Funkcie stropného zdviháka Ergolet Luna

SPIG zdvíhacie zariadenia
Obsluha stropného zdviháka
26. októbra 2020
Prevádzka stropného zdviháka
Prevádzka stropného zdviháka a technické informácie
26. októbra 2020

Funkcie stropného zdviháka Ergolet Luna

stropný zdvihák ergolet luna _pohon

Na tejto stránke nájdete kopletnú inštruktáž vďaka ktorej nebudete musieť volať servis, pretože budete dobre poznať svoje zariadenie. Samozrejme, že nemusíte nosiť tieto informácie v pamäti, sú pre Vás dostupné v blogu o stropnom zdviháku.

stropný zdvihák ergolet luna _pohon

Symboly na bočnom displeji pohonu stropného zdviháka

 

stropný zdvihák ergolet luna manual pohonu(1) ON- Ak kontrolka nesvieti, zariadenie je v spiacom režime. Kontrolka na stropnom zdviháku sa rozsvieti, keď stlačíte tlačidlo so šípkou hore (3)alebo dole (4) na ručnom ovládaní.

(2) BATT. – Zobrazuje stav batérie (pozri odsek 2.5).

(3)+(4) ŠÍPKY – Nachádzajú sa na obidvoch postranných displejoch. Zariadenie uvediete do požadovaného smeru stlačením a podržaním šípky hore alebo dole. Pohyb zastavíte uvoľnením tlačidla. Poznámka: Funguje len keď je zapojené ručné ovládanie a kontrolka (1) musí svietiť.

(5) VSTUP PRE RUČNÉ OVLÁDANIE – slúži pre zapojenie
ručného ovládania

(6) DODÁVATEĽSKÉ A SERVISNÉ ÚDAJE

(7) NÚDZOVÉ ZNIŽOVANIE – Používa sa v situáciách, pri
ktorých je potrebné bezpečne znížiť pacienta v prípade
poruchy zdviháka. Aby sa zariadenie znižovalo musíte tlačidlo
držať stlačené. Počas tohto úkonu budete počuť pípanie.
Znižovanie sa začne po 5 sekundách.
Poznámka: Funguje len keď je zapojené ručné ovládanie
a kontrolka (1) musí svietiť.

(8) NÚDZOVÉ ZASTAVENIE – Stlačením núdzového tlačidla sa
zariadenie ihneď zastaví. Stlačte tlačidlo „reset“ na 5 sekúnd
a funkcia sa opäť aktivuje. (pozri časť 2.2)

 

 

Symboly a funkcie na ovládači

ovládač stropného zdviháka(1) ON – Kontrolka sa ovládači stropného zdviháka sarozsvieti, keď stlačíte tlačidlo so šípkou hore (3) alebo dole (4).

(2) BATT. – Zobrazuje stav batérie (pozri odsek 2.5).

(3)+(4) ŠÍPKY – Zariadenie uvediete do požadovaného smeru stlačením
a podržaním šípky hore alebo dole. Pohyb zastavíte uvoľnením tlačidla.

(5) AKTIVOVACIE TLAČIDLO „RESET“ – Používa sa pre opätovnú aktiváciu zariadenia po jeho zastavení pomocou tlačidla „stop“ alebo po jeho uzamknutí. Pre opätovnú aktiváciu zdviháka podržte toto tlačidlo po dobu 5 sekúnd. Toto tlačidlo sa rovnako používa na uzamknutie funkcií, aby sa zabránilo nežiadanej manipulácii napr. pacientom. Tlačidlo podržte po dobu 5 sekúnd, a po rozsvietení kontrolky

(6) sa funkcia aktivuje.

(7) NÚDZOVÉ ZNIŽOVANIE – Používa sa v situáciách, pri ktorých je potrebné bezpečne znížiť pacienta v prípade poruchy zariadenia. Aby sa zariadenie znižovalo, musíte tlačidlo držať stlačené. Počas tohto úkonu budete počuť pípanie. Znižovanie sa začne po 5 sekundách.

Poznámka: Ak je zariadenie v spiacom režime, stlačte šípku hore alebo dole.

(8) TLAČIDLO „STOP“ – Toto tlačidlo okamžite zastaví všetky funkcie
(stlačením tlačidla „reset“/ „lock“ na 5 sekúnd sa funkcie opäť aktivujú)

 

 

 

<-  1, 2, 3, … ->

Comments are closed.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this