To je moja zásluha a TY si ma oklamal!

SPIG zdvíhacie zariadenia
Helpfest
4. septembra 2017
Dani ostala paralyzovaná vo veku 23 rokov, kedy sa jej život navždy zmenil
Dani ostala paralyzovaná vo veku 23 rokov, kedy sa jej život navždy zmenil.
15. novembra 2019

To je moja zásluha a TY si ma oklamal!

SPIG zdvíhacie zariadenia

Je to znak vo vnútri sa nízko hodnotiaceho človeka, ktorý síce bude navonok vystupovať ako baránok, no v skutočnosti bude prirodzene túžiť po uznaní (veď sa mu ho nedostalo v detstve, má čo doháňať). Moja životná cesta ma zoznámila sviacerými typmi ľudí, ktorí budú mať síce ústa plné kamarátstva, férovosti ahumanizmu, no bez toho, aby otom vedeli, budú svoje ciele dosahovať cestou ega. Prvý typ je model obete. Vduchu ho bude škrieť, že o jeho časti práce sa nehovorí až tak veľa, no do očí vám nepovie nič. Pocit zrady asklamania vňom bude narastať, takže je otázkou času, kedy okolie v tichosti otrávi jedom „ako mu bolo ublížené, koľko veľa sa on na danej veci namakal, úspech projektu je vlastne jeho zásluha atď“. Poslucháči mu budú pritakávať, lebo vďaka osvojeniu si mocných nástrojov manipulácie mu uveria. Ak ho niekto bude vracať do stredu, prestane s ním o danej veci komunikovať – lebo mu nedáva energiu, naopak, brzdí ho „vchuti pomstiť sa, byť zlý…“
Ak ste poslucháčom, učte sa toto: kto ohovára iných, bude vo vašej neprítomnosti ohovárať aj vás. Zostaňte vrcholne nestranný, nevyslovujte svoj názor, kým sa vám nedostane vyjadrenia druhej strany. Žiaľ, tento postup mocne chýba Slovákom. Takýto energetický upír potrebuje sať, teda naivné uši.
Vy žiaľ na takýto výsostne negatívny pokec nebudete pozvaný. Dotyčný cíti vašu „energiu“, bojí sa stretu, lebo podvedome tuší, že by dostal na frak ajeho nízke sebavedomie by znova utrpelo. Preto na dialóg zabudnite. „Ublížený“ formou ohovárania od iných pritakávačov získava silu, „že je vlastne vpráve“. Nie je vňom sila prebrať zodpovednosť za celú časť veci, nikdy nezačne podnikať sám akým neznovuzrodí svoje božské Ja, dovtedy bude zákonite závislý na iných. Vám teda „obeť“ nič nepovie. Nebudete ani len tušiť, čo sa deje v jej vnútri. Keďže nenastáva korekcia formou dialógu, daná osoba vás znenávidí. V tejto etape je už neskoro hasiť, lebo požiar nabral obrovských plameňov bez vášho dočinenia. Vy ste už dávno na listine zloduchov, najväčších egoistov (čo človek vyčíta iným, tým trpí), pomsta sa už deje.
Vaša lekcia znie: pustenie s láskou. Pár slov, ale kopec duchovnej driny. Ak vyliečite, môžete si istý, koľko veľa vás tento stred vyškolí. Opak je model kata. Takáto v skutočnosti nesebavedomá osoba postupne začne svoje požiadavky vyslovovať nahlas aj vám, ale vy budete bez šance ustáť jej narastajúce „poníženie“. Bude rozprávať z roviny hmloviny svojich paranojí, vaše argumenty prijme iba na tri dni asedem hodín, potom sa v nej znova otvorí rana nesebalásky. Začne to esemeskami, divnými telefonátmi, kde budete podprahovo tušiť, že v druhej strane zasa narastá obrovská nespokojnosť, ale keď jej položíte priamu otázku, či vám daný človek stále dôveruje, budete ubezpečený, že si „iba niečo urovnáva, ale inak je to vporiadku“. Tak-či-tak vám radím pozvať nespokojenca na rozhovor.
Minimálne si precvičíte svoje komunikačné schopnosti. Tu rada znie: zostaňte v strede. Nebuďte ani prehnane tvrdí, ani neustupujte. Po určitom čase sa vám viac šancí stretnúť sa adaný karambol vyrozprávať už nedostane, lebo už budete „prekliaty“ (škrtám). Neskôr vám príde rovno súdna obsielka kpojednávaniu, alebo na vás bude realizovaný iný priamy útok silou vyživovaný zlobou, pomstou, či inou nízkou energiou. Tretí v poradí je model vinníka, ktorý bude po danej skúsenosti vnútorne trpieť, nikomu nič nepovie aodnesie si do ďalšieho života v sebe obrovské sklamanie. Takýto človek bude už len smutnými výdychmi všade vyslovovať: „život je pes, nikomu sa už nedá veriť, všetci ma sklamali, ľudia sú zlí“. Škoda, že nenašiel silu komunikovať. Záležitosť mu hovorí: preber sa, vyjadri slovne čo ťa ťaží, pokús sa nájsť zmier. Oba prípady sú problémom druhej strany, ale ani vy v tom taktiež nie ste náhodne. Daná vec vás ma naučiť odstrániť vsebe strachy zo zlyhania, neočakávania pochvaly od iných (začnite sa chváliť sami, inak si večer ľahnete opľutí) ajednoznačne vbudúcnosti kráčať výhradne vlastnou cestou.
Akoby vám ti ľudia šepkali: „pichli sme do teba, aby si ešte viac pochopil, aký si silný. My ti závidíme a teba to buď potopí, alebo ešte viac zmohutnieš.“ Ak ste ale vnútorne založený na kolektívnej spolupráci, či podmienene musíte robiť veci s viacerými, máte sa zasa naučiť uzatvárať vecné a priame dohody, kde bude všetko ošetrené. Dopredu takýmto ľuďom povedzte, koľko na danej veci zarobíte, aby hneď vedeli vašu cenu, predom ich informujte oich právomociach, právach, percentuálnom zastúpení na autorstve atď. Ich reakcia bude priamo úmerná ich momentálnej duchovnej výške, psychologickej gramotnosti, emocionálnej otvorenosti a pomerom zašpinenia ich bioprocesora chybnými programami. S človekom žijúcom v harmónii som nikdy podobný spor nemal. Keď vznikal, sadli sme sa ado piatich minút sme si všetko vydiskutovali. Takýto človek, neplače, nekričí, neohovára, nemanipuluje aani nedovolí so sebou manipulovať. Neosočuje, nesúdi, neironizuje, nezhadzuje, neponižuje. Takýto človek žije podľa Kristových slov „v pravde aláske“. Bez emocionálnych výkyvov vyslovuje, čo cíti, druhých do toho nezaťahuje. Hovorí vecne, priamo, bez hereckých omá- čok ainých matrixovských škrabošiek. Kým ste neporušili dohodu avedome nešliapete po šťastí iných, vtedy verte SEBE. Nič iné vás táto situácia nemá naučiť.
Dôverujte prozreteľnosti. Pečie si vás na oveľa väčšiu vec ana tú potrebuje silného človeka, ktorý si vo vnútri seba podal ruku svlastným mocným DUCHOM.

Paľko von Silu vám žehnajko Šľabikár šťastia 2

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this