priateľov.

Slovo na papieri či slovo povedané je stále len slovo, človek môže stokrát čítať či počuť, ale len raz stačí vidieť, apochopí veľa. Preto ste unás kedykoľvek vítaní.

Občianske združenie MARGARÉTKA
Bratská 9
96901 BANSKÁ ŠTIAVNICA
tel.: 0907144103
margaretka@margaretka.sk
www.margaretka.sk

č. účtu: 5045625349/0900

September 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this