Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

SPIG zdvíhacie zariadenia
Ako si vybaviť prvý alebo nový občiansky preukaz
9. septembra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Eliminujme násilie v rodinách so zdravotne postihnutým členom
6. novembra 2015

Mobilné pracovisko na vydávanie dokladov

SPIG zdvíhacie zariadenia

Občana môžu nakaždom okresnom riaditeľstve Policajného zboru požiadať oto, aby ich pracovníci mobilného pracoviska navštívili priamo doma, kde im nasnímajú tvár azapíšu všetky údaje potrebné navydanie občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo vodičského preukazu. Ten im povyhotovení bude doručený priamo domov. Žiadosť ovydanie dokladov sa podáva príslušnému úradu osobne. Zaobčana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti naprávne úkony, musí podať žiadosť jeho opatrovník. Podať žiadosť ovydanie dokladu môže zaobčana, ktorý nemôže pre bezvládnosť zdôvodu dlhodobého pripútania na lôžko podať žiadosť osobne (ďalej len „ bezvládny občan“), aj iný občan popredložení svojho občianskeho preukazu apísomného plnomocenstva, naktorom musí byť podpis bezvládneho občana podľa § 3 odsek 1, podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať. Kžiadosti bezvládneho občana sa musí predložiť potvrdenie lekára otom, že takýto občan nemôže podať žiadosť osobne zdôvodu dlhodobého pripútania nalôžko. Podľa zákona 224/2006 Z.z §2 odst. 2 „občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok a má trvalú pobyt naúzemí Slovenskej republiky. „Patria sem aj občania bezvládny azbavené spôsobilosti naprávne úkony.“ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Slovenskej republiky vBrezne

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this