O nás

V  spoločnosti SPIG s.r.o. pán Ing. Slabina so kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia.

Ktoré slúžia na pohodlnú a bezpečnú prepravu imobilných osôb.

A zariadenia, ktoré vyvinul spoločnosť dodnes SPIG inovuje a vyrába. Následne montuje v domácnostiach v ktorých rodinný člen má špeciálnu potrebou v podobe presunu po schodoch na vozíčku.

Okrem týchto zariadení sa v spoločnosti SPIG zamerali aj na vývoj zdvíhacích zariadení s veľkou nosnosťou, ktoré sú vhodné aj pre veľké výrobné haly s nepretržitou prevádzkou.

Pani Monika Ponická, spoluzakladateľka spoločnosti SPIG rovnako ako pán Ing. Slabina zakladali spoločnosť s cieľom pomôcť čo najviac ľuďom, ktorý túto pomoc potrebujú. 

Pán Slabina istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2019 využívalo služby spoločnosti SPIG v šiestich predstaveniach. Napriek týmto zaujímavým príležitostiam sa spoločnosť venuje najma pomoci ľuďom v domácnostiach.

Naša vízia: Chceme vyrobiť a poskytnúť najvhodnejšie technické riešenia, ktoré odstránia akékoľvek bariery vo vašej domácnosti a v živote.

p. Ponická

AKO PRACUJEME?

Osobám so zdravotným znevýhodnením pomáhame už viac ako 20 rokov.

Našim cieľom je poskytovať najlepšie technické riešenia, ktoré odstránia bariéry vo vašej domácnosti aj v živote.

Pokiaľ ste osoba s ŤZP, môžete na naše zdvíhacie zariadenia získať štátny príspevok až do 95% z ceny a do 11617,88 EUR. Prípadný doplatok vám pomôžeme vyriešiť cez naše občianske združenie a nadácie. So všetkým vám radi bezplatne pomôžeme, neváhajte nás osloviť.

Tím SPIG

SPIG zamestnanci

 1. Kontaktujte nás na bezplatnej linke +421 800 105 707, alebo mailom na spig@spig.sk. Využiť môžete aj formuláre na webovej stránke www.spig.sk
 2. V krátkom čase (najčastejšie ešte v ten istý deň) sa Vám ozve náš obchodný zástupca a dohodne si s vami stretnutie, ktoré vždy prispôsobujeme vašim možnostiam a časovému rozvrhu.
 3. Na stretnutí, po konzultácii s vami, náš zástupca navrhne ideálne riešenie umiestnenia zariadenia, prípadne odskúša zariadenie, ktoré ste si vybrali. Riešenie je vždy zvolené s ohľadom na vás a miesto, kde chcete zariadenie využívať.
 4. Na základe vami potvrdených informácií zo stretnutia, vypracujeme cenovú ponuku, predfaktúru, návrh zmluvy a ostatné doklady, potrebné k vybaveniu príspevku na zdravotné zariadenie. Radi vám tiež poradíme, ako vypísať žiadosť o príspevok na kompenzáciu na zdvíhacie zariadenie.
 5. Spracovanú žiadosť o príspevok podáte na ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí, odd. kompenzácií, ktorý Vašu žiadosť po doložení potvrdení o príjme, majetku a posúdení zdravotného stavu bude schvaľovať. Po doručení rozhodnutia o príspevku, nás kontaktujte.
 6. Ak bola vaša žiadosť posúdená kladne, môžeme pristúpiť k podpisu zmluvy, na základe ktorej následne ÚPSVaR príspevok uhradí.
 7. Po uhradení čiastky Vám zariadenie dodáme a odborne nainštalujeme podľa dohodnutých kritérií.
 8. Po úspešnej inštalácii, vystavíme konečnú faktúru a k nej všetky potrebné potvrdenia pre ÚPSVaR. Tieto doklady následne musíte doložiť ÚPSVaRu.
 9. Kúpou nášho zariadenia sa stanete aj členom nášho Klubu SPIG a máte právo na všetky benefity, ktoré Vám ako členovi Klubu SPIG náležia.
 10. Ku každému zariadeniu zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis.
 11. Pokiaľ nastane situácia, kedy bude potrebné zariadenie demontovať, ozvite sa nám, demontáž zariadenia vykonávame bezplatne.
 12. V prípade, že budete potrebovať zariadenie nainštalovať na iné miesto, môžete požiadať o príspevok na opravu, resp. úpravu pomôcky. Radi vám zariadenie preinštalujeme a opätovne uvedieme do prevádzky.

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SPIG

Zakladateľmi sú pani Monika Ponická – konateľka a pán Ing. Petr Slabina CSc. - inovátor, vývojár a hlavný konštruktér.  Pán Ing. Slabina CSc. predtým ako navrhol koncept šikmých schodiskových a zvislých zdvíhacích plošín, ktoré slúžia na prekonávanie výškových bariér, pracoval ako audítor ISO 9000  v spoločnosti DetNorskeVeritas. Neskôr pod jeho vedením založili štátnu skúšobňu vo Zvolene, kde zastával funkciu riaditeľa. Taktiež konštruoval divadelnú techniku s pánom prof. Jiřím Svobodom pre svetové divadlá ako je OpernHouse v Zürichu. Jeho diela boli na svetovom turné napríklad v Japonsku a pán Ing. Slabina CSc. spolu s nimi ako autorský dozor. Vo Zvolene sa vďaka spoločnosti SPIG, s.r.o. v roku 1998 začali konštruovať a vyrábať zdvíhacie zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a iné špeciálne typy výťahov. V spoločnosti SPIG, s.r.o. pán Ing. Slabina CSc. s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb.  Okrem nich vyrábajú aj nákladné plošiny s nosnosťou do 2,5 tony. Pán Ing. Slabina CSc. istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG, s.r.o. môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SAZKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG, s.r.o. v šiestich predstaveniach.

POMÁHAME ĽUĎOM NAHOR

MONIKA PONICKÁ, výkonná riaditeľka, spolumajiteľka a spoluzakladateľka, a PETR SLABINA, technický riaditeľ, spolumajiteľ a spoluzakladateľ, sú dvomi najdôležitejšími predstaviteľmi firmy SPIG, s.r.o., ktorá už od vzniku samostatnej Slovenskej republiky dodáva svojim klientom komplexné riešenia v oblastiach nákladných plošín, zdvíhacích plošín pre imobilných a divadelnej a javiskovej techniky. V ich portfóliu nájdete špecializované schodolezy, stoličkové výťahy, zvislé a stropné zdvíhacie plošiny či špecializované inžinierske riešenia, ktoré sú dodávané na mieru toho-ktorého predstavenia či divadla

Prečítajte si  celý článok o tom ako pracujeme v SPIGU a o histórii firmy slovami pani Moniky Ponickej a Petra Slabinu. 
Po kliknutí na obrázok sa Vám zorazí celý článok v pdf formáte. 

úrivok: 

SPIG-pomahame-ludom-nahor

Riešenia pre imobilných zdvíhacie plošinyRiešenia pre imobilných zdvíhacie plošiny

Aké boli vaše začiatky a ako vznikol SPIG?

Petr: Naše počiatky siahajú niekedy do roku 1994. V tom čase sme začínali orientovať na riešenia pre imobilných zdvíhacie plošiny a pracovali sme s jednou českou firmou, ITS Praha, pre ktorú sme vyvinuli plošinu a v Krupine sme pre ňu začali vyrábať obrábané súčiastky. Ešte predtým sme spoločne pracovali na viacerých divadlách.
Náš názov, SPIG, pochádza z prvých písmen pôvodných partnerov, s ktorými sme chceli úzko spolupracovať: Slabina, Ponická, ITS Praha a firma GRD.

Monika: Petr s touto činnosťou začínal ako konštruktér niekedy v roku 1992-1994. Je autorom nášho špecifického dizajnu plošín s nerezovými rúrami a dierami vytavovanými s takzvaným flow drillom. Flow drill je nástroj, ktorým sa do rúry, či už plnej alebo dutej, vytavia kužeľové diery a dráha, ktorá je takto postavená, má dostatočnú pevnosť napriek tomu, že nemusíte použiť toľko materiálu. Petr tento systém prevzal z konštrukcie amerických mrakodrapov a vymyslel to pre firmu ITS. S ňou a firmou GRD sme chceli ísť do spoločného podnikania, ale nakoniec do toho ITS nešlo, lebo keď sa rozdelili republiky, vydali sa vlastnou cestou, hoci naše vzťahy boli vždy dobré a veľmi sme si vypomáhali. Tieto vzťahy zostali dobré doteraz a máme tú skúsenosť, že keď sme sa od spoločníkov odkúpili, boli ešte lepšie.

Čomu všetkému sa SPIG venuje?

Petr: Máme dva hlavné smery. Prvým je vývoj divadelnej techniky, prevažne tej ťažkej, napríklad pódií a stolov s nosnosťou okolo dvanásť ton. Tejto oblasti sa venujeme už veľmi dlho a v spolupráci s ďalšími firmami sme navrhovali niektoré brnenské divadlá, javiskové časti, rekonštrukcie pražských divadiel po povodniach a všetka projekcia prebiehala u nás. Výrobu sme zabezpečovali v Brne a oni boli nosičom, ktorý zastrešoval obchodnú činnosť. Aj oni mali svojich konštruktérov, ale dostávali sme od nich niektoré veľmi zaujímavé úlohy – pracovali sme napríklad pre švajčiarsku operu, v ktorej bolo veľké množstvo zaujímavých inštalácií.

Úplné začiatky výroby plošín na Slovensku

Firma ITS Praha začala dovážať rôzne zdvíhacie plošiny, no mohlisi ich dovoliť akurát dva podniky – jedným bola americká knižnica a tá druhá firma bola tiež veľmi solventná. My sme si povedali, že takto to nejde a za takú cenu si to naši ľudia nikdy nekúpia. Jedna plošina stála asi trištvrte milióna korún, no my sme sa rozhodli, že pôjdeme na štvrť milióna, čo sa nám zdalo ešte únosné. Keď si to prerátame na eurá, tých zhruba dvestopäťdesiat tisíc dodržiavame aj teraz. Ako ide vývoj, snažíme sa napriek všetkým výchylkám ekonomiky udržiavať takú cenu, ktorá je blízka možnostiam našich ľudí. A to nám umožňuje držať sa na trhu.

 

Kto všetko sú vaši zákazníci?

Monika: Najširšou skupinou sú samotné imobilné osoby, ktoré na základe zdravotného posudku a určitých zákonov dokážu na naše zariadenia získať finančný príspevok od ministerstva sociálnych vecí a rodiny. Na základe zákona o kompenzáciách môžu dostať až 95% z ceny.

Pre týchto ľudí nie sú tieto zariadenia lacné a doplatiť tých 5 až 10 percent pre nich býva často zložité, a tak sa im v tom snažíme pomáhať. Našu ďalšiu zákaznícku skupinu tvoria výrobné podniky, ktoré používajú rôzne nákladné, zdvíhacie alebo atypické plošiny.

Ďalej sú to vysoko špecializovaná skupina sú divadlá a zákazníci pre divadelnojaviskové techniky. Do tejto skupiny spadajú aj vybavenia konferenčných sál a miestností, ktoré potrebujú inštalovať špeciálnu audiovizuálnu techniku a spadajú tu aj dekorácie, osvetlenia a podobne. Veľa pracujeme aj pre Slovenské národné divadlo, ale aj pre menšie divadlá. Skúsenosti má Petr neúrekom a chuť do projektovania mu stále nechýba :-‚

 

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this