Osobná asistencia

SPIG zdvíhacie zariadenia
Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky
16. februára 2015

Osobná asistencia

SPIG zdvíhacie zariadenia

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu je upravený v zákone č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Kto je užívateľ osobnej asistencie?
Človek s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý v dôsledku postihnutia nemôže vykonávať niektoré činnosti, napr. nevyhnutné životné a sebaobslužné úkony, úkony súvisiace s mobilitou a premiestňovaním, starostlivosťou o domácnosť alebo dorozumievaním. Pri týchto činnostiach mu na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie pomáha – asistuje – osobný asistent. OA môže byť poskytnutá postihnutej osobe vo veku od 6. – 65. rokov, osobe nad 65. rokov – len ak ju už príspevok na OA poberala pred 65. rokom veku a bol pozastavený kvôli dovŕšeniu 65.rokov – je potrebné oň znovu požiadať.

Kto je osobný asistent?
Človek, ktorý dobrovoľne na základe písomnej dohody dáva svoju fyzickú silu a čas do služieb človeka s postihnutím na základe jeho individuálnych – OSOBNÝCH – požiadaviek a potrieb. Osobný asistent v princípe nie je blízkym rodinným príslušníkom užívateľa.
Osobným asistentom však môže byť za určitých podmienok aj rodinný príslušník človeka s postihnutím. Osobným asistentom môže byť osoba staršia ako 18. rokov a je právne spôsobilá, ktorá má čas a chuť pomáhať postihnutým. Nemôže ním byť rodinný príslušník – manžel, manželka, rodičia, deti, starí rodičia, súrodenci, svokrovci, nevesta, zať, vnuci, opatrovník a náhradný rodič, ktorých určil súd.
Rodinný príslušník môže byť asistentom, len ak spĺňate podmienky
– máte priznané min. 10 hodín denne t. j. 3650 hodín ročne alebo chodíte do školy alebo do zamestnania; môže vykonávať činnosti – vstávanie líhanie, polohovanie, osobná hygiena, obliekanie, vyzliekanie, podávanie liekov, pomoc pri akútnom ochorení – najviac však 1 460hodín ročne t. j. 4 hodiny denne.

Základné pozitíva osobnej asistencie pre človeka s ťažkým zdravotným postihnutím:
• nezávislosť a samostatnosť
• možnosť rozhodovať o svojom živote
• prevzatie zodpovednosti za svoj život
• aktívny prístup k životu a riešeniu svojich osobných záležitostí.

Čomu môže osobná asistencia zabrániť?
• umiestneniu človeka so zdravotným postihnutím do sociálneho zariadenia na celoročný pobyt
• nadmernému zaťažovaniu a stresovaniu rodinných príslušníkov
• rozpadu rodiny
• izolácii človeka s postihnutím v domácnosti.

Musí užívateľ osobnej asistencie – človek s ťažkým zdravotným postihnutím splniť nejaké podmienky?
• mal by byť schopný hľadať si osobných asistentov
• mal by byť schopný organizovať prácu osobných asistentov
• mal by byť schopný zhodnotiť a pomenovať svoje potreby
• musí prevziať zodpovednosť za administratívu – vypĺňanie výkazov, potvrdení a vyplácanie odmien osobným asistentom.

Ktoré vlastnosti by nemali chýbať osobnému asistentovi?
• empatia – vedieť sa vcítiť do situácie druhého človeka
• záujem o takúto prácu
• slušnosť a zodpovednosť.

Vzťah medzi užívateľom a osobným asistentom:
• mal by byť rovnocenný – bez pocitu závislosti alebo vydierania
• osobný asistent by nemal nahrádzať priateľov.

Je vhodné využívať služby viacerých osobných asistentov naraz, aby sa predišlo ich preťaženiu a znížil stres užívateľa z možného výpadku napr. z dôvodu choroby.

Pre osobného asistenta:
Pracuje na základe zmluvy medzi postihnutým a asistentom, ktorá sa predkladá na príslušný ÚPSVaR, Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu, takže 5x.

Pre tých, ktorí už OA majú odporúčame urobiť dodatok ku zmluve – hlavne výška odmeny a popis činností. Vykonávať denne môže jeden asistent max. 10 hodín, to neplatí, ak ste mimo svojho domu.

December 2013

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this