Obsluha stropného zdviháka

Systém stropného zdviháka
Koľajnicový systém stropného zdviháka
24. októbra 2020
stropný zdvihák ergolet luna _pohon
Funkcie stropného zdviháka Ergolet Luna
26. októbra 2020

Obsluha stropného zdviháka

SPIG zdvíhacie zariadenia

Obsluha stropného zdviháka nie je náročná, je veľmi jednoduchá.

 

Samozrejme ako každé iné zariadenie aj stropný zdvihák pritom má obsiahly návod k  obsluhe. Splnili sme si povinnosť a návod ponúkame k dispozícii na prečítanie v nasledujúcich stránkach.

 


Kompletný návod na obsluhu stropného zdviháka

 

 

Návod

1. Účel stropného zdviháka

Stropný zdvihák Luna je zdvíhacie zariadenie s koľajou, ktorý bol navrhnutý na premiestňovanie klientov v inštitúciách ako sanatóriá, nemocnice, centrá pre osoby s handicapom a pre starostlivosť doma. Zdvihák Luna sa môže používať ako zdvíhacie zariadenie pripevnené na strop, bočné steny alebo ako mobilné zdvíhacie zariadenie v pevnom či pohyblivom koľajovom systéme. Zdvihák je vhodný pri prevoze z postele na vozík, stoličku, do kresla na toaletu atď.

 

 

Pred použitím stropného zdviháka Luna sa uistite, že ste si pozorne prečítali nasledovné informácie a úplne im porozumeli:

 • Zodpovední pracovníci dostali od spoločnosti SPIG kvalifikované inštrukcie o používaní stropného zdvíhacieho zariadenia Luna.
 • Stropný dvihák Luna sa používa vo vhodnom systéme koľají schváleným spoločnosťou SPIG.
 • Montáž zariadenia vykonajú montéri autorizovaní spoločnosťou SPIG.
 • Na zariadenie Luna sa môže primontovať len závesná tyč od spoločnosti SPIG.
 • Zariadenie Luna bolo vytvorené pre použitie spolu so závesnými slučkami a inými slučkami, ktoré boli autorizované spoločnosťou SPIG. Pre viac informácii o autorizovaných modeloch si pozrite prospekt so slučkami vydaný spoločnosťou SPIG.

 

 


Pred obsluhou stropného zdviháka Ergolet Luna je praktické si prečítať tento návod na použitie.

 • Všetky časti stropného zdviháka sa musia správne pripevniť podľa tohto návodu. Na stropnom zdviháku, koľaji alebo závesných slučkách nesmie byť žiadny náznak poškodenia.
  NIKDY nezačínajte so zdvíhaním v prípade, že máte podozrenie ohľadom možnej poruchy (zvláštny zvuk, uvoľnené slučky atď.). V takomto prípade zdvihák nepoužívajte a kontaktujte Vášho obchodného zástupcu.
 • Nosnosť stropného zdviháka ergolet Luna je 200 kg alebo 275 kg a nikdy sa nesmie prekročiť. Ak zariadenie používate spolu s inými súčasťami ako napr. slučky alebo premiestňovacia koľaj, tak vždy časť s NAJMENŠOU nosnosťou určuje maximálnu nosnosť.
 • Zaistite, aby sa ani opatrovatelia/pomocníci, ani pacienti/používatelia počas zdvíhania neporanili.
 • Pri samotnom zdvíhaní nikdy nezdvíhajte vyššie ako je potrebné.

Pre viac informácií si pozrite odsek 5.1 (ročná kontrola).

V prípade, že používate stropný zdvihák Ergolet Luna nad vaňou, sprchou alebo v ich blízkosti, uistite sa, že nemôže dôjsť k ponoreniu ovládania do vody (pozri odsek 3.4). Zariadenie Luna nikdy nepoužívajte v prostredí obsahujúcom chlór či v inom agresívnom prostredí.


Opatrovateľ/pomocník je zodpovedný za to, že PRED použitím stropného zdviháka Ergolet Luna a jeho doplnkov skontroluje nasledovné:1) Závesné slučky nie sú odraté, natrhnuté alebo inak poškodené, hlavne čo sa týka závesných pásov. Slučky sa nesmú používať v prípade, že sú akokoľvek poškodené.

2) Závesný pás na zariadení Luna nie je odratý, natrhnutý alebo inak poškodený. V prípade podozrenia poškodenia sa zariadenie nesmie používať.

3) V prípade, že zariadenie vydáva neobvyklý zvuk, nepoužívajte ho, až kým pracovníci autorizovaní spoločnosťou SPIG nevykonajú jeho bezpečnostnú kontrolu.

4) Skontrolujte, či sa závesný pás posúva do zdvíhacej jednotky bez toho, aby sa dotýkal rámov otvoru.

5) Kontaktujte spoločnosť SPIG v prípade, že máte akékoľvek otázky v súvislosti so zariadením Luna alebo závesnými slučkami.

 

 

 


opis stropného zdviháka motor1 opis stropného zdviháka motor2


2. Súčasť balenia stropného zdviháka

Skontrolujte, či balenie so zariadením obsahuje všetky jeho súčasti, a že sú nepoškodené. Všetky možné škody, či chýbajúce časti nahláste Vášmu obchodnému zástupcovi alebo spoločnosti SPIG. Odporúčame Vám, aby ste si odložili škatuľu, v ktorej bolo zariadenie zabalené pre prípad, že sa použije na inom mieste alebo pre jeho odoslanie späť v prípade opravy alebo ročnej kontroly.

balenie stropného zdviháka


3. Upevnenie a odpojenie stropného zdviháka

Stropný zdvihák Luna možno pripevniť rôznymi spôsobmi tak, aby spĺňalo rozličné požiadavky. O spôsobe pripevnenia rozhodne kupujúci spoločne so zástupcom spoločnosti SPIG. Zdvíhacia kazeta zariadenia Luna bola prispôsobená pre pripevnenie jedným z nasledujúcich spôsobov:

A) Stropný zdvihák pripevnený na koľaji

Zariadenie je upevnené priamo na koľaj, na ktorej je taktiež umiestnený jazdec, ktorý sa upevní na jednotku. Na jazdci sa nachádza bajonetový uzáver, aby bolo možné spojenie so zodpovedajúcou objímkou na zariadení. (Obr. 1.6A)
stropný zdvihák na koľaji

 

(1) Zdvihnite kazetu zariadenia smerom hore k jazdcu a vložte bajonetový uzáver do zariadenia (keďže je uzáver odpružený, pocítite odpor).

(2) Zariadenie otočte o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Keď sa zariadenie dostane do správnej polohy, budete počuť cvaknutie. To znamená, že zariadenie je pripevnené správne.

Poznámka: Ak nie je zariadenie Luna pripevnené správne, bezpečnostné elektronické zariadenie zabráni fungovaniu jednotky.

(1) Obr.
Zariadenie odpojíte tak, že ho zatlačíte smerom nahor proti jazdcu (jednotka je odpružená) a otočíte o 90°proti smeru hodinových ručičiek.

Poznámka: Pri obsluhe stropného zdviháka nezabúdajte, že zariadenie Luna váži 6,5 kg.


B) Stropný zdvihák pripevnený na páse

Stropný zdvihák Ergolet Luna je pripevnený k jazdcu na koľaji pomocou pásu s hákom. Pás je kvôli pripevneniu už vopred namontovaný na jednotke Luna. (Obr. 1.68)

(1) Odpružený hák je pripojený ku jazdcu v koľaji. Hák pripevníte ku jazdcu a potiahnite smerom nadol, aby sa hák upevnil. Uistite sa, že hák je dobre upevnený (pozri obr. 1.7C).

Odpojenie zariadenia pomocou vozíka Luna: Po znížení zariadenia na vidlicu vozíka a miernom povolení pása, stlačte odpruženú časť háku smerom dovnútra pomocou predĺženej rukoväte (viď obr. 1.6C)

Hák nechajte na predĺženej rukoväti, bude prichystaný pre ďalšie upevňovanie.

pripínanie stropného zdviháka


 

Pripevnenie ramena stropného zdviháka

A) Pripevnenie priamo na zdvíhaciu kazetu

pripínanie stropného zdviháka priamoZávesná tyč sa príslušne pripevní k zvolenej polohe upevnenia zariadenia. Závesná tyč sa pripevní pomocou bajonetového uzáveru, ktorý sa môže pripevniť priamo na kazetu Luna. Nezabudnite, že závesná tyč sa upevňuje vždy na opačnú stranu ako je pripevnený pás. (Obr. 1.7A)

(1) Zdvihnite závesnú tyč smerom nahor k zariadeniu Luna, pritlačte bajonetový uzáver smerom nahor do príslušného otvoru na zariadení (na opačnej strane ako je pripevnený pás). Pocítite odpor kvôli odpruženiu.  (2) Otočte závesnú tyč o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek. Keď sa závesná tyč dostane do správnej polohy, budete počuť cvaknutie. Znamená to, že tyč bola pripevnená správne.

Poznámka: Ak nie je závesná tyč pripevnené správne, bezpečnostné elektronické zariadenie zabráni fungovaniu jednotky.

Obr. 1.7A
Pre odpojenie závesnej tyče (bajonetu) stlačte závesnú tyč smerom nahor proti kazete, otočte o 90 stupňov
proti smeru hodinových ručičiek a odpojte.

B) Pripevnenie závesnej tyče na pás

Na závesnej tyči sa nachádza krúžok pre pripevnenie: Na páse zariadenia Luna sa nachádza odpružený hák, ktorý sa do uzáveru na závesnej tyče zakladá z boku. Potiahnutím sa dostane na svoje miesto. (Obr. 1.7C) Prehľad rôznych závesných tyčí si môžete vyžiadať od spoločnosti SPIG.

Obr. 1.7C

pripojenie ramena na popruh(1) Závesnú tyč zdvihnite smerom nahor k pásu a odpružený hák na páse z boku vložte do krúžku. Potiahnite smerom nadol, aby sa hák pripevnil na krúžku závesnej tyče. Uistite sa, že je hák bezpečne uzavretý. (Pozri obr.
1.7D

 

 

 

 

 

 


  Slučky na ramene stropného zdviháka

Závesné tyče Luna sú navrhnuté na použitie spolu so závesnými slučkami. Závesné slučky majú 2-6 závesných pásov a sú navrhnuté pre zdvižné háky s priemerom väčším ako 8mm. SPIG nebude niesť zodpovednosť za poruchy a nehody spôsobené používaním neautorizovaných slučiek. SPIG Vám pomôže pri výbere slučiek a taktiež Vám ponúka stretnutia, na ktorých sa naučíte techniku prevozu a správne používanie slučiek. Zavesenie slučiek na závesnú tyč Spoločnosť SPIG nenesie zodpovednosť za nesprávne umiestnenie slučiek. Za výber vhodnej slučky pre dané potreby a zaistenie jej správneho upevnenia je vždy zodpovedný opatrovateľ/ pomocník.

(1) Pás so slučkou prevlečte cez hák v jeho otvorenej polohe. (Obr. 1.8A)

(2) Pás potiahnite smerom nadol tak, aby sa hák uzavrel. (Obr. 1.8B)

Závesný hák je navrhnutý tak, aby váha pacienta/ používateľa pomohla hák uzavrieť. Po zdvíhaní uvoľníte pás jednoducho tak, že ho potiahnete smerom nahor, aby sa hák otvoril.

 

 

Vyžiadať cenovú ponuku

 


 

Prejsť na ďalšiu stranu -> 2

Comments are closed.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this