Prvá pomoc pri náhlom stave

SPIG zdvíhacie zariadenia
Privolanie záchrannej zdravotnej služby
18. februára 2015

Prvá pomoc pri náhlom stave

SPIG zdvíhacie zariadenia

Vprípade náhleho stavu sa riaďme presným postupom, ktorý odporúčajú odborníci.

Najdôležitejšie je zachovať pokoj azvážiť situáciu. Je to dôležité preto, aby sme neohrozili sami seba, nedostali sa do nebezpečnej situácie amohli pomôcť postihnutému. Treba vnímať možné riziká ako je unikajúci plyn, elektrický prúd, nepodceňovať požiar avýpary benzínu, či iných prchavých látok. Ato najdôležitejšie: urobte to, na čo stačia Vaše sily, schopnosti amožnosti. Tak bude Vaša pomoc naozaj pomocou poskytnutou vpravý čas asprávne.

1. Zhodnoťte situáciu, aby Váš postup bol rýchly, rozvážny apremyslený.
2. Zabezpečte, aby ste Vy ani zachraňovaný neboli vohrození.
3. Zvážte, akú pomoc viete apotrebujete poskytnúť, akoho treba privolať. Zistite, či blízko Vás nie je lekár, sestra alebo iný zdravotnícky pracovník. Ak nie je aste vyškolený v poskytovaní prvej pomoci alebo viete, čo je treba urobiť, povedzte to ostatným apreberte vedenie.
4. Vytvorte bezpečné prostredie. Dbajte aj na vlastnú bezpečnosť, urobte jednoduché úkony ako vypnutie zapaľovania auta, postavte trojuholník na cestu, ak ide odopravnú nehodu. Ak hrozbu nemôžete odstrániť, snažte sa spostihnutou osobou vzdialiť od nebezpečného miesta. To sú úkony, ktoré Vám radi vysvetlia aprakticky predvedú na kurze prvej pomoci Slovenského Červeného kríža podrobnejšie. Ak máte na kurz chuť ihneď www.krajinazachrancov.sk. Staňte sa aj Vy členmi skupiny, ktorá poskytovať prvú pomoc ovláda.
5. Ak je priestor bezpečný, zhodnoťte stav postihnutého.

je pri vedomí ? Oslovte postihnutú osobu asledujte, či reaguje
dýcha? Pozrite sa na hrudník osoby, aby ste zistili, či sadvíha aklesá, prípadne osoba prehĺta, vydáva zvuky
krváca po úraze ? veľká strata krvi ohrozuje náš život
ak nedýcha, pravdepodobne nepracuje srdce atreba ihneď začať sresuscitáciou ( záklon hlavy astriedavo stláčanie hrudníka adýchanie zúst do úst vpomere 30:2 ). Resuscitáciu si vysvetlíme vosobitne venovanej časti.
Ak musíte resuscitovať postihnutého, volajte číslo 155 alebo 112. Ak si nie ste istý, či zvládnete resuscitáciu sám, odborníci na týchto linkách Vám radi cez telefón budú radiť apomáhať až do príchodu záchrannej služby. Neváhajte akonajte !
Ak je postihnutý pri vedomí aodpovedá predpokladáme, že dýcha akrvný obeh je funkčný. Skontrolujeme, či po úraze nekrváca.
Podrobnejšie sa na jednotlivé náhle stavy pozrieme podrobnejšie tak, aby ste mali všetky dôležité informácie apo prečítaní článku vedeli ako pomôcť. Pozrime sa najprv na tie, ktoré Vás najviac zaujímajú asktorými sa môžete stretnúť.

Mdloba, kolaps ( odpadnutie )
Mdloba alebo kolaps je krátkodobá aprechodná strata vedomia. Je jednou zmála príhod, ktorým je možné účinne predísť apri ktorej môžeme pomôcť veľmi rýchlo asvojpomocne. Môže ju spôsobiť napr. dlhé státie, nedostatok tekutín, hnačky acelková slabosť pri chorobe, krvácanie. Takýto stav podporujú stavy ako hlad, nedostatok spánku apríliš veľké teplo. Veľmi často sa vyskytuje vpuberte, useniorov, pri prudkej zmene polohy apodobne… Varovným príznakom môže byť náhle zblednutie, potenie, zívanie, postihnutý cíti nedostatok vzduchu, môže mať pocit tepla, má hviezdičky pred očami alebo nevidí ostro. Pri kolapse môže dôjsť až kpomočeniu, postihnutý po prebratí cíti napätie vkončatinách, má studený pot na čele.

Čo treba urobiť?
Skontrolujte či je postihnutý pri vedomí ( nie je ), či dýcha ( dýcha ) ači má pulz ( cítite na krčnej tepne )
uložte ho na znak so zvýšenými dolnými končatinami
uvoľnite mu odev okolo krku, opasok ak môžete
zabezpečte prítomnosť čerstvého vzduchu ( vetranie, ovievanie )
pretrite mu tvár akrk chladnou vodou
skontrolujte, či sa neporanil pri páde ( končatiny, hlava )
ak sa postihnutý nepreberie privolajte lekársku pomoc 155, 112

Cievna mozgová príhoda
Cievna mozgová príhoda má veľa laických pomenovaní – mozgový infarkt, porážka, krvácanie do mozgu… Faktom je, že ide oveľmi akútne poškodenie mozgu aod toho aká rýchla je prvá pomoc záleží ako veľmi postihne zdravie aďalší život pacienta. Náhla cievna mozgová príhoda je treťou najčastejšou príčinou smrti. Veľmi veľa pacientom sa ešte stále nedostáva včasnej pomoci aich osud je veľmi ťažký. Aj preto mnohokrát príhoda končí do mesiaca smrťou.

Príznaky, ktoré si môžeme všimnúť:
náhla slabosť
tŕpnutie alebo necitlivosť časti tváre, ramena, ruky, nohy na jednej strane tela postihnutého
sťažené rozprávanie
skalenie zraku
závraty abolesť hlavy
ovisnutý kútik na jednu stranu tváre,
plazenie jazyka apokles očného viečka

Čo treba urobiť ?
Volajte 155, 112, je nevyhnutné postihnutého čo najskôr dopraviť do zdravotníckeho zariadenia

Spracovala: Silvia Erdélyiová
Zdroj: odborná literatúra doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

September 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this