OZ JASANIMA

SPIG zdvíhacie zariadenia
Občianske združenie Nádej Ladomerská Vieska
11. októbra 2015
SPIG zdvíhacie zariadenia
Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou, o.z.
7. decembra 2015

OZ JASANIMA

SPIG zdvíhacie zariadenia

Členmi združenia sú zamestnanci aklienti JASANIMA – DSS.
OZ niekoľkoročne aktívne podporuje nasledujúce významné akcie:
• „Unifikovaný futbal“ organizovaný v spolupráci so Slovenským hnutím špeciálnych olympiád a Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.
• „MOST ÚSMEVOV“ – vroku 2015 bol už 12. ročník. Ide prehliadku dramatickej tvorivosti prijímateľov sociálnych služieb z domovov sociálnych služieb. Natohtoročnom Moste úsmevov účinkovali kolektívy z Košického, Banskobystrického a Trnavského samosprávneho kraja. Odmenou pre najlepších bola účasť naIII. ročníku dní bábkového divadla ahier pre rodiny Virvar 2015, ktorý organizuje Bábkové divadlo Košice 4. až 7. júna vKošiciach.
• „CHARITÁNIA“ – OZ JASANIMA aktívne spolupracuje s OZ Milan Štefánik, ktorý je hlavným organizátorom benefičnej akcie venovanej handicapovaným deťom adospelým. Okrem týchto významných akcií sa členovia OZ podieľajú naorganizovaní Juniálesu, rekreačných pobytov pre prijímateľov, nákupom materiálu navýrobu rôznych dekoračných aúžitkových predmetov podporujú klientov pracujúcich vergoterapeutických dielňach DSS.
OZ aktívne podporilo aj zriadenie novej terapie vJASANIMA DSS – Snoezelen.

OZ JASANIMA
Špitálska č.7, 04801 Rožňava
tel.: 0905 / 689875
email: margita.petrova@gmail.com,
amalia1993@gmail.com
www.dssroznava.sk

IČO: 35573147
Vzastúpení: JUDr.Margitou Petrovou – predsedníčkou OZ

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2216364451/0200 IBAN: SK83 02000000002216364451

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this