Zdravotné poistenie osobných asistentov

Zdravotné poistenie osobných asistentov

SPIG zdvíhacie zariadenia

1. príjmy z výkonu činnosti osobného asistenta,
2. príjmy zprenájmu,
3. príjmy, z ktorých sa vyberá daň zrážkou, okrem príjmu zo závislej činnosti, pri ktorom sa neuplatňujú nezdaniteľné časti základu dane adaňový bonus podľa osobitného predpisu.
Skutočnosť, že príjem z osobnej asistencie sa považuje zapríjem vyňatý = oslobodený od platenia zdravotných odvodov, ovplyvňuje aj osobných asistentov, ktorí sú
• zamestnanci alebo
• samostatne zárobkovo činné osoby, pretože takíto asistenti si platia zdravotné poistenie len z príjmu zamestnanca alebo SZČO, ale nie z príjmu dosiahnutého osobnou asistenciou. Ak osobný asistent vykonáva asistenciu popri zamestnaní, podnikaní, tak odvody do zdravotnej poisťovne za neho hradí zamestnávateľ.
Zpríjmu osobnej asistencie už odvody navyše neplatí. Ak osobný asistent vykonáva výlučne len osobnú asistenciu tak za neho odvody dozdravotnej poisťovne hradí štát. Je vhodné túto skutočnosť oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni preukázaním zmluvy ovýkone osobnej asistencie,

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this