Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia
Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
17. februára 2015

Žiadosť z UPSVaR na kúpu pomôcky

SPIG zdvíhacie zariadenia

V žiadosti čo najpresnejšie uviesť dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej pomôcky, ako mu zjednoduší život, ako mu pomôže sa zaradiť vďaka danej pomôcky do riadneho života. V prípade PC nezabudnúť podotknúť, že je to jeho jediný zdroj komunikácie s okolitým svetom, potreba pri učení, skenovanie učiva a pod. Po splnení zákonnom daných podmienok môžete okrem PC žiadať aj o príspevok na tlačiareň, skener, monitor, špeciálne programy, zväčšovacie, špeciálnu klávesnicu INTELY KEYS, špeciálnu myš, reproduktory a pod.

Ďalej potrebujete doložiť:
• potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok),
• vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.
Keď toto všetko doložíte na úrad, vaša žiadosť by mala byť prijatá. Ak žiadosť schvália, pošlú výzvu na doplnenie dokladov s dátumom doloženia.
Nájdete si predajcu, poviete čo chcete, čo všetko by mal Váš PC obsahovať, on vám vystaví PREDFAKTÚRU, tú odovzdáte na ÚPSVaR a čakáte na rozhodnutie.
Dôjde vám kompexný posudok a rozhodnutie o schválení príspevku na kúpu pomôcky s uvedenou výškou príspevku alebo neschválení príspevku na kúpu pomôcky.
V prípade schválenia sa dohodnete, či ÚPSVAR vyplatí príspevok vám alebo priamo predajcovi. Dostanete peniažky a zakúpite PC.
Do 6 mesiacov prinesiete na úrad faktúru a doklad o zaplatení.

Marec 2014

Pridaj komentár

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this