Spig Zdvíhacie zariadenia - kvalitná Slovenská výroba

Zabezpečenie pohybu a slobody

 • Zdvíhacím zariadením, sa kompenzuje znížená schopnosť osoby s ŤZP prekonávať architektonické bariéry a
 • podporujú sa jej schopnosti pri mobilite a sebaobsluhe.
 • ...
 • Ak ste odkázaný na pomoc pri presune v domácnosti
 • máte na základe zákona 447/2008 Z.z. §33 nárok získať príspevok
 • na kúpu zdvíhacieho zariadenia.
 • ...
 • Zo zákona Kúpa zdvíhacieho zariadenia:
 • Je to kúpa tohto zariadenia vrátane nevyhnutného príslušenstva, jeho inštalácie a stavebnej
 • úpravy, ak je potrebná na inštaláciu a prevádzku.
 • ...
 • Ak je súčasťou kúpy aj stavebná úprava, peňažný príspevok je možné poskytnúť,
 • ak má osoba ŤZP trvalý pobyt v byte alebo v rodinnom dome, v ktorom sa bude robiť stavebná úprava.
 • ...