Občianske združenie Aktívny vozík

SPIG zdvíhacie zariadenia
Palčekovia združenie ľudí s nízkym vzrastom, ale s veľkým srdcom
11. júna 2016
SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Mosty
11. októbra 2016

Občianske združenie Aktívny vozík

SPIG zdvíhacie zariadenia

Nadobudnuté skúsenosti, vedomostia ambície ich priviedli k myšlienke uplatnenia prostredníctvomspolku, ktorý by združoval ľudí s podobným osudom a pomáhaljeho členom. Náročnú cestu príprav zavŕšil v novembri 1999 vznikobčianskeho združenia s výstižným názvom Aktívny vozík.
Aj keď telesne postihnutá trojica a jej podporný tím mali najbližšiepráve k osobám s pohybovým obmedzením, postupne sa medzičlenmi objavovali aj ľudia s viacnásobným hendikepom. Dve stovkysúčasných členov z celého Slovenska tak tvorí pestrá paleta zdravotnýchobmedzení, na ktorých potreby je orientovaná aj činnosť združenia.

Organizované podujatia rešpektujú záujmy a potreby hendikepovaných,no pozornosť venujú aj potrebám ostatných členovrodín, ktorí sú často práve kvôli zvýšeným potrebám postihnutéhojednotlivca odsúvaní. Jedným z cieľov je preto počas akcií združeniapoukazovať na skutočnosť, že hoci má rodina hendikepovanéhočlena, neraz je znevýhodnený práve zdravý jedinec. Je nevyhnutnéodhadnúť, kde končí motivujúca a nevyhnutná pomoc a podporadieťaťa, aby sa rodič nestal otrokom a sluhom.
Rokmi nadobudnuté skúsenosti postupne vyselektovali to dôležité,čo hendikepovaní a ich rodiny najviac potrebujú, a práve to tvorív súčasnosti hlavné piliere pravidelných aktivít.
Prvým je priamafinančná pomoc členom združenia, druhým rekondično-integračnýpobyt v Nízkych Tatrách, tretím integračno-oddychový pobytpri mori, štvrtým je spravovanie a podpora komunikácie komunitya piatym je poradenstvo osobám so zdravotným postihnutím. Päticuhlavných projektov dopĺňa niekoľko aktivít menšieho rozsahu a spoluprácas partnerskými organizáciami, na príprave ktorých pracujevedenie organizácie priebežne počas celého roka.
V súčasnosti finišuje príprava oddychového pobytu pri mori, ktorýsa uskutoční začiatkom prázdnin a zúčastní sa ho 25 osôb.
V plnomprúde je tiež príprava pobytovej akcie pre rodiny so zdravotne postihnutýmčlenom v Krpačove, kde sa už po deviatykrát stretne viacako 80 osôb z celého Slovenska. Účasť na oboch akciách nespočívav pozícii pasívneho pozorovateľa, ale vyžaduje plné nasadenie v pohybových,tvorivých či spoločenských aktivitách. Aktívny prístup jecestou k úspechu i uplatneniu, a preto aj Aktívny vozík je jednou z organizácií,ktoré majú rady odhodlanie, ochotu a cieľavedomosť svojichčlenov. Tie poskytujú motiváciu k ceste, ktorá dáva zmysel životakaždému z nás a posúva jednotlivcov i spoločnosť vpred.

Kontakty:
Aktívny vozík, občianske združenie
Višňové 580, 013 23 Žilina
email: aktivnyvozik@gmail.com
www.aktivnyvozik.sk
FB: Aktívny vozík

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this