Prevádzka stropného zdviháka a technické informácie

stropný zdvihák ergolet luna _pohon
Funkcie stropného zdviháka Ergolet Luna
26. októbra 2020
Prehup stropným zdvihákom
Prehup Stropný zdvihák medzi miestnosťami
27. októbra 2020

Prevádzka stropného zdviháka a technické informácie

Prevádzka stropného zdviháka
  • stropný zdvihák
  • Zdviháky pre ŤZP | Stropný zdvihák - vak kúpaci
  • Stropný zdvihák | Kúpací vak
  • Stropný zdvihák - toaletný vak | Stropný zdvihák osobu s ŤZP presuva aj
  • Stropný zdvihák - Vertikalizačný vak na nácvik chôdze.
  • Váženie imobilných osôb

Zapojte koncovku ovládača do stropného zdviháka Luna

 

stropný zdvihák ergolet luna _pohon2

Poznámka: Ak stropný zdvihák Ergolet Luna, rameno a ovládač nepripevníte správne, tak zariadenie Luna nebude fungovať.

Bez záťaže sa zariadenie Luna bude pohybovať rýchlejšie, aby sa k pacientovi dostalo za krátky čas. S pacientom sa rýchlosť zariadenia automaticky zníži, aby sa zvýšilo pohodlie a bezpečnosť pri prevoze pacienta. Zariadenie Luna je určené pre interiérové použitie za normálnej teploty (od +2 do +40 stupňov Celzia) a za primeranej vlhkosti (40 – 90%). Jednotku by ste mali chrániť pred náhlymi zmenami teploty/ vlhkosti, pretože môžu spôsobiť poruchy funkcií zariadenia.

Ak používate ručné ovládanie Luna nad alebo v blízkosti vane alebo sprchy, zaistite, že nemôže dôjsť k ponoreniu ovládania do vody.

stropný zdvihák ergolet luna _pohon3

 

Bezpečnostné funkcie stropného zdviháka

Núdzové zastavenie: Túto funkciu používajte len v prípade núdze, napr. ak zariadenie nereaguje alebo sa nedá zastaviť po odpojení ručného ovládania. Toto tlačidlo ihneď zastaví všetky funkcie. Ak sa v prípade núdze toto tlačidlo použije, zariadenie Luna sa nesmie znova použiť, až kým nedôjde k jeho kontrole a neodstránia sa všetky poruchy. Funkcia núdzového zastavenia sa opäť aktivuje stlačením tlačidla „reset“ / „lock“ po dobu 5 sekúnd. Tlačidlo núdzového znižovania: Toto tlačidlo používajte taktiež len v prípade núdze, keď je potrebné bezpečne znížiť pacienta.Ak sa v prípade núdze toto tlačidlo použije, zariadenie Luna sa nesmie znova použiť, až kým nedôjde k jeho kontrole a neodstránia sa všetky poruchy. Po stlačení tlačidla zaznie niekoľkokrát pípanie. Pohyb sa začne po stlačení tlačidla na 5 sekúnd. Aby sa zariadenie pohybovalo, musíte tlačidlo neustále držať.

Upozornenie: Pri núdzovom znižovaní je funkcia konečného zastavenia neaktívna. Tlačidlo núdzového
zastavenia uvoľnite, keď je pás natiahnutý do svojej úplnej dĺžky.

Nabíjanie stropného zdviháka

Zariadenie Luna môžete nabíjať pomocou nástennej nabíjačky alebo nabíjacej jednotky na vozíku Luna. Premiestnite zariadenie do nabíjacej stanice a ručné ovládanie umiestnite do nabíjačky.

Nabíjanie sa začne automaticky. Pri nabíjaní dochádza k nasledovnému:
Počas nabíjania bude blikať zelená dióda na ručnom ovládaní. Táto dióda bude sústavne svietiť, keď sa batérie nabijú. Batérie zariadenia Luna je potrebné pravidelne nabíjať. Spoločnosť SPIG odporúča zariadenie nabíjať každú noc alebo keď sa zariadenie nepoužíva. Zariadenie nemožno nadmerne nabiť. Na zariadení sa nachádza dióda (označená BATT.), ktorá počas prevádzky informuje o stave batérií:

Dióda svieti nazeleno, keď sú batérie úplne nabité.
Dióda svieti nažlto, keď sú batérie nabité približne na 50 % . V tomto stave odporúčame zapojiť zariadenie do nabíjačky.
Ak sú batérie takmer vybité, dióda sa rozsvieti načerveno, potom začne blikať a v tom istom momente začne pípať. Zariadenie musíte IHNEĎ zapojiť do nabíjačky a nechať nabíjať 24 hodín.

Vyžiadať cenovú ponuku

 

Preprava stropného zdviháka – Ergolet Luna

Preprava zdvíhacieho zariadenia Luna s koľajou je najbezpečnejšia v jeho pôvodnom balení.
Na obale sú vytlačené symboly, ktoré usmerňujú prepravné spoločnosti.

<-  1, 2, 3, 4. … ->

Comments are closed.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this