Občianske združenie Pomocníček

SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Inak obdarení
28. júna 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie „Život s dúhou v srdci“
17. septembra 2015

Občianske združenie Pomocníček

SPIG zdvíhacie zariadenia

Medzi najvýznamnejšie podujatia patrí už tradičný Vianočný benefičný koncert, Benefičný ples plný hviezd, veľmi úspešný Beh nádeje amnožstvo malých detských koncertov. Najbližšou akciou organizovanou združením je práve športovo – charitatívne podujatie Beh nádeje, ktoré sa uskutoční 19.9.2015 vSeredi. Zdrojom pomoci pre deti boli aj doposiaľ tri charitatívne kalendáre, pričom štvrté pokračovanie sa už pripravuje. Vďaka ľuďom, ktorí navštívili niektoré z podujatí alebo si zakúpili niektorý zkalendárov, mohol POMOCNÍČEK dodnešného dňa pomôcť krásnou sumou takmer 38.000,-€. Podstata pomoci doteraz spočívala vo finančných, prípadne vecných daroch.
No vízia združenia bola oveľa väčšia. Táto vízia dostala podobu projektu vjanuári 2015 afinálnu podobu vmáji 2015.
Je ňou novootvorené Denné Centrum POMOCNÍČEK vSeredi. Je to centrum pre detičky smentálnym, telesným či kombinovaným postihnutím, kde sú im vďaka odborníkom poskytované terapie narozvoj telesnej aj mentálnej stránky. Vrukách špeciálnej pedagogičky afyzioterapeutky budú krok zakrokom napredovať adosahovať svoje malé víťazstvá.

Denné centrum POMOCNÍČEK sa nachádza naLegionárskej ulici vSeredi. Jeho krstnoumamou je verná Pomocníčka združenia Adelka Banášová. Dňa 5.5.2015 spolu sľuďmi, ktorí priložili ruku kdielu, pokrstila centrum bublinkami šťastia aslávnostne prestrihla červenú pásku. Dvere centra sa pre detičky otvorili v pondelok 18.5.2015, odkedy môžu navštevovať terapie ušpeciálnej pedagogičky aod1.7.2015 už aj individuálne rehabilitácie amasáže ufyzioterapeutky.

Terapie sú plánované vždy nahodinu, takže mamičky majú možnosť naplánovať si obe terapie bezprostredne posebe. Tým získajú viac voľného času pre seba, ktorý môžu stráviť v útulne zariadenej čakárni, prípadne môžu tento čas využiť nariešenie svojich povinností mimo centra. Kiež by podobné centrá neboli potrebné avšetky deti by veselo behali aštebotali naihriskách avškôlkach. No keďže detičiek so špeciálnymi potrebami stále pribúda, je nevyhnutné robiť pre ne maximum!

Naším mottom je citát odJohna Eliota: „Ak chcete robiť neuveriteľné veci, musíte mať neuveriteľné sny.“

Len takto sa nám podarí dosahovať naše ciele aciele našich malých – veľkých bojovníkov.

Viac oobčianskom združení POMOCNÍČEK sa dozviete nawww.pomocnicek.sk anafb profile Pomocníček aDenné centrum Pomocníček.

Kontakt:
POMOCNÍČEK o.z.
Školská 1 P.O.Box 32
92601 Sereď

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this