O nás

V  spoločnosti SPIG s.r.o. pán Ing. Slabina s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb a zariadenia, ktoré vyvinul spoločnosť dodnes montuje v domácnostiach v ktorých rodinný člen má špeciálnu potrebou v podobe presunu po schodoch na vozíčku. okrem týchto zariadení sa v spoločnosti SPIG zamerali aj na vývoj zdvíhacích zariadení s veľkou nosnosťou, ktoré sú vhodné aj pre veľké výrobné haly s nepretržitou prevádzkou. Pán Slabina istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG v šiestich predstaveniach. Napriek týmto zaujímavým príležitostiam sa spoločnosť venuje najma pomoci ľuďom v domácnostiach.

Naša vízia: Chceme vyrobiť a poskytnúť najvhodnejšie technické riešenia, ktoré odstránia akékoľvek bariery vo vašej domácnosti a v živote.

p. Ponická

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Zakladateľmi sú pani Monika Ponická – konateľka a pán Ing. Petr Slabina CSc. - inovátor, vývojár a hlavný konštruktér.  Pán Ing. Slabina CSc. predtým ako navrhol koncept šikmých schodiskových a zvislých zdvíhacích plošín, ktoré slúžia na prekonávanie výškových bariér, pracoval ako audítor ISO 9000  v spoločnosti DetNorskeVeritas. Neskôr pod jeho vedením založili štátnu skúšobňu vo Zvolene, kde zastával funkciu riaditeľa. Taktiež konštruoval divadelnú techniku s pánom prof. Jiřím Svobodom pre svetové divadlá ako je OpenHouse v Zürichu. Jeho diela boli na svetovom turné napríklad v Japonsku a pán Ing. Slabina CSc. spolu s nimi ako autorský dozor. Vo Zvolene sa vďaka spoločnosti SPIG, s.r.o. v roku 1998 začali konštruovať a vyrábať zdvíhacie zariadenia pre osoby so zdravotným postihnutím a iné špeciálne typy výťahov. V spoločnosti SPIG, s.r.o. pán Ing. Slabina CSc. s novým kolektívom naprojektoval a vyvinul zdvíhacie zariadenia, ktoré slúžia na prepravu imobilných osôb.  Okrem nich vyrábajú aj nákladné plošiny s nosnosťou do 2,5 tony. Pán Ing. Slabina CSc. istú časť svojho života venoval projekcii javiskových toční a inej javiskovej techniky. Vďaka tomu sa SPIG, s.r.o. môže zaujímať o pracovné príležitosti aj v tejto oblasti. V roku 2002 sa realizoval projekt veľkého posuvného hľadiska v Pražskej SASKA aréne a pre príklad Slovenské národné divadlo v roku 2015 využívalo služby spoločnosti SPIG, s.r.o. v šiestich predstaveniach.

AKO PRACUJEME?

Osobám so zdravotným znevýhodnením pomáhame už 20 rokov. Našim cieľom je poskytovať najlepšie technické riešenia, ktoré odstránia bariéry vo vašej domácnosti aj v živote.

Pokiaľ ste osoba s ŤZP, môžete na naše zdvíhacie zariadenia získať štátny príspevok až do 95% z ceny a do 11617,88 EUR. Prípadný doplatok vám pomôžeme vyriešiť cez naše občianske združenie a nadácie. So všetkým vám radi bezplatne pomôžeme, neváhajte nás osloviť.

 1. Kontaktujte nás na bezplatnej linke +421 800 105 707, alebo mailom na spig@spig.sk. Využiť môžete aj formuláre na webovej stránke www.spig.sk
 2. V krátkom čase (najčastejšie ešte v ten istý deň) sa Vám ozve náš obchodný zástupca a dohodne si s vami stretnutie, ktoré vždy prispôsobujeme vašim možnostiam a časovému rozvrhu.
 3. Na stretnutí, po konzultácii s vami, náš zástupca navrhne ideálne riešenie umiestnenia zariadenia, prípadne odskúša zariadenie, ktoré ste si vybrali. Riešenie je vždy zvolené s ohľadom na vás a miesto, kde chcete zariadenie využívať.
 4. Na základe vami potvrdených informácií zo stretnutia, vypracujeme cenovú ponuku, predfaktúru, návrh zmluvy a ostatné doklady, potrebné k vybaveniu príspevku na zdravotné zariadenie. Radi vám tiež poradíme, ako vypísať žiadosť o príspevok na kompenzáciu na zdvíhacie zariadenie.
 5. Spracovanú žiadosť o príspevok podáte na ÚPSVaR, odbor sociálnych vecí, odd. kompenzácií, ktorý Vašu žiadosť po doložení potvrdení o príjme, majetku a posúdení zdravotného stavu bude schvaľovať. Po doručení rozhodnutia o príspevku, nás kontaktujte.
 6. Ak bola vaša žiadosť posúdená kladne, môžeme pristúpiť k podpisu zmluvy, na základe ktorej následne ÚPSVaR príspevok uhradí.
 7. Po uhradení čiastky Vám zariadenie dodáme a odborne nainštalujeme podľa dohodnutých kritérií.
 8. Po úspešnej inštalácii, vystavíme konečnú faktúru a k nej všetky potrebné potvrdenia pre ÚPSVaR. Tieto doklady následne musíte doložiť ÚPSVaRu.
 9. Kúpou nášho zariadenia sa stanete aj členom nášho Klubu SPIG a máte právo na všetky benefity, ktoré Vám ako členovi Klubu SPIG náležia.
 10. Ku každému zariadeniu zabezpečujeme aj záručný a pozáručný servis.
 11. Pokiaľ nastane situácia, kedy bude potrebné zariadenie demontovať, ozvite sa nám, demontáž zariadenia vykonávame bezplatne.
 12. V prípade, že budete potrebovať zariadenie nainštalovať na iné miesto, môžete požiadať o príspevok na opravu, resp. úpravu pomôcky. Radi vám zariadenie preinštalujeme a opätovne uvedieme do prevádzky.
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this