Občianske združenie Inak obdarení

SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Milan Štefánik
16. februára 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Pomocníček
9. augusta 2015

Občianske združenie Inak obdarení

SPIG zdvíhacie zariadenia

Je to náročné na psychiku a keď si pomyslíme, že musia ešte riešiť byrokratickú odyseu súradmi, nevedia načo majú nárok, čo všetko podľa zákona môžu dostať zUPSVaR, tak sme tu práve pre nich.

Poradíme, pomôžeme, povzbudíme, sheslom: „ZVLÁDNUŤ STAROSTLIVOSŤ OINAK OBDARENÉHO ČLENA RODINY SA DÁ.“

Hlavným cieľom a zameraním združenia je združovať postihnuté osoby aich blízke osoby, resp. osoby žijúce vspoločnej domácnosti s postihnutými osobami, pomáhať im vo všetkých oblastiach života, podporiť integráciu postihnutých osôb do spoločnosti, pomôcť im pri zdolávaní každodenných bariér aspoločenských predsudkov, podporiť ich vedomostný rast aprekonanie obmedzení každého druhu, pomôcť postihnutým osobám isť hore ažiť bez bariér.

Zaúčelom dosiahnutia svojho cieľa sa občianske združenie bude zameriavať najmä na:
• pomáhanie napredovaniu rozvoja osobnosti postihnutých osôb bez rozdielu navek, postihnutie apod.,
• motiváciu postihnutých osôb,
• informovanie, pomáhanie, motivovanie a robenie radosti postihnutým osobám,
• podpora jedinečnosti postihnutých osôb, rozvoj ich tvorivých schopností,
• zlepšenie kvality života postihnutých osôb askvalitnenie ich domáceho prostredia,
• zlepšenie života postihnutých osôb prostredníctvom dostupných technických pomôcok, zdvíhacích zariadení ainých zariadení apomoc pri manipulácii stýmito technickými zariadeniami,
• riešenie technických parametrov domácností spostihnutými osobami,
• podporu slovenských výrobcov technických zariadení pre postihnuté osoby,
• zlepšenie právneho povedomia postihnutých osôb ohľadne ich zákonných nárokov,
• podporu každodenných aktivít postihnutých osôb pre život bez bariér,
• podporu a organizovanie vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít pre postihnuté osoby,
• podporu vporadenskej, sociálnej, finančnej, zdravotnej atechnickej oblasti života postihnutých osôb,
• podporu asprostredkovanie informácií vsociálnych, zdravotných otázkach amožnostiach liečby, týkajúcich sa zdravotného postihnutia danej osoby,
• prevádzkovanie vlastnej internetovej stránky, zverejnenie aktivít aspájanie postihnutých osôb zaúčelom skvalitnenia ich života,
• tvorba, tlač adistribúcia časopisov, letákov, informačných prospektov,
• odborné poradenstvo, spolupráca sodborníkmi avýrobcami technických zariadení,
• organizovanie zbierok pre finančné amateriálne zabezpečenie realizovaných projektov,
• tvorba aposkytovanie vzdelávacích aktivít rôznymi formami,
• hmotná (finančná) amorálna pomoc osobám stelesným postihnutím, pomoc pri rehabilitácii, zabezpečení prostriedkov nazakúpenie technických pomôcok,
• navštevovanie domácností,
• zapojenie postihnutých osôb doaktívneho celospoločenského života,
• usporadúvanie konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kurzov a prednášok zameraných na realizovanie účelu občianskeho združenia,
• organizovanie workshopov, konferencií, školení aseminárov,
• iné projekty aaktivity.

Zaúčelom plnenia svojho cieľa spolupracuje združenie sjednotlivcami, mimovládnymi aneziskovými organizáciami, orgánmi štátnej averejnej správy amôže byť členom iných organizácií doma aj vzahraničí.

OZ INAK OBDARENÍ
Sídlo: Tulská 2, 96001 Zvolen
IČO: 42396204
Vznik: 22.5.2015
Predsedníčka OZ: Iveta Burianeková
Tel.: 0903534767
E-mail: inakobdareni@gmail.com
www:www.inakobdareni.sk

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this